useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondKřižovníci s červenou hvězdou - generalát a konvent, Praha (1233-1872)
Fonds > CZ-NA > RKr
< previousCharters1304 - 1314next >
Charter: 119
Date: 14. srpen 1304
AbstractFrantišek rychtář a přisežní města Prahy vysvědčují podle svědectví Jana de Gallis, Sypota z Benešova, Mikuláše Tafelrunge a Siefrida z Týnského dvora, že pekař Řehoř Böhm (Boemus) odkázal svůj dům a čtyři mlýny na Poříčí mistru špitálu svatého Františka po smrti své ženy Milky (Mylcza) a švagrové Tominy (Thomyany), které jich budou po dobu svého života užívat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 120
Date: 17. červenec 1305
AbstractPapež Kliment V. potvrzuje Arnolda, presentovaného po smrti faráře Fridricha mistrem a bratry špitálu svatého Františka a ustanoveného pražským biskupem, farářem kostela Panny Marie v Kynšperku (Chugesperch), v jeho úřadě. Na plice vpravo: G. de Strug.; na tergu: Michael de sco Victore.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 121
Date: 16. srpen 1305
AbstractBoleslav, kníže slezský a pán vratislavský, potvrzuje, že Valter, mistr špitálu svatého Matěje u Vratislavi, koupil od rytíře Přeclava z Manova za 500 hřiven českých denárů /=grošů/ pro špitál ves Dobrzykowice Wroclawskie (Wüsterndorff) s rychtářem a podacím. Svědci: Šambor, Bohuš z Pogrel, Vojtěch Rimbaba (Vimbala), Gisilher, rychtář vratislavský, Bronislav Budevoj, Jeneč z Palova, Fricek z Jarošova, děkan v Hlohově, kanovník a protonotář vratislavského knížete.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 122
Date: 8. říjen 1305
AbstractBratr Fridrich, velmistr, převor a konvent špitálu svatého Františka u paty mostu postupují knězi Jindřichovi výnos kostela svatého Petra v německé osadě (in Nyemcichz) před branami Prahy na dobu jeho života za roční plat jeden a půl hřivny stříbra (po třech věrduňcích na svatého Jiří a svatého Michala). Kdyby byl jejich špitál zničen povodní nebo jinou pohromou a byli by nuceni jej přenést do německé osady, musil by jim Jindřich kostel vrátit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 123
Date: 31. červenec 1306
AbstractRychtář Petr a přísežní v Mostě vysvědčují, že rektor špitálu u paty mostu v Praze koupil od Vnislava a Nemilkova jednu hřivnu ročního platu, kterou má Vnislav platit v tutéž dobu jako jeho sousedé. Vnislav má být poddán soudu špitálu, dokud neopatří mistru plat na jiných statcích. Svědkové: Jan rychtář, Jindřich Hartrat, Jan Otčenáš (Pater noster), Jindřich bečvář, Rudlín z Rochlic (Rochlicz), Konrád horník (Montanus).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 124
Date: 22. červen 1307
AbstractJan, biskup pražský, potvrzuje k presentaci Fridricha, mistra křižovníků, Lutolda, kněze téhož řádu, farářem v Kynšperku /nad Ohří/ (Cunesperch).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 125
Date: /po 1308, 11. listopad/
AbstractBratr Ratygo, převor kláštera svatého Klimenta u pat mostu pražského, řádu dominikánů, vysvědčuje, že před ním v klášteře prokurátor mistra, převora a konventu špitálu svatého Františka u pat mostu řádu křižovníků s hvězdou Havel 11. listopadu 1308 předložil a přečetl inserované odvolání, v němž žádá pražského biskupa Jana, aby nevymáhal od špitálu desátky na obranu Svaté země, (které jim nařídil z moci /kolektora/ Bonaiuty zaplatit do 4 neděl jemu nebo pražskému arcijánhnu a scholastiku M. Ondřejovi pod trestem exkomunikace), neboť mistr a bratři se odvolávali na ustanovení papeže Martina IV. o osvobození špitálů pro chudé a nemocné od těchto desátků; žádá o odvolání výroků proti nim, byly-li nějaké vyneseny, prosí o odpověď do dnešních nešpor; protože biskup a Bonaiuta je vymáháním desátků proti papežskému ustanovení poškodili, odvolává se jménem špitálu k papeži a žádá jeho ochranu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 127
