useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondČeské gubernium - guberniální listiny, Praha (0993-1526)
Fonds > CZ-NA > CGL
< previousCharters1349 - 1366next >
Charter: 59
Date: 27. listopad 1349
AbstractKarel IV., císař římský a král český, potvrzuje na žádost leníků Loketska inserované privilegium svého otce, krále Jana Lucemburského, ze 4. května 1341 (Praha), týkající se soudnictví, dědění lén atd. v Loketsku (viz ČG- L, inv. č. 39).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 60
Date: 13. leden 1350
AbstractKarel IV., císař římský a král český, který povolil pražskému arcibiskupu Arnoštu z Pardubic koupit 60 lánů, poplatných nebo manských ke hradu Kladsku (Glacen.), a to ve vsi Jaszkowa (Hennyngsdorff) nebo jinde, nařizuje Tytzovi (Tytczoni) z Panovic (Panevic), Janovi z Knobelsdorfu (Cnoblouchsdorff) a vdově po rytíři Brunchovi a ostatním vasalům kladského obvodu, aby byli Arnoštovi nebo jeho zástupci nápomocni při koupi těchto lánů, dbali o přiměřenost ceny atd.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 61
Date: 6. srpen 1354
AbstractKarel IV., císař římský a král český, objasňuje rychtáři, konšelům, přísežným a obci Většího Města pražského nejasný článek v královské listině o vybírání 2400 kop berně, jež jim král daroval s výjimkou řemeslníků od berně osvobozených tak, že řemeslníci mají být osvobozeni pouze od placení berně ze svého řemesla a umění, od 1 věrduňku a od berně z domů; z ostatních věcí na prodej, dědictví a majetku mají platit berni 2400 kop jako ostatní. Osvobození se vztahuje na vyjmenovaná řemesla. Ti, kdo pošlou na výpravu kopiníky a lučištníky, budou od berně také osvobozeni. Nařizuje adresátům tato ustanovení dodržovat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 63
Date: 9. říjen 1355
AbstractKarel IV., císař římský a král český, připojuje na věčné časy k Českému království slezská a polská knížectví (Lehnické, Břežské, Münsterberské, Olešnické, Hlohovské, Zaháňské, Opolské, Falkenberské, Střelinské, Těšínské, Kozelské, Bytomské, Stinavské, Osvětínské, Mazovské a v Plocku). Poplatek z Polska potvrdil králi Vladislavovi již císař Fridrich /Barbarosa/, král Jan se smluvil s Jindřichem VII. vratislavským, že mu připadne po smrti Jindřichově Vratislavsko a Kladsko, a stavové markrabství Budyšínského a Zhořelecka ustanovili, že po vymření mužské linie markrabat braniborských připadnou obě země Českému království.1

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 64
Date: 9. říjen 1355
AbstractKarel IV., císař římský a král český, připojuje na věčné časy k Českému království slezská a polská knížectví (Lehnické, Břežské, Münsterberské, Olešnické, Hlohovské, Zaháňské, Opolské, Falkenberské, Střelinské, Těšínské, Kozelské, Bytomské, Stinavské, Osvětínské, Mazovské a v Plocku). Poplatek z Polska potvrdil králi Vladislavovi již císař Fridrich /Barbarosa/, král Jan se smluvil s Jindřichem VII. vratislavským, že mu připadne po smrti Jindřichově Vratislavsko a Kladsko, a stavové markrabství Budyšínského a Zhořelecka ustanovili, že po vymření mužské linie markrabat braniborských připadnou obě země Českému království.1

Images8
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 62
Date: 9. říjen 1355
AbstractKarel IV., císař římský a král český, připojuje na věčné časy k Českému království slezská a polská knížectví (Lehnické, Břežské, Münsterberské, Olešnické, Hlohovské, Zaháňské, Opolské, Falkenberské, Střelinské, Těšínské, Kozelské, Bytomské, Stinavské, Osvětínské, Mazovské a v Plocku). Poplatek z Polska potvrdil králi Vladislavovi již císař Fridrich /Barbarosa/, král Jan se smluvil s Jindřichem VII. vratislavským, že mu připadne po smrti Jindřichově Vratislavsko a Kladsko, a stavové markrabství Budyšínského a Zhořelecka ustanovili, že po vymření mužské linie markrabat braniborských připadnou obě země Českému království.1

