useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondZbirka isprava
Fonds > HR-DAPA > 797
< previousCharters1460 - 1529next >
Charter: 797-61
Date: 26.3.1460.
AbstractKupoprodajni ugovor kojim Marchus de Victore prodaje zaselak ("unum casale") Ivanu Petroviću. Bilježnik Ivan Nikola Ospiterginus.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-62
Date: 5.4.1460.
AbstractKupoprodajni ugovor kojim Antun Rotis prodaje Ivanu Petroviću zaselak ( "unum casale"). Bilježnik Ivan Nikola Ospiterginus. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-63
Date: 10.11.1462.
AbstractBula kojom papa Pia II., na molbu Kaptola i biskupa u Puli ukida 4 kanonikata i 4 prebende katedralne crkve u Puli te time smanjuje broj kanonika i prebendara na 12.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-54
Date: 17.7.1456.
AbstractMatija, sin Josipa Pedemontea prodaje njivu i dio vinograda u Černigli Ivanu Petroviću. Bilježnik Markus Viktorov, sin Simona. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-68
Date: 13.2.1466.
AbstractPresuda redovnog suca i pulskog biskupa Johanesa Darmana u sporu u braće Nikole i Dominika de Gazio s pulskim kanonikom Jurjem Šimunovim, koji se brani („se defenfentem“) zbog duga u vinu. Bilježnik Johannes de Gambis, biskupski kancelar. Notarski znak.

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-69
Date: 17.11.1471.
AbstractPresuda podestata i suca Općine Motovun Alojzija Eono, donesena u ime Venecije u sporovima oko granice između općina Buje i Piran, u kojoj se navode imena zastupnika obiju komuna, utvrđuje granica i navode imena pograničnih lokaliteta te određuje dan proglašenja granice. Bilježnik Cezar de Prato. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-70
Date: 3.2.1476.
AbstractPunomoć, ovjerena od pulskog kneza Francisca Bondumiera, svome zastupniku – opunomoćeniku Kaptola u Puli. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-72
Date: 3.1.1483.
AbstractKupoprodajni ugovor kojim Indriga, udovica Krisrofora Pengarića prodaje četvrtinu mlina Ivanu Petroviću za 270 libara. Bilježnik Ambrosius, sin Georgija, sudac u Buzetu. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-51
Date: 1.2.1486.
AbstractNagodba između grada Pule i Crkve o podavanju desetine zobi, vina i janjadi. Bilježnik Jakov. Notarski znak.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-73
Date: 6.7.1488.
AbstractUgovor o kupoprodaji nekretnina, sklopljen između Ser Matije i Ser Ambrozija, kamerarija u Bujama i Hieronima Georgija. Bilježnik Bernardinus, sin Augustina, plemić. Notarski znak.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-74
Date: 21.5.1491.
AbstractDukal dužda Augustina Barbadiga kojom se Općina Buje na 5 godina oslobađa od dužnih podavanja Veneciji, pod uvjetom da tim novcem popravi trošne zidine kaštela.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-75
Date: lipanj 1491.
AbstractDozvola dužda Augustina Barbadiga kojom se Općini Buzet odobrava da sama bira dva suca i kancelara koji će u Buzetu suditi po starim običajima i statutu, donesena na temelju molbe koju su u ime Općine uputili svećenici Martin i Antonije Raspolić iz Buzeta.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-76
Date: 1493.
AbstractKupoprodajni ugovor kanonika Luke. Bilježnik Georgius. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-77
Date: 13.4.1494.
AbstractIsprava o najmu, kojom Ivan, od Ivana iz Tinjana, daje Martinu i njegovim nasljednicima u najam zemljište , pod uvjetom da u roku od 5 godina na njemu zasade vinograd. Bilježnik Hieronimus Capdanis. Notarski znak.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-78
Date: 20.7.[1495.]
AbstractIsprava kojom Antonio de Narenta ("nuntius et preco Comunis Pole" ) izvještava da je u Višnjanu ("in platea ville Visignani") oglasio obavezu davanja desetine Kaptolu u Puli. Bilježnik Hornobanusa Lando, pok. Gašpara iz Venecije. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-79
Date: 4.3.1497.