Date: /po 1309, únor 28./
AbstractJan, opat kláštera waldsasského řádu cisterciáckého, Petr, opat kláštera zbraslavského (Aule regie) téhož řádu, Gerhard, opat kláštera Panny Marie na Strahově (Montis Syon) řádu premonstrátů a Jindřich, děkan kostela vyšehradského vidimují listinu pražského biskupa Jana o placení desátků špitálem svatého Františka z 28. února 1309 (Praha) - (srv. ŘKř inv. č. 126).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 128
Date: /po 1309, únor 28./
AbstractJan, opat kláštera waldsasského řádu cisterciáckého, Petr, opat kláštera zbraslavského (Aule regie) téhož řádu, Gerhard, opat kláštera Panny Marie na Strahově (Montis Syon) řádu premonstrátů a Jindřich, děkan kostela vyšehradského vidimují listinu pražského biskupa Jana o placení desátků špitálem svatého Františka z 28. února 1309 (Praha) - (srv. ŘKř inv. č. 126).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 126
Date: 28. únor 1309
AbstractJan, biskup pražský, výběrčí desátků na podporu Svaté země, substituovaný výběrčím v Čechách, Uhrách, Polsku a na Moravě M. Bonaiutem de Casentino, kanovníkem Akvilejským a papežským kaplanem, vysvědčuje, že mistr špitálu svatého Františka v Praze u pat mostu řádu křižovníků s hvězdou odmítl za sebe i bratry špitálu desátek platit s odvoláním na ustanovení papeže Martina IV., protože všechen majetek špitálu se obrací pouze k užitku chudých a nemocných. Biskup po přezkoumání věci a po poradě uznal, že od špitálu není možno desátek vymáhat, a upustil od toho.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 129
Date: 26. duben 1311
AbstractKonrád, biskup řezenský, zakazuje mistru a bratřím špitálu v Chebu na stížnost plebána a bratří řádu německých rytířů v Chebu pohřbívání na hřbitově, který zřídili pro sebe a své služebnictvo, poněvadž nepředložili opis papežského privilegia a biskupské povolení. 1311, březen 13., Řezno. Na jednání před řezenským biskupem dne 26. dubna, kterého se účastnili mistr špitálu v Chebu a převor špitálu v Praze za sebe a špitál v Chebu a farář a někteří bratři řádu německých rytířů za farnost v Chebu a kde zástupci špitálu předložili povolení papeže Benedikta /XI./, souhlas biskupa Lva a kapituly s inkorporací špitálu křižovníkům, shodly se obě strany na přátelských rozhodčích biskupu Konrádovi, proboštu Konrádovi, děkanovi Konrádovi, bratru Arnoldovi řádu kazatelského a Oldřichovi, biskupskému protonotáři, a byly pozvány na den 11. června.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 130
Date: 17. květen 1311
AbstractJan opat a Peregrin převor cisterciáckého kláštera ve Waldsassen upouštějí se souhlasem konventu pod pokutou 300 hřiven stříbra od sporu, který vedli před římskou kurií proti mistru Fridrichovi, konventu křižovníků a pražskému kanovníkovi Arnoldovi o podací farního kostela Panny Marie v Kynšperku /nad Ohří/ (Chungsperch).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 132
Date: 28. květen 1311
AbstractJan, biskup pražský, vydává k žádosti mistra a bratří špitálu svatého Františka u paty mostu opis listiny Lva, biskupa řezenského, z 14. září 1271 (Řezno) o inkorporaci špitálu v Chebu křižovnickému řádu (srv. ŘKř inv. č. 73).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 131
Date: 28. květen 1311
