useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru HR-DAZD-336/6.9
Signature: HR-DAZD-336/6.9
Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
oko 1062. godine, 1067. godina, Nin, Zadar
Hrvatski kralj Petar Krešimir IV. potvrđuje darovnicu svoga pradjeda Mihajla Krešimira II. izdanu samostanu sv. Krševana o zemljama u Diklu, kojih je posjed ostao čvrsto u rukama samostana u doba Krešimirova sina Stjepana Držislava i njegovih banova Pribine i Godemira, kao i Stjepana I., oca kralja Petra Krešimira IV. Petar, opat samostana sv. Krševana, vidjevši kako pohlepnici razgrabljuju samostanske posjede, ostavlja hirograf o posjedima toga samostana u Diklu i na otoku Pašmanu, koji obuhvaćaju obradivo zemljište, vinograde, maslinike, pašnjake i lovišta ribe.  


 • Current repository
 • Trezor Državnog arhiva u Zadru, caps. XXIII, br. 23

 • Material: Pergamena. Listina je umetnuta u hirografu opata Petra iz 1067. godine (v. opširnije listinu HR-DAZD-336/14). Pergamena. Postoje i tri prijepisa na papiru iz 17. stoljeća, redom u caps. XXI, br. 1, caps. XXI, br. 23 i caps. I, masso H, br. 4, str. 3 (stari broj 7).
 • Dimensions: 25 X 73 cm
  • Graphics: 
   x
   Bibliography
   • Ivan Lucić, De Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex, Amstelodami: Apud Ioannem Blaeu, 1666., 75. Danielle Farlatti, Illyricum Sacrum, vol. V, Venetiis: Apud Sebastianum Coleti 1751-1819., 47.
   • Ivan Kukuljević Sakcinski, Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, lib. I, U Zagrebu: Tiskom D. Albrechta, 1874-1875., 128.
   • Franjo Rački, Documenta historiae Croaticae periodum antiquam illustrantia, Zagrabiae: Sumptibus Academiae scientiarum et artium, 1877., 69.
   • Ferdo Šišić, Priručnik izvora hrvatske historije, U Zagrebu: Kr. hrv. dalm. zemaljska vlada, 1914.-, 248.
   • NJ Josip Nagy, Monumenta Diplomatica II. Isprave iz doba hrvatske narodne dinastije, Zagreb: Izdao Odbor za izdavanje knjige Znameniti i zaslužni Hrvati, 1925., br. IX.
   • Franjo Rački, Documenta historiae Croaticae periodum antiquam illustrantia, Zagrabiae: Sumptibus Academiae scientiarum et artium, 1877., 65.
   Places
   • Nin, Zadar
     
    x
    There are no annotations available for this image!
    The annotation you selected is not linked to a markup element!
    Related to:
    Content:
    Additional Description:
    A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.