useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondZbirka isprava
Fonds > HR-DAPA > 797
< previousCharters1580 - 1738next >
Charter: 797-123
Date: 30.1.1580.
AbstractOdluka dužda Nikole Ponte, upućena podestatu Općine Vodnjan Franji Bragadenu i donesena na temelju žalbe koju je Vijeću Desetorice u Veneciji uputio Kaptol u Puli zbog smetnji pri prodaji žita koje Kaptol dobiva kao desetinu, kojom se Općini Vodnjan nalaže poštivanje povlastica što ih Kaptol uživa.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-65
Date: 30.1.1580.
AbstractDukal Nikole de Ponte od 30.1.1580. za Kaptol u Puli. Prijepis od 18.8.1869.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-124
Date: 31.10.1580.
AbstractKupoprodajni ugovor kojim Franjo [Rabkon] prodaje polja Jakovu de Vertiisu za 31 dukat, plativo u dva obroka. Bilježnik: Filip de Angelinis Bassanensis, bilježniku Buzeta i kancelaru kapetanata i gospoštije Rašpor. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-125
Date: 30.4.1583.
AbstractKupoprodajni ugovor (skeda).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-128
Date: 6.7.1583.
AbstractDvije pergamene palimpsesta napisane u biskupskom dvoru u Puli, kojom pulski kanonici dobivaju odobrenje da smiju nositi znakove kanoničke časti (palj, crvene mocete, ljubičasti pojas…). Bilježnik: Ivan Krstitelj de Ceris. Notarski znak.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-126
Date: 30.9.1583.
AbstractKupoprodajni ugovor (skeda).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-129
Date: 1.6.1584.
AbstractKupoprodajni ugovor kojim Sebastijan Sottolichio prodaje livadu Mariji Vizicchio. Bilježnik: Zuane Bemosich. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-127
Date: 11.9.1584.
AbstractKupoprodajni ugovor (skeda).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-130
Date: 20.12.1585.
AbstractDiploma kojom Pavao Diedo, vikar Sv. Lovre u Dajli i upravitelj crkve u Momjanu, dozvolom novigradskog biskupa, uvodi Ivana Sabinia u posjed sv. Ivana od Dajle.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-131
Date: 19.8.1593.
AbstractPresuda Rašporskog kapetana Giacoma Reniera u vezi desetine u korist Kaptola u Puli, a protiv Andrije Catticine.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-132
Date: 11.5.1603.
AbstractDukal dužda Marina Grimanija i Vijeća Desetorice vezan uz žalbu Ivana Pavla Scampicchija, kojim se poništava neki nalog generalnog providura Filipa Pasqualiga.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-133
Date: 20.11.1607.
AbstractOdluka dužda Leonarda, donesena na molbu zakonitih predstavnika grada Labina, kojom se naređuje da prestanak skrbništva Bernarda Lubana i Matije Škampića nad Gasparinom, kćerkom Petra Antuna Škampića te se nalaže da se isto provede kroz javne knjige.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-135
Date: 1657.
AbstractObiteljsko stablo obitelji Filipin koja se doselila iz Zemunika kod Zadra u Poreč 1575 godine.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-137
Date: 3.2.1663.
AbstractBula pape Aleksandra VII. kojom se nakon smrti pulskog biskupa Ambrozija imenuje novi biskup Leonardin.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-136
Date: 3.2.1663.
AbstractBula pape Aleksandra VII. kojom se nakon smrti pulskog biskupa Ambrozija imenuje novi biskup Leonardin.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-138
Date: 4.7.1665.
AbstractOdluka kojom Franjo Maksimilijan Vaccano imenuje Lazara Rampinija župnikom kanonski ispražnjene župe, iza Ivana Rampilia.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-134
Date: 18.3.1670.
AbstractPotvrda Cara Leopolda izdana braći Rampelli, kojom se potvrđuje naslijedno pravo nad kućom i mlinom u Pazinu, koje je njihov otac Martin dobio od Ferdinanda III.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-139
Date: 15.8.1670.
AbstractOdluka dužda Dominika Contarena i Vijeća Desetorice, upućena podestatu u Vodnjanu i biskupu u Puli, kojom se potvrđuje da biskup i Kaptol imaju pravo na desetinu u Vodnjanu i na slobodan i neometan prijevoz ubrane desetine u Pulu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-140
Date: 18.3.1673.
AbstractPovlastica Cara Leopolda kojom se braći Kristoforu, Jakovu, Gašparu i Lazaru Rampelli potvrđuje pravo na desetinu prihoda od polja i vinograda u Kaščergi, dodijeljeno njihovom ocu Martinu 1651. godine.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-66
Date: 7.6.1680.
AbstractDopis od 7.6.1680 koji je Dominik Contireno iz Venecije uputio Frannji Balbu, podestatu Općine Vodnjan. Prijepis od 18.8.1869.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-141
Date: 7.6.1680.
AbstractIsprava kojom dužd Alojzije Contareno i Vijeće Desetorice rješavaju spor između biskupa i Kaptola u Puli i podestata Općine Vodnjan u pogledu davanja crkvene desetine.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-142
Date: 18.8.1689.
AbstractObavijest Venecijanskog dominija kojom se podestata Općine Vodnjanu upozorava da je Vodnjan dužan davati desetinu biskupiji i Kaptolu u Puli i održavati povlastice koje su im dane.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-143
Date: 17.9.1689.
AbstractObavijest Venecijanskog dominija kojom se podestata Općine Vodnjanu upozorava da je Vodnjan dužan davati desetinu biskupiji i Kaptolu u Puli i održavati povlastice koje su im dane.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-144
Date: 23.6.1699.
AbstractObavijest dužda Silvestra Valerija podestatu Općine Labin Franji Balbu da je Vijeće Dvanaestorice ponovno potvrdilo spor između Bernardina [Čikirića] i Ivana Velana za ženu, što je bilo poništeno i da Ivan Velan ima u ime troškova platiti 355 libara i 1 solad.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-145
Date: 18.9.1711.
AbstractObavijest dužda Ivana Kornelija upućena podestatu Općine Vodnjanu o žalbi biskup i Kaptola u Puli na vodnjanske poreznike koji krše povlastice o slobodi uživanja i podavanja crkvene desetine.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-146
Date: 9.10.1711.
AbstractObavijest dužda Ivana Kornelija podestatu Općine Vodnja da se biskupska menza i Kaptol u Puli žale Vijeću desetorice u Veneciji zbog kršenja povlastica prilikom podavanja crkvenih prihoda.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-147
Date: 27.12.1729.
AbstractBula Benedikta XIII. kojom se kanoniku Antoniju Vio povjerava uprava nad kanoničkim i prebendarskim nadarbinama za vrijeme dok su njihova mjesta ispražnjena.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-148
Date: 3.3.1731.
AbstractDukal dužda Alojzija Moceniga s povlasticama Općini Buje vezanim uz korištenje šuma i pašarine.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-149
Date: 19.4.1731.
AbstractObavijest (dukal) dužda Alojzija Moceniga upućena podestatu Općine Buje da je iznajmljena šuma Valara.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-150
Date: 5.3.1738.
AbstractPapa Klement XII. dopušta služenje ponoćke u Puli prema starom običaju. U prilogu prijepis nastao u isto vrijeme.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-151
Date: 4.8.1743.
AbstractBula pape Benedikta XIV. kojom se Andrei Nigrenu, starijem kanoniku i vikaru biskupa u Puli, dozvoljava da bude uveden u nadarbinu Petra de Moria, župnika Sv. Agneze u Medulinu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1580 - 1738next >