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65
Date: 13. prosinec 1355
AbstractLudvík, řečený Říman, markrabě braniborský a lužický, říšský arcikomoří a falckrabí, potvrzuje a schvaluje, že císař Karel IV. koupil a připojil k Českému království tyto hrady a města: Sulzbach Rosenberg, Neidstein (Nydstein), Hartenstein (Hercenstein), Hohenstein, Hilpoltstein (Hilpoltstain), Lichtenegg (Lichteneck), Dürnersmadorf (?) (Durndorf), Frankenberg, Auerbach (Arnbach), Hersbruck (Herspurg), Lauf (Lauffen), Velden, Plech, Echenbach, Pegnitz, Hauseck (Husk) a Werdenstein (Wordtistein), dále Hirschau (Hirsae), Neustadt (Neuwnstat), Störnstein a Liechtenstein, Pleystein, Reichenstein (Richenstein), Reicheneck (Richeneck), Hauseck, Strahlenfels (Stralemuels), Spies a Ruprechtstein, Bärnau a jiné statky, které České království vlastní v Německu.

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 66
Date: 1356 - 1358
AbstractZlomek městské knihy kolínské fol. 52- 53. (pleno censilio in octava Epiphanie… ante carniprivium anno ut supra)

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67
Date: 27. březen 1357
AbstractKarel IV., císař římský a král český, zřizuje na nově vystavěném hradě Karlštejně 2 kaple ke cti utrpení Kristova a ke cti Panny Marie. K založení dal souhlas arcibiskup Arnošt z Pardubic, který je vysvětil, a děkan Přešek (Prziesco) a kapitula pražského kostela. Při těchto kaplích a dříve založené kapli sv. Mikuláše zřizuje 5 kanovnických prebend, přičemž jeden z kanovníků bude děkanem; musejí při kaplích nepřetržitě sídlit. Stanoví se obsazování míst děkana a kanovníků, počet a způsob bohoslužeb, a kaple se dotují přesně vypočtenými naturálními i peněžními desátky z jmenovaných vsí a městeček patřících ke Karlštejnu a stanoví se jejich rozdělení. Arcibiskup může navíc dáti děkanovi kapli na Žebráce (de Mendicko). Stanoví se způsob života kněží a děkana ve společném domě.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 68
Date: 3. září 1357
AbstractFridrich (Fridereich) Rotauer (Rotawer) z Dorfbachu (Dorfpach), jeho žena a děti vysvědčují, že jsou dlužni Konrádu Chollingerovi v Schärding (Schaerding), jeho ženě a dědicům 32 liber pasovských feniků a že v této sumě věřitelům zastavili lán ve Woppingu, na němž sedí Toetaer; tento lán mohou vyplatit každý rok vždy 14 dní před hromnicemi za 32 liber. Lán mají "zpravit", jinak musí nahradit věřitelům případné vzniklé škody ze všeho svého majetku. Věřitelé mohou držet lán ještě v tom roce, kdy jej Fridrich vyplatí.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 69
