useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondZbirka isprava
Fonds > HR-DAPA > 797
< previousCharters1743 - 1869
Charter: 797-151
Date: 4.8.1743.
AbstractBula pape Benedikta XIV. kojom se Andrei Nigrenu, starijem kanoniku i vikaru biskupa u Puli, dozvoljava da bude uveden u nadarbinu Petra de Moria, župnika Sv. Agneze u Medulinu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-152
Date: 3.6.1762.
AbstractProglas, izdan na pritužbu kanonika Ivana Krstitelja i Marka Fratrisa te njihova nećaka Marka Antonia Paolinia, kojim dužd Marko Foscareno javlja svima u Istri da su pooštrene kazne zbog štetočinja i kradljivaca koji oštećuju polja, livade, vinograde, vrtove i šume, te mlinove, kuće, staje i dr te da će prekršitelji plaćati kaznu od 50 libara.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-153
Date: 13.8.1764.
AbstractDrugostupanjska presuda dužda Alojzija Moceniga u parnici braće Jurja i Jeronima Bradamanti protiv Franje Benussija, o kojoj je prethodno presudio podestat Općine Vodnjan Franjo Alojzije Antonije Kornelio.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-154
Date: 12.12.1766.
AbstractPoziv dužda Alojzija Moceniga upućen preko podestata Općine Vodnjan da se riješi spor oko desetine, koji se vodi između franjevačkog samostana te župnika i Kaptola u Vodnjanu

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-155
Date: 18.1.1769.
AbstractObavijest dužda Alojzija Moceniga, upućena provizoru i kapetanu u Rašporu Augustinu Superanti o postupku prilikom prolaska trupa kroz njegov kraj.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-156
Date: 30.6.1773.
AbstractPoziv dužda Alojzija Moceniga rašporskom kapetanu Ivanu Ponetiju da pozove obitelji Malusa i [Blenić] na prihvaćanje rješenja protiv Zuane, Dominika i Roka iz Rovinja koje će donijeti općinska komisija.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-157
Date: 27.9.1774.
AbstractDukal kojim Alojzije Mocenigo javlja podestatu Općine Rovinj Pietru Antoniu [Zaulini] da je Vijeće desetorice primilo prisegu Franje Almera Balbija i kancelara Marka Fontane, te ih postavlja u službu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-158
Date: 26.4.1775.
AbstractDukal kojim Alojzije Mocenigo javlja rovinjskom podestatu Franji Almeru Balbiju da je Vijeće desetorice postavilo delegate u Kopru u slučaju ubojstva između Franje Abba i Josipa Turra.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-159
Date: 18.9.1775.
AbstractObavijest dužda Alojzija Moceniga podestatu Općine Rovinj Franji Hermolaju Balbiju, da je Vijeće Desetorice otpočelo sudski proces zbog smrti Eufemije Sbisa, kćerke Darija.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-160
Date: 8.11.1775.
AbstractObavijest dužda Alojzija Moceniga podestatu Općine Rovinj Franji Hermolaju Balbiju, da je Vijeće Desetorice otpočelo sudski proces zbog ubojstva Franje Pedichia kojeg je ubio Jakov Voggian.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-161
Date: 11.3.1776.
AbstractObavijest dužda Alojzija Moceniga podestatu Općine Rovinj Franji Hermolaju Balbiju, da je Vijeće Desetorice odredilo zastupnika u sudskom procesu u Kopru u vezi ubojstva Zuana Basilisca kojeg je ubio njegov nećak Vicenzo.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-162
Date: 19.4.1776.
AbstractDužd Alojzije Mocenigo obavještava Franju Hermolaja Balbija, podestata u Rovinju da je Vijeće Desetorice odredilo zastupnika u sudskom procesu u Kopru u vezi ubojstva Stjepana Raymonda kojeg je ubio Pasqualin Vidotto.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-163
Date: 9.9.1779.
AbstractNaredba dužda Paola Raineria upućena rašporskom kapetanu Cicogni, da ima obići kaštel i arhiv Rašpora, te srediti nered koji vlada u arhivu, popraviti ormare, te u njih staviti arhiv.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-164
Date: 27.4.1780.
AbstractObavijest dužda Paola Raineria upućena rašporskom kapetanu Pasqualu Cicognu da je primio njegov izvještaj o posjetu Piranu, s upozorrnjem na neke odluke i upute koje vrijede u javnoj službi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-165
Date: 27.9.1780.
AbstractDozvola kojom dužd Paolo Ranieri putem senata udovoljaba molbi rašporskog kapetana Pasqualea Cicogne da se popravi kapetanski stan i zatvori u Rašporu, kao i neki drugi objekti.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-166
Date: 23.12.1780.
AbstractDozvola dužda Paola Raineria rašporskom kapetanu Cicogni da namjesti u Rašopru još dva kancelara pristava, s napomenom da u cijeloj Provinciji ima više mjesta koja su upisana u katalog, a nisu prodana još od 1765. godine, pa se daju upute o toj stvari.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-167
Date: 11.8.1788.
AbstractDozvola kojom dužd Paolo Raineri udovoljava molbi rašporskog kapetana Marca Antonija Trevisana da se zbog nestašice vode u Buzetu popravi stara cisterna u buzetskom kaštelu te financira njezino održavanje iz općinske blagajne u kojoj ima 40.152 lire od "balotanja".

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-168
Date: 29.11.1791.
AbstractObjava dužda Ludovika Manina, upućena svima u Istri, kojom se daje upuzorenje zbog šteta i krađa na poljima, posjedima, kućama te se upraviteljima daju upute o načinu kažnjavanja i visini kazni za prekršitelje.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-169
Date: 21.7.1795.
AbstractObavijest dužda Ludovika Manina podestatu Općine Rovinj Federiku Bembu da je Vijeće desetorice postavilo zastupnika u sudskoj istrazi zbog pljačke novca kojom su oštećeni Josip Fabris i Bartol Babić.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-170
Date: 18.8.1795.
AbstractObavijest dužda Ludovika Manina podestatu Općine Rovinj Federiku Bembu da je na molbu Karla Saftića Vijeće desetorice imenovalo sudskim zastupnikom u Kopru Krištofora Angelinija.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-171
Date: 1796.
AbstractDiploma Petra Stankovića iz Barbana, izdana od Bečkog sveučilišta, kojom mu se priznaje završetak studija i osposobljenost za vršenje kirurgije.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-172
Date: 21.6.1798.
AbstractDiploma Petra Stankovića iz Barbana, izdana od Bečkog sveučilišta, kojom se priznaje da je isti, nakon višegodišnjih studija stekao pravo na naziv doktora medicine.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-173
Date: 14.2.1842.
AbstractLjekarnička diploma Ivana Mazolinija, izdana od liječničko-kirurško-ljekarničkog sveučilišta u Padovi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-67
Date: 18.8.1869.
AbstractDopis Domenisa uz Venecije upućen podestatu Vodnjana Franji Balbo. Prijepis od 18.8.1869.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1743 - 1869