AbstractJan, biskup pražský, vydává k žádosti mistra a bratří špitálu svatého Františka u paty mostu opis listiny Lva, biskupa řezenského, z 14. září 1271 (Řezno) o inkorporaci špitálu v Chebu křižovnickému řádu (srv. ŘKř inv. č. 73).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 133
Date: 5. srpen 1311
AbstractSestra Greta (Gredel) špitálu v Chebu dává se souhlasem svého syna Jana, Tauce Zetnera a Františka od dvora (von dem hof) měšťana v Chebu, špitálu svůj dvůr v Táborské (Seukenreut) za spásu své duše.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 135
Date: 8. listopad 1311
AbstractKonrád, biskup řezenský, ruší a odvolává všechny procesy, které vedl proti převoru a křižovníkům s /červenou/ hvězdou špitálu v Chebu (Egrensis), a zákazy jim vydané, protože jmenovaní ve stanoveném termínu před ním prokázali listem s pečetí pražského biskupa Jana svou exempci, kterou současně potvrzuje a vyhlašuje.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 134
Date: 8. listopad 1311
AbstractKonrád, biskup řezenský, ruší a odvolává všechny procesy, které vedl proti převoru a křižovníkům s /červenou/ hvězdou špitálu v Chebu (Egrensis), a zákazy jim vydané, protože jmenovaní ve stanoveném termínu před ním prokázali listem s pečetí pražského biskupa Jana svou exempci, kterou současně potvrzuje a vyhlašuje.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 136
Date: 8. listopad 1311
AbstractKonrád, biskup řezenský, ruší a odvolává všechny procesy, které vedl proti převoru a křižovníkům s /červenou/ hvězdou špitálu v Chebu (Egrensis), a zákazy jim vydané, protože jmenovaní ve stanoveném termínu před ním prokázali listem s pečetí pražského biskupa Jana svou exempci, kterou současně potvrzuje a vyhlašuje.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 137
Date: 22. říjen 1312
AbstractRychtář Apeczlin z Zusenbachu, přísežní a konšelé města Mostu vysvědčují, že Adelhaida z Okořína (Ukeryn) darovala velmistru Rudigerovi a konventu křižovníků špitálu svatého Františka své statky v Nemilkově, z kterých budou mít jednou ročně jednu kopu grošů pražských. Tento plat jim připadne po Adelhaidině smrti. - Svědkové: (= přísežní jmenovaní v intitulaci): Polák (Polonus) purkmistr, Adolf, bývalý rychtář, Vilém "ze dvora" (de curia), Walter Mylde, Jindřich písař, Konrád řezník, Mikuláš Spumer (?), Dětřich Bobricer, Thirman "od hory" (de Monte), Jindřich Styr (Sthyr), Dětřich ze Saidy (Saydow).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 138
Date: 15. leden 1313
AbstractArnold, kanovník pražský a farář v Kynšperku /nad Ohří/ a Boleslav (Busslaus), měšťan v Chebu, ze strany chebského špitálu, Gottfried, farář v Aši, a Heřman řečený Heklin, měšťan v Chebu, se strany německých rytířů ustanovují jako přátelští rozhodčí, že bratři špitálu v Chebu mají právo na hřbitov, pohřeb a desátky, avšak nemocní měšťané, kteří zemřeli ve špitále a neustanovili nic o svém pohřbu, mají být odneseni k faře. Němečtí rytíři mají pobírat pět liber haléřů ve vsi Doubravě (Taubra) po čtyři roky. Pak má tento plat připadnout špitálu, pokud špitální bratři koupí německým rytířům do této doby jiný plat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 139
Date: 30. leden 1313
AbstractKvido de Baysio, arcijáhen bolognský, papežský kaplan a auditor protiřečících listů, vysvědčuje, že M. Michal de Sancto Victore, prokurátor převora a konventu špitálu svatého Františka v zastoupení mistra a bratří špitálu v Chebu ve veřejném výslechu odporoval inserovanému listu papeže Klimenta V. z 8. 3. 1312 1, Vienna, (kterým papež ukládá Kvidonovi přezkoumat nález řezenského biskupa ve sporu mezi komendátorem řádu německých rytířů a špitálem v Chebu o pohřbívání farníků na špitálním hřbitově) žádaje, aby byl připuštěn k dohodě o místu a soudcích. Poněvadž však nebylo uvedeno v jeho spise, že byl ustanoven prokurátorem převora a konventu, nebyl připuštěn ke smlouvě.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 140