Date: 8. listopad 1357
AbstractPůta (Potho) z Častolovic vysazuje v lese řečeném "na dúbravě" mezi Kostomlaty a Lysou /nad Labem/ novou ves Stratov o 18 lánech polí bez 5 prutů ( každý lán o 64 jitrech) emfyteutickým právem obyvatelům této vsi, kteří mají vedle toho držet 1 lán sahající až k vodě jako obecní. Zákupné ve výši 9 kop grošů za každý lán mají zaplatit po 3 kopách na 3 po sobě následující svátky sv. Martina, potom budou lány držet dědičně a platit z každého vždy na sv. Jiří a Havla po 50 groších a kolem vánoc jako poctu vrchnosti 2 kuřata a 1 měřici ovsa. Faráři mají platit na sv. Martina po 1 měřici žita a ovsa z lánu desátku a z každého dvora v postě 3 haléře podýmného. Berni mají platit jako ostatní vsi, právní naučení brát v Nymburce, soudy se mají odbývat přímo ve vsi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 70
Date: 8. listopad 1357
AbstractPůta (Potho) z Častolovic vysazuje v lese řečeném "na dúbravě" mezi Kostomlaty a Lysou /nad Labem/ novou ves Stratov o 18 lánech polí bez 5 prutů ( každý lán o 64 jitrech) emfyteutickým právem obyvatelům této vsi, kteří mají vedle toho držet 1 lán sahající až k vodě jako obecní. Zákupné ve výši 9 kop grošů za každý lán mají zaplatit po 3 kopách na 3 po sobě následující svátky sv. Martina, potom budou lány držet dědičně a platit z každého vždy na sv. Jiří a Havla po 50 groších a kolem vánoc jako poctu vrchnosti 2 kuřata a 1 měřici ovsa. Faráři mají platit na sv. Martina po 1 měřici žita a ovsa z lánu desátku a z každého dvora v postě 3 haléře podýmného. Berni mají platit jako ostatní vsi, právní naučení brát v Nymburce, soudy se mají odbývat přímo ve vsi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 71
Date: 29. listopad 1357
AbstractOldřich a Jan, lantkrabata leuchtenburská (von Leuchtenberg) , měšťanům města a tvrze Pegnitz a všem, kdo k němu náleží: ukládá jim složit přísahu věrnosti a poddanství římskému císaři a českému králi Karlovi IV. a koruně a tomu, komu on svým otevřeným listem přikáže; až to učiní propustí je Oldřich a Jan ze svého poslušenství a poddanství, protože prodali město a tvrz Pegnitz Karlu IV. 1

