useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondArchiv České koruny (1158-1935)
Fonds > CZ-NA > ACK
< previousCharters1544 - 1545next >
Charter: 2056
Date: (1544)
AbstractProtokol o výslechu purkmistra a rady města Trutnova, pokud jde o trutnovská panství.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2064
Date: 9. únor 1544
AbstractPasovský biskup Volfgang slibuje vydat do moci českého krále kteréhokoliv zločince, který by se utekl na území pasovského biskupství.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2063
Date: 9. únor 1544
AbstractPasovský biskup Volfgang slibuje vydat do moci českého krále kteréhokoliv zločince, který by se utekl na území pasovského biskupství.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2065
Date: 8. květen 1544
AbstractJan, opat kláštera v Krzeszowu oznamuje, že ves Gaschkendorf nepatří trutnovskému panství, ale klášteru.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2066
Date: 15. květen 1544
AbstractPurkmistr a rada města Trutnova děkují královně Anně, že je vykoupila ze zástavy a prosí, aby nebyli již zastavováni.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2067
Date: před 16. květnem 1544
AbstractKryštof z Gendorfu prosí královnu Annu, aby jemu jakožto majiteli Vrchlabí potvrdila držbu Návorských královských hor.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2068
Date: 18. květen 1544
AbstractKrálovna Anna odpovídá na dopis Trutnovských /z 15. května 1544; v. č. 2066/ a slibuje, že město nezastaví.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2069
Date: 24. červen 1544
AbstractKrálovna Anna píše Trutnovským ve věci Zilvárových útisků proti poddaným v Babí /Trautenpach/.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2070
Date: 30. červen 1544
AbstractPurkmistr a rada města Trutnova znovu prosí královnu Annu, aby nezastavovala jejich město Adamu Zilvárovi, který chce prý koupit celé panství.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2075
Date: 15. červenec 1544
AbstractVolf z Vřesovic slibuje vykonat všechny úkoly, které mu uložila královna Anna při jmenování trutnovským hejtmanem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2071
Date: 16. červenec 1544
AbstractKrálovna Anna vydává Vítkovi Líšovskému instrukci, co má vyšetřit na trutnovském panství.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2072
Date: 18. červenec 1544
AbstractKrálovna Anna oznamuje městu Trutnovu i všem poddaným trutnovského panství, že jmenovala Volfa Vřesovce trutnovským hejtmanem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2073
Date: 18. červenec 1544
AbstractKrálovna Anna jmenuje Volfa z Vřesovic hejtmanem trutnovským.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2076
Date: 18. červenec 1544
AbstractKrálovna Anna posílá městu Trutnovu podobný list jako č. 2072.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2074
Date: 18. červenec 1544
AbstractVolf z Vřesovic slibuje vykonat všechny úkoly, které mu uložila královna Anna při jmenování trutnovským hejtmanem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2077
Date: 20. červenec 1544
AbstractKrálovna Anna nařizuje svému podkomořímu Volfovi z Vřesovic vyplatit jednu kopu Volfgangovi Zimeramovi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2078
Date: 26. červenec 1544
AbstractKrálovna Anna nařizuje Volfovi z Vřesovic vyplatit Janovi Žateckému z Weikersdorfu 100 zlatých.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2079
Date: 4. srpen 1544
AbstractLadislav Velen z Boskovic potvrzuje, že přijal od Pertolda z Lipé 1500 kop českých grošů a od Bohunky z Pernštejna 500 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2080
Date: 14. srpen 1544
Abstract/Volf z Vřesovic/ podává Josefovi z Lamberka, nejvyššímu hofmistrovi královny Anny, zprávy o poměrech v Trutnově a na trutnovském panství.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2081
Date: bez data (praes. 1544, 20. srpen)
AbstractVít Lišovský z Pruchodu podává písemnou odpověď na instrukci z 16. července 1544 /v. č. 2071/.

Images8
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2082
Date: 22. srpen 1544
AbstractKrálovna Anna nařizuje Volfovi z Vřesovic, co má zařídit na trutnovském panství.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2083
Date: 19. září 1544
AbstractVáclav Okrouhlický z Knínic se přiznává k dluhu 100 kop grošů českých věna své manželce Johance ze Šárova.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2084
Date: 2. listopad 1544
AbstractJaroslav Osovský z Doubravic a jiní uzavírají smlouvu mezi nejvyšším maršálkem Pertoldem z Lipé a Zikmundem Valeckým z Mírova o náhradu za grunty olbramovické, vytopené rybníkem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2086
Date: (1545)
AbstractPurkmistr a rada města Trutnova předkládají královně Anně seznam požadavků a stížností.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2085
Date: (1545)
AbstractJáchym Neff a Vít Lišovský podávají zprávu o trutnovském panství.

Images7
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2087
Date: 14. únor 1545
AbstractNávrh smlouvy na odevzdání zámku a panství trutnovského městu Trutnovu na šest let.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2088
Date: 14. únor 1545
AbstractNávrhu smlouvy na odevzdání zámku a panství trutnovského městu Trutnovu na šest let.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2089
Date: 2. březen 1545
AbstractMěsto Trutnov vysílá plnomocné zástupce k jednání s královnou o postoupení zámku a panství trutnovského na šest let.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2090
Date: 9. březen 1545
AbstractJan mladší z Lobkovic na Horšovském Týně potvrzuje, že Ferdinand I. mu prodal 9. ledna 1544 zámek Pátek s několika vesnicemi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2091
Date: 20. duben 1545
AbstractKrálovna Anna vydává Jáchymovi Neffovi a Vítkovi Lišovskému instrukci k jednání s městem Trutnovem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2094
Date: 23. duben 1545
AbstractPurkmistr a rada města Trutnova slibují dodržovat všechny články, obsažené v listině č. 2093.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1544 - 1545next >