useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondArchiv České koruny (1158-1935)
Fonds > CZ-NA > ACK
< previousCharters1540 - 1544next >
Charter: 2032
Date: 12. leden 1540
AbstractBratři Adam a Jindřich ze Švamberka určují právo i povinnosti tak řeč. "Loemuel" v Přimdě.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2033
Date: 28. leden 1540
AbstractFerdinand I. potvrzuje listinu z 9. června 1539 /v. č. 2027/.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2034
Date: 28. leden 1540
AbstractFerdinand I. zastavuje purkmistru a radě města Vratislavi všechny statky komendy Božího Těla ve Vratislavi.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2035
Date: 28. únor 1540
AbstractPurkmistři a rady Starého i Nového Města pražského prosí císaře Karla V. o ochranu jejich práv kupeckých, vaření piva i řemesel.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2036
Date: 24. září 1540
AbstractČeští stavové rozhodují, že jak český král, tak i každý poddaný České koruny patří pouze před královský soud v Praze.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2037
Date: 19. říjen 1540
AbstractSaský vévoda Jindřich dává bratřím Janovi a Františkovi z Knobelsdorfu vesnici Jelenin a jiné v léno.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2038
Date: 14. květen 1541
AbstractArnošt ze Šlejnic, administrátor pražského arcibiskupství, transumuje listinu Fridricha II. z 26. září 1212 /v. č. 2/ a Karla IV. ze 7. dubna 1348 /v. č. 305/.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2039
Date: 14. květen 1541
AbstractArnošt ze Šlejnic, administrátor pražského arcibiskupství, transumuje listinu Fridricha III. z 21. prosince 1462 /v. č. 1699/ a Karla V. z 26. listopadu 1526, kterou přenáší všechna říšská lenní práva na Čechy a Uhry ze zesnulého krále Ludvíka na jeho sestru Annu a jejího manžela Ferdinanda.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2040
Date: 14. květen 1541
AbstractArnošt ze Šlejnic, administrátor pražského arcibiskupství, transumuje listinu Fridricha III. z 10. června 1477 /v. č. 1754/ a Karla V. z 29. prosince 1530, týkající se udělení Českého království a České koruny Ferdinandovi I. v léno i potvrzení privilegií /v. č. 1989/.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2041
Date: 18. červen 1541
AbstractBohunka z Pernštejna přenáší povinnost roční renty 800 zlatých a čtyř drejlinků vína ze zesnulého svého syna Jana z Lipé na Janova syna Pertolda.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2042
Date: 6. červenec 1541
AbstractFerdinand I. povyšuje Kryštofa Friedwalda a jeho potomky mezi rytíře Římské říše a uděluje jim erb.

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2043
Date: 13. červenec 1541
AbstractCísař Karel V. potvrzuje Ferdinandovi I. úřad arcičíšnický a všechna léna i regalie patřící k Českému království.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2044
Date: 31. říjen 1541
AbstractJan z Vartemberka, veliký mistr strakonický, posílá k lehnicko-břežskému vévodovi Fridrichovi své plnomocníky.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2045
Date: 13. srpen 1542
AbstractOtto Jindřich, falckrabě rýnský a vévoda bavorský, slibuje vyplatiti do 36 let panství Heideck.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2046
Date: 5. únor 1543
AbstractFerdinand I. zasílá české komoře list Otty Jindřicha z 13. srpna 1542 /v. č. 2045/.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2047
Date: 23. duben 1543
AbstractNejvyšší maršálek Pertold z Lipé se přiznává k dluhu 175 kop českých grošů Hynkovi Hořickému z Hořic.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2048
Date: 30. duben 1543
AbstractJindřich ze Švamberka dovoluje Hansovi Steinfürerovi, kováři v Přimdě, zřídit pod tamním hradem kovárnu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2049
Date: 18. květen 1543
AbstractVolfgang Vřesovec na Novém Zámku skládá po svém jmenování podkomořím sedmi královniných měst v Čechách královně Anně slib věrnosti a poslušnosti.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2050
Date: 17. červen 1543
AbstractFerdinand I. zasílá Gabrielovi z Flossu koncept lenního reverzu, který má on Gabriel vyhotovit na hrádek Bernstein? /Marnstein/ a zaslat české dvorské kanceláři.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2051
Date: 27. červen 1543
AbstractPurkmistr a rada města Chebu vidimují rozhodčí výrok Jana Pfluga z Rabštejna z 18. září 1535 ve sporu mezi Volfem a Jeronýmem Šliky.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2052
Date: 30. červen 1543
AbstractMatouš z Logau na Altendorfu, hejtman na Svídnicku a Javorsku, vidimuje řád pro kramáře ve Svídnici z 19. března 1336 /v. Koss 2, č. 184/.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2053
Date: 6. červenec 1543
AbstractVolf z Vřesovic, podkomoří sedmi měst královniných, potvrzuje, že přijal od dědiců Jana Litoborského 113 kop 40 grošů z pokuty Pavla Ostříže z Mělníka.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2054
Date: 11. srpen 1543
AbstractJan Šárovec ze Šárova slibuje zaplatit své manželce Johance z Adlaru do určité doby 287 1/2 kopy grošů českých.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2055
Date: (1544)
AbstractMěstská rada trutnovská si stěžuje u královny na Adama Zilvára, zvláště pokud jde o pozemky.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2056
Date: (1544)
AbstractProtokol o výslechu purkmistra a rady města Trutnova, pokud jde o trutnovská panství.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2057
Date: (1544)
AbstractVýrobce papíru v trutnovské papírně prosí královnu o provedení nutných oprav v papírně.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2058
Date: (1544)
AbstractPurkmistr a rada města Trutnova jednají s podkomořím královniných měst o pronájmu trutnovského panství.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2059
Date: bez data
AbstractPopis trutnovského panství.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2060
Date: bez data
AbstractPurkmistr a rada města Trutnova žádají o rozmanité milosti.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2061
Date: bez data
AbstractKrálovna Anna potvrzuje Kryštofovi z Gendorfu zástavu královských hor Návorských s Vrchlabím a jiné.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2062
Date: bez data
AbstractSoupis prodaného obilí z trutnovského popluží.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1540 - 1544next >