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72
Date: 28. červenec 1358
AbstractVeřejný notář Jan řečený De Calcheya vysvědčuje, že před vévodou bavorským Albertem a dalšími jmenovanými svědky v domě Jana řečeného Le Panecier prohlásil braniborský markrabí Ludvík Říman, že byl dlužen hraběti Vilémovi Namurskému (Namurcensi) určitou sumu, kterou mu však zaplatil; že však nemohl zpět dostat obligaci; že mu bylo nařízeno vydati hraběti list (který je zde inserován) ze dne 27. července 1358, že mu byl hrabě nápomocen. Ludvík Říman prohlásil, že tento list nevydal o své vůli, ale z donucení a že mu nemá být ke škodě.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 73
Date: 30. listopad 1358
AbstractPřeclav, biskup vratislavský, Petr z Loun (de Luna) probošt a celá kapitula vratislavského kostela uznávají císaře Karla IV. jakožto českého krále za předního svého patrona a slibují, že zemře-li král, přijde biskup s předními kanovníky na korunovaci budoucího krále, přijmou od něj město Grodków (Grotkau) s příslušenstvím v léno a složí lenní přísahu kterou oni obnovují. 1

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 75
Date: 13. červenec 1359
AbstractDětřich z Alamsdorfu (Alamstorf) vysvědčuje, že prodal 1 kopu grošů platu na vsi Stráž (Czasslau) s rychtou a vším příslušenstvím za 8 kop grošů pražských Hankovi Plabnerovi, měšťanu v Chomutově (Kumathau), a jeho dědicům; plat se má odvádět vždy na sv. Michala a Walpurgu po polovině. Zároveň postupuje Hankovi lidi, kteří plat odvádějí; ti ale mají mít právo na jeho podíl lesa, jako když patřili jemu. Prodaný plat má být "zpraven" před jinými nároky. Dětřich má právo plat vykoupit za 8 kop zpět, nebude-li moci sám, mohou jej vykoupit jeho bratři Hanuš nebo Huk (Hvg) nebo bratranci. V prvním termínu po vykoupení připadne plat ještě Hankovi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74
Date: 13. červenec 1359
AbstractHanuš z Alamsdorfu (Alamstorf) a jeho bratr Huk (Hvg) vysvědčují, že prodali 3 ½ kopy grošů ročního platu v Domině (Domeny) a v Krásné Lípě (Schoenlynden) s rychtou a vším příslušenstvím včetně jejich kusu vody a dílu náležejícího k těmto vsím až k hoře Arnberg a jiných hor za 32 kop grošů pražských Hankovi Plabnerovi, měšťanu v Chomutově (Kumathav), a jeho dědicům; plat se má odvádět vždy na sv. Michala a Walpurgu po polovině. Zároveň postupují Hankovi lidi, kteří plat odvádějí; ti ale mají mít právo na jeho díl lesa, jako jeho lidé. Prodaný plat má být "zpraven" před jinými nároky. Hanuš a Huk mají právo plat vykoupit za 32 kop zpět, nebudou-li moci sami, může jej vykoupit jejich bratr Dětřich nebo bratranci, přičemž v prvním termínu po vykoupení připadne plat ještě Hankovi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 76
Date: 3. leden 1360 - 26. únor 1361
Abstract1) 1361, únor 26., Norimberk (Neuenberg): Oldřich a Jan, lantkrabí leuchtenberští (zu Leuchtenberg) , kteří měli s králem Karlem IV. spor o hranice v Českém lese, slibují dodržovat a zachovávat vymezení těchto hranic, jak je provedli Jindřich z Hradce (Neuenhaus) a Rus z Litic (Ruzze von Lutztz) a jak je v listině přesně popsáno. Prohlašují, že vymezené území drží jako léno České koruny. 1 2) 1360, leden 3., Praha: Břeněk a Děpold (Tybalt) z Rýzmburka (Ryssenberg) a Bušek z Vilhartic rozsuzují spor císaře Karla IV. s Oldřichem Waldauerem podle vyjádření Tachovských a Chodů tak, že tvrz Schelemberg vystavěná Waldauerem na půdě Českého království náleží k Tachovu, ves Waldkirchen (Waltkirchen), koupená jím od waldsasského kláštera, patří Waldauerovi; ostatní statky od kláštera koupené náležejí k Tachovsku. Hranice mezi Flossem a Waldkirchen tvoří potok řeč. "zu dem Brücklein". 2

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 77
Date: 1. leden 1361
AbstractNikl Tannenberg, jeho bratr Hennel a synové jejich sestry Nikl a Waldman slibují, že 4 týdny před uplynutím 3 let ode dne vydání této listiny mají upozornit Rudolfa z Hohenburgu (Honburg), zemského komtura německých rytířů v Čechách a na Moravě, a konvent v Chomutově (Kumatow), že bratři Berchtold, Václav, Thomel a Hennel řeč. z Pesvic (Pesewicz) nebo oni sami mají vykoupit dědinu, na níž mají vydavatelé této listiny jejich list.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 78
Date: 26. únor 1361
AbstractOldřich a Jan, lankrabí leuchtenberští (zu Leuchtenberg) , kteří měli s králem Karlem IV. spor o hranice v Českém lese, slibují dodržovat a zachovávat vymezení těchto hranic, jako je provedli Jindřich z Hradce (Neuenhaus) a Rus z Litic (Ruzze von Lutztz) a jak je v listině přesně popsáno. Prohlašují, že vymezené území drží jako léno České koruny. 1

