useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection: Národní archiv - Archiv České koruny (1158-1935)
previous   Charters      1158 - 1289    next >
Charter: 1
Date: 1158 leden 18
AbstractFridrich I., císař římský, povoluje Vladislavovi II., knížeti českému, a jeho nástupcům nosit o pět...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_11580118_00001_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_11580118_00001_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 4
Date: 1212 září 26
AbstractFridrich II., zvolený císař římský, uděluje Jindřichovi, markraběti moravskému, a jeho dědicům míst...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12120926_00004_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12120926_00004_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 3
Date: 1212 září 26
AbstractFridrich II., zvolený císař římský, daruje a potvrzuje Přemyslu Otakarovi I., králi českému, své pa...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12120926_00003_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12120926_00003_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 2
Date: 1212 září 26
AbstractFridrich II., zvolený císař římský, uděluje ...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12120926_00002_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12120926_00002_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 5
Date: 1216 červenec 26
AbstractFridrich II., král římský, potvrzuje volbu Václava I., syna českého krále Přemysla Otakara I., za č...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12160726_00005_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12160726_00005_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 6
Date: 1231 červenec
AbstractFridrich II., císař římský, potvrzuje Václavovi I. po smrti jeho otce Přemysla Otakara I., krále če...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_123107~12310799_00006_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_123107~12310799_00006_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 7
Date: 1240 srpen
AbstractVáclav I., král český, daruje brněnským měšťanům Oldřichovi Černému a jeho bratřím dva lány v Měnín...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_124008~12400899_00007_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_124008~12400899_00007_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 8
Date: 1242
AbstractVáclav I., král český, daruje klášteru v Chotěšově vsi Dýšinu a Chrást.Venceslaus I., rex Bohemiae,...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_1242~12429999_00008_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_1242~12429999_00008_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 9
Date: 1245
AbstractKunhuta, královna česká, daruje svému rytíři Lambinovi a jeho dědicům vše, co držela ve vsích Zelčí...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_1245~12459999_00009_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_1245~12459999_00009_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 10
Date: 1253 srpen 16
AbstractVáclav I., král český, daruje špitálu sv. Františka u pražského mostu ves Jeneč a patronátní právo ...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12530816_00010_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12530816_00010_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 12
Date: 1268 leden 20
AbstractPapež Kliment IV. dovoluje Přemyslu Otakarovi II., králi českému, aby obnovil litevský královský tr...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12680120_00012_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12680120_00012_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 13
Date: 1268 leden 20
AbstractPapež Kliment IV. dovoluje Přemyslu Otakarovi II., králi českému, aby obnovil litevský královský tr...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12680120_00013_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12680120_00013_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 14
Date: 1268 leden 26
AbstractPapež Kliment IV. dovoluje Přemyslu Otakarovi II., králi českému, aby volně nakládal s územím, kter...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12680126_00014_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12680126_00014_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 15
Date: 1268 leden 26
AbstractPapež Kliment IV. dovoluje Přemyslu Otakarovi II., králi českému, aby volně nakládal s územím, kter...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12680126_00015_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12680126_00015_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 16
Date: 1268 leden 31
AbstractPapež Kliment IV. potvrzuje smlouvu uzavřenou 19. září 1267 v Praze mezi velmistrem a řádem německý...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12680131_00016_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12680131_00016_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 17
Date: 1268 prosinec 4
AbstractOldřich, vévoda korutanský, ustanovuje Přemysla Otakara II., krále českého, svým dědicem.Ulricus, d...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12681204_00017_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12681204_00017_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 18
Date: 1270 únor 2
AbstractKonrád, biskup frisinský, prohlašuje, že odevzdal Přemyslu Otakarovi II., králi českému, a jeho děd...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12700202_00018_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12700202_00018_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 18a
Date: 1270 únor 3
AbstractBruno, biskup brixenský, prohlašuje, že odevzdal Přemyslu Otakarovi II., králi českému, a jeho dědi...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12700203_00018A_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12700203_00018A_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 19
Date: 1271 červenec 2
AbstractŠtěpán, arcibiskup kaločský, a jiní uherští biskupové slibují, že učiní opatření, aby Štěpán V., kr...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12710702_00019_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12710702_00019_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 20
Date: 1278 únor 7
AbstractRulco z Biebersteina slibuje Přemyslu Otakarovi II., králi českému, že mu bude sloužit s hradem Frý...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12780207_00020_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12780207_00020_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 21
Date: 1282 únor 9
AbstractRudolf I., král římský, dosvědčuje, že Jindřich, hrabě z Kastela, dal s jeho souhlasem zastavenou v...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12820209_00021_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12820201_00021_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 22
Date: 1283 srpen 23
AbstractRudolf I., král římský, zprošťuje Václava II., dědice Království českého, zástavy města Žitavy, hra...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12830923_00022_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12830923_00022_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 23
Date: 1283 srpen 28
AbstractJan z Michalovic postupuje Václavovi II., dědici Království českého, Tuchlovice, Honice a další vsi...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12830828_00023_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12830828_00023_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 25
Date: 1284 květen 24
AbstractPurkart z Vimperka a jiní slibují zachovávat věrnost a poslušnost Václavu II., pánu a dědici Králov...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12840524_00025_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12840524_00025_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 24
Date: 1284 květen 24
AbstractOjíř z Lomnice, nejvyšší komorník Království českého, a jiní slibují zachovávat věrnost a poslušnos...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12840524_00024_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12840524_00024_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 26
Date: 1285 únor 3
AbstractRudolf I., král římský, zastavuje Leopoldovi z Northenbergu, mistru královské kuchyně, ves Mainbern...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12850203_00026_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12850203_00026_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 27
Date: 1286 únor 28
AbstractGerhard z Obřan slibuje, že bude po dobu svého života sloužit Václavovi II., králi českému.Gerhardu...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12860228_00027_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12860228_00027_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 28
Date: 1286 květen 7
AbstractPapež Honorius IV. napomíná české pány, aby usilovali o to, co prospívá Václavovi II., králi českém...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12860507_00028_r.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12860507_00028_v.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 29
Date: 1289 leden 10
AbstractKazimír, kníže opolský a pán bytomský, podrobuje své knížectví a veškerý majetek Václavovi II., krá...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12890110_00029_r-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12890110_00029_r-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 30
Date: 1289 únor 6
AbstractFridrich, markrabě míšeňský, směňuje s Václavem II., králem českým, marku Míšeňskou a zemi Lužickou...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12890206_00030_v.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FCZ-NA-I%2FACK%2FNA-ACK_12890206_00030_r.jpg/full/120,/0/default.jpg
previous   Charters      1158 - 1289    next >