useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondCizí rody Třeboň (1286-1727)
< previousCharters1513 - 1523next >
Charter: 338
Date: 1513,duben 7.
AbstractKrál Vladislav potvrzuje Kryštofovi ze Švamberka na Boru všechna privilegia, jež byla vydána zesnulému Burianovi ze Švamberka.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 339
Date: 1513,prosinec 3.
AbstractKrál Vladislav dává bratrím Kryštofu a Janovi ze Švamberka právo cla ve vsi Holostrevy /ps. Holetrzew/.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 340
Date: 1514,únor 19.
AbstractKrál Vladislav zajištuje Kryštofovi ze Švamberka a na Boru svobodnou držbu královských lén, jež nan pripadla po smrti Buriana ze Švamberka; ta z nich, na než dosud nemá lenního zápisu, muže držet bez tohoto zápisu ješte další dva roky.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 341
Date: 1514,červen 16.
AbstractPetr Beneda z Nectin a Jan Bechyne z Lažan a na Picíne ciní narovnání mezi Zdenkem Lvem z Rožmitálu na Blatné, nejvyšším purkrabím pražským a Václavem Adamem z Drahonic a na Ploskovicích ve veci dluhu Vilému Ilburkovi a Janu Hurtovi. Obe strany mají zaplatit polovinu dluhu, nebo má Zdenek Lev z Rožmitálu Adamovi pomáhat ve sporech rucením. Kdyby Zdenek Lev z Rožmitálu prosoudil Novosedly, muže Adam svobodne disponovat pouze cástí svého movitého majetku a nemovitostmi v Trnovanech a na Hradcanech v Praze. Zdenek Lev z Rožmitálu a na Blatné - s, Václav Adam z Drahonic - s /pošk./. Svedkové: Petr Beneda z Nectin - 0, Jan Bechyne z Lažan - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 342
Date: 1514,srpen 16.
AbstractMarkéta ze Švamberka, roz. Šliková, vdova po Václavovi ze Švamberka, potvrzuje, že prijala od svých švagru 45 kop grošu jako doplatek ke svému venu. Markéta ze Švamberka, roz. Šliková - s. Svedkové: arcijáhen Jošt, farár ve Falknove - s, Sebald Vorreiter z Lipnice - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 343
Date: 1514,září 5.
AbstractVáclav Bušek z Kanic priznává, že je povinen odvádet Katerine Papákové z Branišovic rocne 600 kop míšenských a naturální deputát. Václav Bušek z Kanic - s. Rukojmí: Jan Cinišpán z Heršlaku - s, Markvart Hrebenár z Hrebene - s, Ondrej z Mezipotocí - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 344
Date: 1514,říjen 4.
AbstractSwaykherrn, sv. p. z Gundelfingen, zprostredkuje svatební smlouvu mezi Praxedis, dcerou Rudolfa, hrabete ze Sulzu a Jirím, hrabetem z Hohenlohe, na základe zásnubní smlouvy, zprostredkované Oldrichem, vévodou wittenberským. Nevesta obdrží celkem 7 000 zl. vena a obvenení, které jí ženich pojistí na svých statcích. Smlouva stanoví též prípadný vdovský duchod nevestin a její dedické nároky po strýci Hermanovi ze Sulzu a matce Markéte, hrabence ze Sulzu, roz. hrabence ze Sonnenburgu, jež má spolu s Janem Ludvíkem, hrabetem ze Sulzu. Rudolf hrabe ze Sulzu - s, Jirí hrabe z Hohenlohe - s, Sweykherrn sv. p. z Gundelfingen - 0.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 345
Date: 1514,prosinec 4.
AbstractKrál Vladislav potvrzuje Zdenku Lvovi z Rožmitála a na Blatné nároky v ríši, jež mu udelil drívejšími listinami.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 346
Date: 1514,prosinec 15.
AbstractKrál Vladislav jako uherský král potvrzuje Václavovi z Ludanic, synu Hynkovu, právo, jejž obdržel spolu se svým otcem od krále Matyáše listinou ze dne 2.kvetna 1466, totiž právo dedictví po Petrovi z Ludanic, zejména na panství Ludanice.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 347
Date: 1514,prosinec 17.
AbstractKrál Vladislav dává Kryštofovi ze Švamberka na Boru právo svobodného kšaftování a dovoluje mu ustanovovat porucníky nad jeho majetkem i dedici.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 348
Date: 1515,leden 8.
AbstractKrál Vladislav osvobozuje jménem svým a svého syna Ludvíka, syny a dedice zesnulého Zikmunda Kurcpacha z Trachenberka a na Milíci, bratry Jana a Jindricha, ode všech daní a poplatku z panství v knížectví slezském, jež mu byli povinni odvádet jako knížeti slezskému.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 349
Date: 1515,březen 13.