AbstractNagodba kojom Kaptol u Puli uređuje sa feudatarima desetinu u mjestima Mutvoran, Krnica, Filipana i Tabernalići. Bilježnik Hieronimus Barbo, sin Jakova. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-80
Date: 5.3.1497.
AbstractNagodba između Kaptola u Puli i feudatara pulskog biskupa o uživanju desetine u mjestima Mutvoran, Filipana, Tabernalić i Marčana, sklopljena u katedralnoj crkvi Sv. Marije u Puli. Bilježnik Hieronimus Barbo, sin Jakova. Notarski znak.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-81
Date: 20.2.1498.
AbstractUgovor kojim Martinus Ferradicis prodaje polje za 23 libre, s opisom polja i obaveza kupaca. Bilježnik Bernard de Padua. Notarski znak.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-82
Date: 18.8.1498.
AbstractDukal dužda Augustina Barbadigo podestatu Općine Buje da od općinskih podavanja za Veneciju kroz 5 godina izdvoji prihod namijenjen za popravak gradskih zidina.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-83
Date: 11.10.1507.
AbstractIsprava kojom Juraj Vilović prodaje kuću, vrt i zaselak za 84 dukata. Bilježnik [Perthonius Chivolto]. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-84
Date: 16.12.1508.
AbstractDukal kojim dužd Leonardo Loredan poziva podestata i kapetana u Kopru, kojim se od općinara Buja zatraži da pošalju u Veneciju dva svoja zastupnika koji su vješti pravnoj nauci kako bi zastupali Buje u pitanjima naoružanja u Istri.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-85
Date: 16.12.1508.
AbstractDukal dužda Leonarda Loredana, upućena rašporskom kapetanu, kojom se javlja da su na molbu Općine Buje smanjena njezina davanja na 12 konja godišnje.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-86
Date: 23.8.1511.
AbstractDozvola dužda Leonard Loredana Općini Buzet za dražbanje trošarina (dacija) prema odredbama u starim statutima.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-87
Date: 9.11.1522.
AbstractKupoprodajni ugovor crkve Sv. Servola u Bujama, koju zastupa Ser Andrea Barbo, za kupnju mlina. Bilježnik Julius Justinopolitanus iz Pule. Notarski znak

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-88
Date: Ožujak 1525.
AbstractObveznice raznih osoba koje je zapisao Leonilus de Grismerio, kancelar u Bujama 1524. i 1525. godine.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-89
Date: 18.8.1527.
AbstractOdluka podestata Općine Labina Marinus Malipietra i općinskih sudaca kojom se prihvaća i zaključak labinskog Općinskog vijeća da se prodajom (dražbom) lokve zvane Martinica u Dubravi što prije pribavi gotovina. Lokvu je kupio labinski plemić Matej Škampić za 35 dukata. Bilježnik Baptista Vranius, kancelar labina. Notarski znak.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-64
Date: 18.8.1528.
AbstractDukal Francisca Foscaria od 18.8.1526. upućen na Kaptol u Puli. Prijepis od 18.8.1869.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-90
Date: 20.3.1529.
AbstractIsprava kojom dužd Andrija Gritti (1523-1538) zapovijeda svim kapetanima i upraviteljima utvrda u Istri da ne čine smetnje slobodnom i brzom prijevozu stoke za klaonicu u Veneciji.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-91
Date: 24.8.1529.
AbstractKupoprodajni ugovor kojim Katarina Ponza, kćer Servola, prodaje zemljište crkvi sv. Servola, zastupanoj po njezinom kamerijeru Bonetu. Bilježnik Antonio de Ambrosio, sin Dominika. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-92
Date: 9.11.1529.
AbstractIsprava o zamjeni zemljišta, sklopljena između Franeta Verzia i Bartola Grgelića, kojom Verzi mijenja komad zemlje u Ravnom Dolu za komad zemlje Bortola Grgelića u Kontina Blata. Bilježnik Vincentino Ravenatte iz Rašpora. Notarski znak.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 797-93
Date: 26.1.1530.
AbstractOporuka. Bilježnik Košijak. Notarski znak.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1460 - 1529next >