useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondBenediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru
Fonds > HR-DAZD > 336
A preface will be available soon.
Date: 986. 19.12.
AbstractMaj, zadarski prior i prokonzul Dalmacije, sa zadarskim plemstvom i građanstvom daruje montekasinskome monahu Madiju obnovljenu crkvu sv. Krševana da služi kao samostanska crkva prema Reguli sv. Benedikta. Prijepis na pergameni s prijelaza iz 12. u 13. stoljeće.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 995. godina
AbstractZadarski prior Maj izvješćuje Trazona, opata samostana sv. Krševana, o svome prijedlogu da se zadarsko plemstvo, zbog učestalih svađa pri diobi ulova ribe, odrekne dijela ulova s lovišta na Molatu i Dugom otoku u korist rečenoga samostana.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: oko 1062. godine, 1067. godina
AbstractHrvatski kralj Petar Krešimir IV. potvrđuje darovnicu svoga pradjeda Mihajla Krešimira II. izdanu samostanu sv. Krševana o zemljama u Diklu, kojih je posjed ostao čvrsto u rukama samostana u doba Krešimirova sina Stjepana Držislava i njegovih banova Pribine i Godemira, kao i Stjepana I., oca kralja Petra Krešimira IV. Petar, opat samostana sv. Krševana, vidjevši kako pohlepnici razgrabljuju samostanske posjede, ostavlja hirograf o posjedima toga samostana u Diklu i na otoku Pašmanu, koji obuhvaćaju obradivo zemljište, vinograde, maslinike, pašnjake i lovišta ribe.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 1069. godina
AbstractKralj Petar Krešimir IV. daruje samostanu sv. Krševana posredstvom njegova opata Petra otok Maun, za koji ističe da se nalazi "in nostro Dalmatico mari sitam".

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 05.05.1195.
AbstractPapa Celestin III. na zamolbu opata Vincencija potvrđuje samostanu sv. Krševana sva njegova dobra i posjede u Zadru i okolici.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 04.02.1204.
AbstractPapa Inocent III. uzimlje pod zaštitu Sv. Petra sve posjede i crkve samostana sv. Krševana u Zadru i okolici.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 22.07.1221.
AbstractParnica između zadarskoga kneza Petra Mihovilova i opata Damjana, održana pred zadarskim nadbiskupom Ivanom, u kojoj se knez tuži da je rečeni opat prekršio neke zabrane vezane za ispašu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 28.12.1222.
AbstractTrogirski biskup Treguan i Hrana, opat samostana sv. Ivana u Trogiru, kao suci opunomoćeni od Svete Stolice, udaraju ekskomunikaciju na Zadar zbog otimanja otoka Mauna samostanu od strane zadarske komune.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 27.03.1228.
AbstractBona, opatica samostana sv. Marije u Zadru, svjedoči pred sucima određenim od pape Grgura IX. kako su se redovnici samostana sv. Krševana odbili pokoriti zahtjevu zadarskoga kneza Marina Dandola, koji je od njih tražio neke počasti pri dolasku u samostan, pa su zbog toga bili suspendirani od službe.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 03.05.1233.
AbstractTrogirski biskup Treguan, opat samostana sv. Ivana Vidoš i trogirski kanonik magister kao papinski legati u sporu između samostana sv. Krševana i zadarskoga nadbiskupa Ivana nalažu potonjemu vječnu šutnju.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 27.06.1359.
AbstractIvan, opat samostana sv. Krševana, pismeno se opravdava Jurju, vikaru zadarskoga nadbiskupa zašto samostan nije neko vrijeme plaćao crkvenu desetinu, zbog čega su on i redovnici neko vrijeme bili izopćeni iz Crkve.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 11.02.1360.
AbstractSplitski nadbiskup Hugolin, franjevac Mihovil iz Šibenika i superior samostana sv. Dominika u Zadru Nadal ispituju i određuju visine dohodaka, od kojih zadarski samostani moraju isplaćivati dvadesetpetinu u ime prokuracije papinskome legatu biskupu Egidiju.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 27.05.1363.
AbstractBula pape Urbana V. upućena opatu samostana sv. Kuzme i Damjana na otoku Pašmanu protiv onih koji drže i zauzimaju pokretnu i nepokretnu imovinu samostana sv. Krševana.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 27.10.1365.
AbstractPismo papinskoga legata kardinala Andruina dalmatinskim biskupima, kojim od njih traži da plaćaju apostolsku prokuraciju.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 01.07.1366.
AbstractBula pape Urbana V. kojom se daje oprost sudionicima križarskih ratova protiv Turaka, koji je pokrenut na zamolbu kralja Ludovika.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 10.05.1377.
AbstractKralj Ludovik dozvoljava Ivanu, opatu samostana sv. Krševana, da može otići u bilo koji kraj svijeta, a da će on u tom vremenu uzeti rečeni samostan pod svoju posebnu zaštitu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)