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 79
Date: 12. duben 1361
AbstractBušek (Buszcho) z Chanovic a Václav z Čekanic, kteří vedli spor s proboštem, převorem a celým konventem zderazského kláštera řádu Božího hrobu na Novém Městě pražském o paseky, lesy, obdělaná i neobdělaná pole, pastviny, louky i řeky a o hranice mezi vesnicemi Dobrotice (Dobroticz) zderazského kláštera a Chanovice (Chanowicz), náležející jim, vyznávají, že po té, co zvolení rozhodčí Mladota ze Záboří (Zaborz) a Mikuláš z Bratronic nemohli spor rozhodnout, sami se souhlasem kláštera slíbili hranice stanovit. Bušek vysvědčuje, že je stanovil a vyznačil a že je obě strany mají zachovávat pod pokutou 50 kop grošů.; sám se zavazuje to dodržovat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 80
Date: 24. červenec 1361
AbstractPetr z Větřní (Wietrznie) řečený Višně (Wyssnie) vysvědčuje, že od opata Bohuslava a konventu ostrovského kláštera (in Insula) řádu sv. Benedikta koupil emfyteutickým právem za 45 grošů pražských. A za roční plat po 4 groších na sv. Jiří a Havla louku vedle Pečkovského mlýna (in Peczka) k dědičnému držení a volnému disponování.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 81
Date: 5. listopad 1361
AbstractKarel IV., císař římský a král český, na žádost opata, převora a konventu cisterciáckého kláštera na Zbraslavi (Aulae Regiae vulgariter dicti Breslaw) potvrzuje inserovaná privilegia králů Václava II. z 21. května 1304 (Brno) a konfirmaci Jana Lucemburského z 25.srpna 1311 (Praha) a dále potvrzuje výměnu sjednanou mezi litomyšlským biskupem Janem a opatem Janem, jíž klášter vyměnil hrad Lanšperk a vsi v okrese lanškrounském,ústeckém, třebovském a jablonském za Zvoli (Sucl), Dolní Břežany (Brzezan), Velim (Welin), Spádov, Stradov a Hrušová (Rusow). Dále osvobozuje Záběhlice aj. vyjmenované klášterní vsi od berně a zavazuje se neukládat klášteru obvyklé platy. 1

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 82
Date: 1. prosinec 1361
AbstractVeřejný notář Jan, syn někdy Mořice z Luštěnic, pořizuje opis listiny probošta Mikuláše a konventu zderazského kláštera z téhož dne (Zderaz), kterou prodávají za 135 kop grošů českých Martinovi, faráři v Kostomlatech, na dobu jeho života Polní Chrčice (Chircziczie).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 83
Date: 12. březen 1363 <sup>1</sup>
AbstractAnna, císařovna římská a královna česká, na žádost ostatních z osady sv. Jana v oboře (ad vivarium), kterou založila, kněze Michala a Vlka, oltářníka na Pražském hradě, obnovuje jim jejich ohněm zničená privilegia předešlých českých králů: záduší nemá být nikým násilně rušeno, má se tam dbát o bohoslužby,má se řídit starými právy jako pražská města; osadním se povoluje dát a odkázat majetek komukoli s ohledem na ženu a děti; zemřou-li oba rodiče, připadne majetek a péče o sirotky nejbližšímu příbuznému v osadě a zůstane mu, i když sirotci zemřou; pouze v případě vymření celého příbuzenstva připadne majetek záduší. Přijímat sousedy mezi sebe a propouštět je mohou bez omezení. Mohou též šenkovat cizí i domácí vína v "obecním domě" (in domo publica) nebo tam, kde povolí rychtář a konšelé. Neposlušní nebo ti, kdo se dopustí vraždy, cizoložství nebo jiných zločinů, mají být z osady vyobcováni.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 84
Date: 7. květen 1363
AbstractOrttel a Kuntzel (Chuntzel) Lauerové (di Lawer), jejich manželky a dědici vysvědčují, že na radu svých bratranců Konráda a Otty z Lau (Law) prodali svoji polovinu dvora ve Woppingu za 20 liber pasovských feniků v hotovosti Petru Schreiberovi, jehož ženě a dětem; tuto ½ dvora mohou vykoupit zpět, ale pouze na příští hromnice až do 14 dní po tomto termínu; nevykoupí–li to do té doby, připadne zboží dědičně Petrovi. Zavazují se tuto ½ dvora zpravit, neučiní-li to, uhradí Petrovi a dědicům vzniklé škody.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 85
Date: 12. březen 1364 <sup>1</sup>