Date: 5. únor 1313
AbstractBratr Dominik, kvardián /minoritů/ v Mostě (Brux), a konvent prodávající za čtyři kopy grošů Rudigerovi (Rudlino), velmistru křižovníků v domě svatého Františka u paty pražského mostu, plat půl hřivny v Kájově (Kayav).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 141
Date: 13. květen 1313
AbstractJan /Lucemburský/, král český a polský, konfirmuje na žádost mistra a bratří špitálu svatého Františka u pat mostu pražského řádu /křižovníků/ s hvězdou inserované privilegium krále /Přemysla/ Otakara /II./ z 12. dubna 1252 (Praha), jímž jim vrátil ves Dačice (Tethzicz) a daroval les Ladví /Ladwyn/ (srv. ŘKř inv. č. 40).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 143
Date: 30. září 1313
AbstractJan, biskup pražský, pověřený vybíráním desátků na obranu Svaté země od všech církevních osob a míst v pražské diecési (s výjimkou špitálu řádu svatého Jana Jerusalemského aj. vojenských řádů), k čemuž subdelegoval břevnovského opata Bavora, komtura komendy johanitů Panny Marie v Praze Wernhera a pražského scholastika, doktora dekretů Oldřicha, oznamuje papeži C. /Klimentu V./, že před prvním termínem vybírání 1. října mistr špitálu svatého Františka u pat mostu v Praze řádu křižovníků s hvězdou odmítl těmto subdelegovaným kolektorům desátky platit s poukazem na deklaraci papeže Martina /IV./, že ze statků špitálů pro chudé a nemocné se desátky neplatí, a na to, že od špitálu svatého Františka nikdy nebyly vybírány; kolektoři k tomu nepřihlédli a mistr prostřednictvím prokurátora Jakuba se odvolal k papeži inserovanou apelací z 28. září 1313 /stejného obsahu jako apelace prokurátora Lutolda z 25. září 1313/. Biskup podává papeži o tom zprávu a prohlašuje, že se v té věci zařídí podle papežova rozhodnutí.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 145
Date: /po 30. září 1313/
AbstractJan, opat kláštera waldsasského řádu cisterciáků, Petr, opat kláštera na Zbraslavi (Aule regie) téhož řádu, Gerhard, opat kláštera Panny Marie na Strahově (montis Syon) řádu premonstrátů, aJindřich, děkan vyšehradský, vidimují list pražského biskupa Jana papeži /Klimentu V./ z 30. září 1313 (Praha) ohledně sporu špitálu svatého Františka u pat mostu v Praze ve věci vybírání desátků na obranu Svaté země ze špitálních statků s inserovanou apelací prokurátora špitálu M. Jakuba z 28. září 1313 (srv. ŘKř inv. č. 142 - 143).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 142
Date: 30. září 1313
AbstractJan, biskup pražský, pověřený vybíráním desátků na obranu Svaté země od všech církevních osob a míst v pražské diecési (s výjimkou špitálu řádu svatého Jana Jerusalemského aj. vojenských řádů), k čemuž subdelegoval břevnovského opata Bavora, komtura komendy johanitů Panny Marie v Praze Wernhera a pražského scholastika, doktora dekretů Oldřicha, oznamuje papeži C. /Klimentu V./, že před prvním termínem vybírání 1. října mistr špitálu svatého Františka u pat mostu v Praze řádu křižovníků s hvězdou odmítl těmto subdelegovaným kolektorům desátky platit s poukazem na deklaraci papeže Martina /IV./, že ze statků špitálů pro chudé a nemocné se desátky neplatí, a na to, že od špitálu svatého Františka nikdy nebyly vybírány; kolektoři k tomu nepřihlédli a mistr prostřednictvím prokurátora Jakuba se odvolal k papeži inserovanou apelací z 28. září 1313 /stejného obsahu jako apelace prokurátora Lutolda z 25. září 1313/.1 Biskup podává papeži o tom zprávu a prohlašuje, že se v té věci zařídí podle papežova rozhodnutí.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 144