AbstractKardinál Primas, knez kostela sv. Martina v horách v Ríme a papežský legát, dovoluje Petrovi z Rožmberka a jeho manželce a detem zvolit si zpovedníky, kterí budou mít právo udelit jim jednou za život a pak in articulo mortis odpuštení všech hríchu. Dále jim dává právo zrídit si prenosný oltár a dávat u nej sloužit mše a posléze dovoluje v nutné míre požívání vajec, másla, sýra a mléka v postní dny.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 350
Date: 1515,duben 30.
AbstractKnez Stanislav, opat, knez Tomáš, prevor, knez Blažek, probošt, knez Bedrich, kantor a knez Beneš, kustod, potvrzují jménem konventu benediktinského kláštera v Kladrubech Kryštofovi ze Švamberka na Boru právní platnost listiny o držbe lenních panství po Burianovi ze Švamberka, již mu vydal Vladislav II. v Budíne dne 19. 2a 1514. Transumptum z 19. 2a 1514. Opat - s, konvent - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 351
Date: 1516,červen 30.
AbstractNa základe dedické smlouvy mezi bratrími Petrem, Jiríkem, Bohuslavem a Františkem Doudlebskými z Doudleb prijímá Petr za svuj díl nemovitosti v Radounce, Mostecném a Katove s poddanými, platy a príslušenstvím. Svedkové: Albrecht Rút z Dírného - s, Kuneš z Olbramovic - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 352
Date: 1516,červen 30.
AbstractNa základe dedické smlouvy mezi bratrími Petrem, Jiríkem, Bohuslavem a Františkem Doudlebskými z Doudleb prijímá Bohuslav za svuj díl nemovitosti v obci Budislavi s poddanými, platy a se vším príslušenstvím. Svedkové: Albrecht Rút z Dírného - s, Kuneš z Olbramovic - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 353
Date: 1516,po 30. cervnu
AbstractBratri Bohuslav a František Doudlebští z Doudleb uzavírají vzájemnou smennou smlouvu, podle níž Bohuslav prenechává Františkovi usedlost v Budislavi a louku v Podmoklích výmenou za usedlost poddaného Štepána.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 354
Date: 1517,duben 23.
AbstractKrál Ludvík dává Václavovi ze Šumburka na jeho žádost za verné služby prokázané králi Vladislavovi právo svobodné držby, zcizování a odkazování majetku.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 355
Date: 1517,srpen 13.
AbstractJirí hrabe z Hohenlohe pojištuje na základe svatební smlouvy s hrabenkou Praxedis, dcerou Rudolfa hrabete ze Sulzu, již zprostredkoval Sweykherrn sv. pán z Gundelfingen, veno a obvenení své manželky, sumu 7000 zl., na svých statcích, z nichž jí v prípade jeho smrti pripadne všechen výnos vcetne poddanského úroku. Jirí hrabe z Hohenlohe - s. Svedek: Albrecht hrabe ze Sulzu /bratr vydavateluv/ - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 357
Date: 1518,říjen 19.
Abstract2. exemplár téže listiny.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 358
Date: 1518,říjen 19.
Abstract3. exemplár téže listiny.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 356
Date: 1518,říjen 19.
AbstractBratri Petr, Jirík, Bohuslav a František Doudlebští z Doudleb ciní smlouvu o rozdelení otcovského dedictví v tom smyslu, že nejmladší František obdrží tvrz Budislav s poplužím a usedlostmi, jmenované poddané a blíže oznacené nemovitosti, Bohuslavovi pripadnou jmenovaní poddaní ve vsi Budislavi a blíže oznacené nemovitosti, Jiríkovi ves Doudleby s príslušenstvím ve Strananech, Nedabylích, Strážkovicích, Borovnici a v Perném. Nejstarší Petr obdrží ves Mostecný s príslušenstvím ve vsi Radounce a v Katove a budislavské rybníky. Petr Doudlebský z Doudleb - s, Jirík Doudlebský z Doudleb - s, Bohuslav Doudlebský z Doudleb - s, František Doudlebský z Doudleb - s. Svedkové: Jindrich Olbram ze Štekre - s, Albrecht Rút z Dírného - s, Oldrich z Mezného - s, Vít ze Rzavého, purkrabí na Choustníce - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 359
Date: 1519,únor 20.
AbstractKrál Ludvík potvrzuje Zdenku Lvovi z Rožmitálu a na Blatné, nejvyššímu purkrabímu pražskému a Ladislavovi ze Šternberka a na Bechyni, nejvyššímu kancléri království ceského, všechny nároky, jež plynou z Listin a zápisu, vydaných jim králem Vladislavem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 360
Date: 1519,březen 7.
