useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondZbirka isprava
Fonds > HR-DAPA > 797
< previousCharters1530 - 1578next >
Charter: 797-93
Date: 26.1.1530.
AbstractOporuka. Bilježnik Košijak. Notarski znak.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-94
Date: 21.11.1534.
AbstractUgovor kojim plemić Dominik ustupa neke svoje nekretnine Paolu Barbu, s izvještajem i opisom nekretnina (vrta). Bilježnik Hieronimus Pompirgo. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-95
Date: 15.10.1536.
AbstractInvestiturna isprava kojom pulski biskup Petar Pavao Vergerije uvodi u feud svog vazala Petra de Vescio i sve njegove nasljednike, te im na datom području dodjeljuje sva prava i obveze "salvo jure episcopali". Ispravu potpisuje Ambrozije de Lida.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-96
Date: 23.3.1540.
AbstractNotarska skeda o kupoprodaji 1/12 terena kojeg kupuje Carlo Barbo. Bilježnik Andrea Barbo, sin Jurja. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-97
Date: 14.5.1540.
AbstractIsprava kardinala Georgija Andreasiusa, biskupa Clusina i sakupljača papinske desetine za pokrajinu Veneciju, kojom se biskup, Kaptol i kler u Puli oslobađa od davanja papinske desetine, te se navode uvjeti za ovu povlasticu. Bilježnik Jakov Zambellus, svećenik. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-98
Date: 24.6.1548.
AbstractKupoprodajna isprava kojom Juraj Dortanić prodaje zemljište "dubrava penes foybas" Maksimu Mekina iz Labina. Bilježnik: Ivan. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-99
Date: 26.12.1548.
AbstractIsprava o zakupu, sklopljena u biskupskoj kuriji u Puli u prisutstvu kanonika, kojom biskup Vergerije daje u zakup jedan crkveni mlin u Krnici Jurju Kamariću i njegovu sinu, svećeniku Tomi, uz godišnju zakupninu od 12 malih libara. Bilježnik Martin Marinović iz Labina, kanonik i bilježnik po apostolskom imenovanju. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-100
Date: 23.4.1550.
AbstractObavijest (dukal) dužda Franciscusa Donata podestatu Općine Buje da je venecijansko vijeće udovoljilo raznim molbama te 29. ožujka 1535. dozvolilo pojedincima prodaju zemljišta, uz suglasnost Općine.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-101
Date: 12.3.1551.
AbstractOdluka u parnicama o raspodjeli ostavine, sklopljena pred vicedominom Pule Hieronimom Barbom, kojom se oporučno ostavljena dobra raspodjeljuju između rođaka i Gabra, sina Kristofora Kvadulmara. Bilježnik: Ivan Krstitelj de Cavio. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-102
Date: 18.12.1551.
AbstractObavijest biskupa Ravene kardinala Brecatellusa upućena pulskom kanoniku Scampicchiju, da je zahvaljujući pulskom kanoniku i prebendaru Nikoli de Clementibusu njegov zastupnik Baldo Scampichio položio prisegu pred svjedocima Alojzijem de Benedictusom i Ivanom Savoranom.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-103
Date: 2.3.1553.
AbstractPotvrde (skede) Mateja Scampicchija o kupnji drva od raznih osoba.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-104
Date: 2.3.1553.
AbstractRačun za Bartola Kamerića koji je isplaćen Mateju Škampiću za 9 magaraca i "brentas decem octo vini".

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-105
Date: 2.3.1553.
AbstractPisarska bilješka kojom je namiren račun za Marka Vlačića za prijevoz drva iz šume do mora u korist obitelji Škampić iz Labina.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-106
Date: 16.11.1554.
AbstractIsprava o izvršenju oporuke i kupoprodaji, sastavljena pred vicedominom Općine Pula i drugim svjedocima, kojom Matejka udovica Nikole de Locandisa, prema oporuci od 19. srpnja 1553 godine, raspolaže svojom polovinom nekretnina u ime svojih nasljednika Lucije i Antonije te prodaje jednu kuću Matiji Scampichio iz Labina. Bilježnik Ivan Krstitelj Ciceris, redovni sudac Pule. Notarski znak.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-107
Date: 21.3.1555.
