useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection: Državni arhiv u Zadru - Benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru
previous   Charters      986 - 1377    
Date: 986. 19.12.
AbstractMaj, zadarski prior i prokonzul Dalmacije, sa zadarskim plemstvom i građanstvom daruje montekasinsk...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7509.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7510.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 995. godina
AbstractZadarski prior Maj izvješćuje Trazona, opata samostana sv. Krševana, o svome prijedlogu da se zadar...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7511.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7512.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: oko 1062. godine, 1067. godina
AbstractHrvatski kralj Petar Krešimir IV. potvrđuje darovnicu svoga pradjeda Mihajla Krešimira II. izdanu s...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7598.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7599.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 1069. godina
AbstractKralj Petar Krešimir IV. daruje samostanu sv. Krševana posredstvom njegova opata Petra otok Maun, z...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7525.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7526.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 05.05.1195.
AbstractPapa Celestin III. na zamolbu opata Vincencija potvrđuje samostanu sv. Krševana sva njegova dobra i...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_9019.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_9020.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 04.02.1204.
AbstractPapa Inocent III. uzimlje pod zaštitu Sv. Petra sve posjede i crkve samostana sv. Krševana u Zadru ...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7807.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7808.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 22.07.1221.
AbstractParnica između zadarskoga kneza Petra Mihovilova i opata Damjana, održana pred zadarskim nadbiskupo...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7822.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7823.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 28.12.1222.
AbstractTrogirski biskup Treguan i Hrana, opat samostana sv. Ivana u Trogiru, kao suci opunomoćeni od Svete...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_9490.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_9491.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 27.03.1228.
AbstractBona, opatica samostana sv. Marije u Zadru, svjedoči pred sucima određenim od pape Grgura IX. kako ...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7752.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7753.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 03.05.1233.
AbstractTrogirski biskup Treguan, opat samostana sv. Ivana Vidoš i trogirski kanonik magister kao papinski ...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7760.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_7761.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 27.06.1359.
AbstractIvan, opat samostana sv. Krševana, pismeno se opravdava Jurju, vikaru zadarskoga nadbiskupa zašto s...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_0641.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_0642.JPG/full/120,/0/default.jpg
Date: 11.02.1360.
AbstractSplitski nadbiskup Hugolin, franjevac Mihovil iz Šibenika i superior samostana sv. Dominika u Zadru...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_0581.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_0582.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 27.05.1363.
AbstractBula pape Urbana V. upućena opatu samostana sv. Kuzme i Damjana na otoku Pašmanu protiv onih koji d...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_0724.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_0725.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 27.10.1365.
AbstractPismo papinskoga legata kardinala Andruina dalmatinskim biskupima, kojim od njih traži da plaćaju a...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_0685.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_0686.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 01.07.1366.
AbstractBula pape Urbana V. kojom se daje oprost sudionicima križarskih ratova protiv Turaka, koji je pokre...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_0679.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_0680.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 10.05.1377.
AbstractKralj Ludovik dozvoljava Ivanu, opatu samostana sv. Krševana, da može otići u bilo koji kraj svijet...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_3646.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FHR-DAZD%2F336%2FDSC_3647.jpg/full/120,/0/default.jpg
previous   Charters      986 - 1377