AbstractAnna, císařovna římská a královna česká, na žádost ostatních z osady sv. Jana v oboře (ad vivarium), kterou založila, kněze Michala a Vlka, oltářníka na Pražském hradě, obnovuje jim jejich ohněm zničená privilegia předešlých českých králů: záduší nemá být nikým násilně rušeno, má se tam dbát o bohoslužby,má se řídit starými právy jako pražská města; osadním se povoluje dát a odkázat majetek komukoli s ohledem na ženu a děti; zemřou-li oba rodiče, připadne majetek a péče o sirotky nejbližšímu příbuznému v osadě a zůstane mu, i když sirotci zemřou; pouze v případě vymření celého příbuzenstva připadne majetek záduší. Přijímat sousedy mezi sebe a propouštět je mohou bez omezení. Mohou též šenkovat cizí i domácí vína v "obecním domě" (in domo publica) nebo tam, kde povolí rychtář a konšelé. Neposlušní nebo ti, kdo se dopustí vraždy, cizoložství nebo jiných zločinů, mají být z osady vyobcováni.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 86
Date: 12. březen 1364<sup>1</sup>
AbstractAnna, císařovna římská a královna česká, na žádost ostatních z osady sv. Jana v oboře (ad vivarium), kterou založila, kněze Michala a Vlka, oltářníka na Pražském hradě, obnovuje jim jejich ohněm zničená privilegia předešlých českých králů: záduší nemá být nikým násilně rušeno, má se tam dbát o bohoslužby,má se řídit starými právy jako pražská města; osadním se povoluje dát a odkázat majetek komukoli s ohledem na ženu a děti; zemřou-li oba rodiče, připadne majetek a péče o sirotky nejbližšímu příbuznému v osadě a zůstane mu, i když sirotci zemřou; pouze v případě vymření celého příbuzenstva připadne majetek záduší. Přijímat sousedy mezi sebe a propouštět je mohou bez omezení. Mohou též šenkovat cizí i domácí vína v "obecním domě" (in domo publica) nebo tam, kde povolí rychtář a konšelé. Neposlušní nebo ti, kdo se dopustí vraždy, cizoložství nebo jiných zločinů, mají být z osady vyobcováni.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 87
Date: 21. duben 1366 - 6. leden 1383
AbstractVýpis z kopiáře lenních slibů slezských knížat1) 1383, leden 6. (Praha): Ludvík, kníže slezský a břežský, jemuž král Václav IV.propůjčil lénem jeho země, slibuje králi a české koruně poslušnost (viz ČG-L inv. č. 123) 12) 1366, duben 21 (Praha): Přemek (Przimk), kníže těšínský a bytonský (Butum), jemuž Karel IV., císař římský a král český, ve Vratislavi propůjčil lénem knížectví těšínské s příslušenstvím, Bytom (Butum), polovinu Toczeku (Tost), Bycinu (Bitzen), (Krtzen), Gliwice (Klibitz), (Seuor), Zalesie Sl. (Czeles) a Świbie (Swiba), slibuje věrnost králi, jeho nástupcům a koruně. 2 3) 1383, leden 6. (Praha): kníže Václav, biskup vratislavský (Preslau), a spolu s ním probošt v Lubiażi (Lubus) a Mikuláš z Riesenburgu (Restenbergu), kanovník ve Vratislavi, jménem tamní kapituly slibují věrnost českému králi Václavovi IV., jeho nástupcům a České koruně, neboť od nich obdrželi lénem knížectví Grodków (Grottgow). 3

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 88
Date: 15. květen 1366
AbstractKarel IV., císař římský, král uherský a český, ustanovuje, aby české země po smrti jeho, jeho syna Václava a moravského markraběte Jana a jejich potomků připadly rakouským vévodům Albrechtovi a Leopoldovi a jejich potomkům a naopak. Toto ustanovení se však netýká Uherského království. 1

Images8
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 89
Date: 22. září 1366
AbstractJan, probošt kostela Mělnického (Melnicensis), řeč. z Landštejna (Landsteyn) dává a postupuje třeboňským měšťanům Heinlinovi a Henslinovi řečeným Lenderové a jejich dědicům za jejich služby do dědičného vlastnictví svůj díl lesa řeč. Tust s loukou blízko města Třeboně zvanou Pynhof se sousedícím polem, a dále louky řeč. Moezel směrem ke vsi Přeseka (Prziessieka) blízko louky Ješka z Kosovy Hory (Kossowahora) zvané rovněž Moezel; spolu se svým bratrem Vítkem z Landštejna (Wytigo de Landsteyn) se zavazuje postoupený les a louky osvobodit od cizích nároků; Vítek se zavazuje, že tak učiní podle práva české země.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1349 - 1366next >