AbstractSporazum između Kaptola u Puli i opata Nikole iz samostana na Brdu kraj Pule u vezi nekih nekretnina.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-108
Date: 30.5.1556.
AbstractIsprava o određivanju miraza Anthe Žiftić (Živčić) po predstavnicima Općine Labin u visini od 126 libara.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-109
Date: 27.11.1557.
AbstractKupoprodajna isprava kojom Juraj Vulašević prodaje Jakovu Bardariću vinograd za 80 libara. Bilježnik: Aurelius Carmentauro. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-110
Date: 1561.
AbstractNotarska skeda kojom Franjo Quarengo rješava neke sporove među braćom Scampichio.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-111
Date: 31.5.1562. [1455.]
AbstractOvjereni prijepis presude porečkog biskupa Dominika Leonea, donesene u ime Venecije 1455. godine, kojom se rješava spor o granici između općina Novigrad i Buje te se uz imena zastupnika obaju komuna navode nazivi pograničnih lokaliteta. Ovjereni prijepis od 31.5.1562. Bilježnik: Michael de Contariis. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-114
Date: 27.1.1567.
AbstractUgovor o ustupanju izvora zvanog Zlos [ ili Blos], koji se nalazi na zemljištu pulske biskupije, Bartolu Škampiću i njegovim nasljednicima. Bilježnik: Ivan Krstitelj de Caris. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-115
Date: 4.6.1567.
AbstractVitelije, kardinal đakon izdaje ugovor kojim Blaž de Corto prima u najam za sebe i svoje nasljednike od Balde Škampića, sina Matijeva iz Labina nadarbinsko dobro (vodu) s obvezom godišnjeg plaćanja od 4 mletačke libre uz privolu pulskog biskupa Antuna Helija.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-113
Date: 1567.
AbstractBula kojom papa Pio V. imenuje pulskim biskupom "in spiritualibus et temporalibus" Matiju.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-112
Date: 29.3.1568.
AbstractProcjena vrijednosti nekretnine Antuna Hrvatina (skeda).

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-116
Date: 1.11.1569.
AbstractKupoprodajna isprava, sklopljena u vicedominariji u Kopru, kojom Pavao iz Pule prodaje polje s maslinom Dominiku iz Rašpora za 40 dukata. Bilježnik: Nikola Zaronis. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-117
Date: 19.?.1570.
AbstractOdluka (dukal) dužda Alojzija Moceniga o ponovnom postavljanju na dužnost Ambrozija, službenika u Bujama, upućena podestatu Općine Piran Aleksandru Donatu, kojom se javlja da je opozvana ranija duždeva odluka kojom je isti službenik bio opozvan, upućena piranskom podestatu Marku Antoniju Rajmondu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-118
Date: 6.4.1571.
AbstractIsprava kojom pulski biskup Matej Barbabianco uvodi u crkveni posjed labinskog kanonika.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-120
Date: 10.2.1572.
AbstractKupoprodajna isprava kojom Joannes Lupoglavac prodaje Jakovu di Vartiis iz Kopra vinograd za 28 dukata.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-119
Date: 1572.
AbstractOporuka Zvane Spine, sastavljena u selu Rižanj i ovjerena po bilježniku bilježnik Filipusu Georgiusu. Bilježnik Kamilo Barbo, kanonik. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-121
Date: 4.3.1578.
AbstractOporuka Jerome Batelić, rođene Cherboncin, u korist svog oca Zuana (Ivana) i kćerke Domenege, sastavljena u kući oporučiteljice u ulici Gorica. Bilježnik: Peter Antun de Laurentis, sin Antunov. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-122
Date: 12.12.1578.
AbstractDukal (obavijest) dužda Nikole Depontija upućena rašporskom kapetanu o žalbi Općine Buje zbog troškova vizita koju dvaput godišnje čine rašporski i koparski rektori.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-123
Date: 30.1.1580.
AbstractOdluka dužda Nikole Ponte, upućena podestatu Općine Vodnjan Franji Bragadenu i donesena na temelju žalbe koju je Vijeću Desetorice u Veneciji uputio Kaptol u Puli zbog smetnji pri prodaji žita koje Kaptol dobiva kao desetinu, kojom se Općini Vodnjan nalaže poštivanje povlastica što ih Kaptol uživa.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1530 - 1578next >