AbstractJirí hrabe z Hohenlohe, i za svou manželku Praxedis roz. hrabenku ze Sulzu, potvrzuje, že veno a výbavu v cene 3500 zl., jak bylo stanoveno svatební smlouvou, bylo rádne vydáno Rudolfem hrabetem ze Sulzu. Praxedis se dále zríká dedictví po svém otci Rudolfovi hrabeti ze Sulzu, matce Markéte hrabence ze Sulzu roz. hrabence ze Sonnenburgu a po Hermanovi hrabeti ze Sulzu. Jirí hrabe z Hohenlohe - 0. Svedek: Albrecht hrabe z Hohenlohe - s. Podpis: Praxedis, hrabenka z Hohenlohe, roz. hrabenka ze Sulzu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 361
Date: 1519,červenec 17.
AbstractViktorinus Prussie, provinciál a komisar františkánského rádu minoritu observantu v Cechách, prijímá Zdenka Lva z Rožmitálu do bratrstva rádu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 362
Date: 1521,únor 15.
AbstractBratri Jindrich a Volf z Gutenštejna, synové zesnulého Buriana z Gutenštejna, ciní smlouvu o rozdelení pozustalosti jejich bratra Jana v tom smyslu, že odkaz bratrí Jana a Jetricha záduší v Chyších nebude zcizován; zámky a nemovitosti v Chyších, v Belé a v Kynšperku pripadnou i se všemi aktivními i pasivními dluhy na dobu peti let Volfovi, který bude Jindrichovi odvádet rocní podíl v penezích 800 zl. rýnských a deputát v rybách a ve sladu. Po uplynutí lhuty bude príslušný podíl majetku na požádání predán Jindrichovi nebo jeho dedicum. Jindrich z Gutenštejna - s, Volf z Gutenštejna - s. Svedkové: Hanuš Dobrohost z Ronšperka - s, Burian z Vahance - s, Jindrich z Cichalova a z Vahance - s, Jirík z Puchova /z Buchova?/ - 0.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 363
Date: 1521,červen 10.
AbstractPetr st. z Rožmberka ciní poslední vuli s odvoláním na volnost kšaftování, jež mu byla zarucena listinou Kryštofa ze Švamberka na Orlíku a Oldricha hr. z Hardeka a z Kladska a majestátem krále Ludvíka. Všechen svuj majetek odkazuje Janovi z Rožmberka, který má panství zlatokorunského kláštera postoupit tomuto klášteru, rychtárství zátonské klášteru ostrovskému a rychtárství svérazské klášteru strahovskému. Po Janove smrti mají dedit Zdenek Lev z Rožmitálu a na Blatné Krumlov ze stríbrnými a zlatými doly, Jindrich ze Švamberka a na Zvíkove Prachatice a panství Záblatské a Husské /ps. Husenecké/, Kryštof ze Švamberka a na Orlíku Nové Hrady, Jan ze Švamberka a na Boru Helfenburk, Jan Holický ze Šternberka Rožmberk a Vítkuv Hrádek a Hanuš hrabe z Hardeka a z Kladska Haslach. Petr st. z Rožmberka, Heralt /Kavka/ z Rícan na Štekni, Václav Višne z Vetrní, Mikuláš z Rozsedl, Bohuslav ze Rzavého.

Images7
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 369
Date: 1521,červenec 4.
AbstractLukáš ze Zelené Hory, provinciál františkánského rádu, prijímá Petra z Rožmberka do bratrstva rádu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 370
Date: 1522,listopad 7.
AbstractHugo, biskup kostnický, zprostredkuje mezi Jirím hrabetem z Hohenlohe a jeho tchánem Rudolfem hrabetem ze Sulzu narovnání ve sporu o nárocích dedicu obou rodu, zejména Rudolfova syna Jana Ludvíka hrabete ze Sulzu a detí Jirího a jeho manželky Praxedis, dcery Rudolfovy, na dedictví po Rudolfovi a Hermanovi hrabatech ze Sulzu. Spor vznikl po smrti hrabenky Praxedis, která se nároku na dedictví vzdala. Hugo, biskup kostnický - s, Rudolf hrabe ze Sulzu - s, Jirí hrabe z Hohenlohe - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 371
Date: 1522,prosinec 28.
AbstractBratri Bohuslav a František Doudlebští z Doudleb prohlašují, že podíl zesnulého bratra Jiríka dávají k disposici a ve správu svému nejstaršímu bratru Petrovi z Doudleb.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 372
Date: 1523,září 16.
AbstractReinhart hrabe z Zweibruckenu, Bütsche a Lichtenbergu se zavazuje vyplatit 4000 zl. vena Janu Ludvíkovi, synu Rudolfa hr. ze Sulzu a manželu své dcery Alžbety roz. hrabenky z Bütsche, ve smyslu svatební smlouvy, sjednané Vilémem, biskupem štrasburským a lantkrabím alsaským.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 373
Date: 1523,listopad 1.
AbstractKrál Ludvík dává Jindrichovi z Rožmberka tu cást pozustalosti po zesnulém Petrovi z Rožmberka, která spadla na neho jako ceského krále.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1513 - 1523next >