useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondCizí rody Třeboň (1286-1727)
Cizí rody Třeboň – listiny (1262)1286-1780

Archivní sbírka Cizí rody vznikla uměle za schwarzenberské archivní reformy v první pol. 19. stol. Jednotlivá oddělení sbírky vytvořily písemnosti Rožmberků a jejich dědiců pánů ze Švamberka, týkající se rodových záležitostí, jejich majestátů a privilegií, ale i archiválie spřízněných rodů, které se různými cestami dostaly do rukou Rožmberků. K nim byly připojeny i písemnosti dalších rodů, zejména rakouských a německých, které se do archivu dostaly v době pozdější, za Schwarzenberků. Slovo „cizí“ v názvu této sbírky naznačuje, že se nejednalo o písemnosti schwarzenberské provenience, byly to tedy z hlediska schwarzenberského rodu archiválie cizí.

Listiny této sbírky poskytují bohaté prameny k dějinám právním, správním, hospodářským, církevním, ke studiu šlechtických dvorů a šlechtické genealogie, k dějinám českým i evropským.

 V rámci projektu Monasterium-ICARUS bylo zdigitalizováno celkem 557 listin v časovém rozmezí (1262)1286-1780.

Literatura: kol.: Průvodce po archivních fondech Státního archivu v Třeboni, sv. 3,Praha 1959 Truc,M.: Rožmerský kodex řečený Marientálský. JSH 1961.

Archivní pomůcka: Nechutová, J.: Cizí rody. I. Listiny. České Budějovice 1966.

Edice: jsou uvedeny v regestu každé listiny

Kontakty: Státní oblastní archiv v Třeboni

Zámek 110

379 11 Třeboň

Tel.: + 420 384 721 128 Fax: +420 384 722 379

e-mail: posta@tb.ceskearchivy.cz

www.ceskearchivy.cz

digitální archiv:http://digi.ceskearchivy.cz