Date: /po 30. září 1313/
AbstractJan, opat kláštera waldsasského řádu cisterciáků, Petr, opat kláštera na Zbraslavi (Aule regie) téhož řádu, Gerhard, opat kláštera Panny Marie na Strahově (montis Syon) řádu premonstrátů, a Jindřich, děkan vyšehradský, vidimují list pražského biskupa Jana papeži /Klimentu V./ z 30. září 1313 (Praha) ohledně sporu špitálu svatého Františka u pat mostu v Praze ve věci vybírání desátků na obranu Svaté země ze špitálních statků s inserovanou apelací prokurátora špitálu M. Jakuba z 28. září 1313 (srv. ŘKř inv. č. 142 - 143).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 146
Date: /2. říjen 1313/
AbstractJan, opat premonstrátského kláštera v Louce (lucensis), a Konrád, převor dominikánů ve Znojmě (Znoyma), vysvědčují, že Lutold, prokurátor mistra a bratří špitálu svatého Františka u pat mostu v Praze řádu křižovníků s hvězdou jim 2. října 1313 předložil inserovanou apelaci z 25. září, jíž sděluje olomouckému biskupu a pražskému a vyšehradskému proboštu, kancléři Českého království Petrovi, kolektoru papežských desátků, a jím substituovaným kolektorům, že podle ustanovení papeže Martina /IV./ špitály pro chudé a nemocné jsou od desátků osvobozeny, v případě špitálu svatého Františka všechny jeho statky od prvotní fundace slouží nemocným a jejich kněžským i laickým služebníkům a není zde žádná dělba majetku a proto od špitálu nikdy nebyly desátky vybírány, což posléze uznal i kolektor Bonaiuta; protože biskup protiprávně k tomu všemu nepřihlédl, odvolává se Lutold k papežské stolici a žádá pro špitál její ochranu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 147
Date: 3. leden 1314
AbstractEliška (Elizabeth), královna česká a polská a hraběnka lucemburská, ustanovuje, že všechny statky špitálu u pat pražského mostu řádu křižovníků s hvězdou, založeného a dotovaného českými královnami a potvrzeného papežem, mají sloužit pouze užitku špitálu a církevních i světských služebníků aj. osob, které tam jsou k obsluze chudých, a ne k jinému účelu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 148
Date: / po 20. lednu 1314/
AbstractJindřich, děkan, M. Mikuláš, kustos vyšehradského kostela, a Gerhard, opat strahovského kláštera (Montis Syon que et Strahouia dicitur) premostrátského řádu, vidimují: 1) list pražského biskupa Jana papeži C. /= Klimentu V./ z 30. září 1313 (zde chybně 1314!), Praha - srv ŘKř inv. č. 142, 143; 2) listinu téhož biskupa ohledně odmítnutí mistra špitálu svatého Františka odvádět papežské desátky z 28. února 1309 (Praha) - srv ŘKř inv. č. 126; 3) listinu mohučského arcibiskupa Petra (vidimující listinu královny Elišky z 3. ledna 1314, Praha) - srv ŘKř inv. č. 147, vydanou 20. ledna 1314 (Praha); 4) listinu výběrčího desátků na obranu Svaté země Alirona de Riccardis, kanovníka kostela svatého Marka v Benátkách, z 3. srpna 1283 /u Prahy/ - srv ŘKř inv. č. 88.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 150
Date: /po 24. dubnu 1314/
AbstractGerhard, opat kláštera strahovského (montis Syon iuxta Pragam) řádu premostrátského, a M. Rapota, arcijáhen kouřimský a kanovník pražský a vyšehradský, vidimují na žádost Rudigera (Rudlina), nejvyššího mistra křižovníků s hvězdou a bratří špitálu svatého Františka u pat mostu v Praze jimi předloženou inserovanou listinu Bernarda Poiardi, arcijáhna xanctonského, papežského kaplana a auditora "litterarum contradictarum" z 24. dubna 1314 (Carpentras) - srv ŘKř inv. č. 149.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1304 - 1314next >