Domů  

Srdecne vítejte v archivu s kolektivní spoluprací Monasterium.net!

V našem virtuálním archivu mužete bádat ve fondu obsahujícím více než 500.000 listin z více než 150 evropských archivů.

 

Obsahy této databáze nejsou jednotné. MOM-CA je třeba chápat jako platformu, v níž se mohou sejít rozdílné údaje o listinách: obrázky, popisy archiválií, vědecké popisy, starší tištěné edice, nové edice. Obsahy databáze se tedy liší fond od fondu a archiv od archivu.

Prohlížejte jednotlivé fondy a jejich popisy, abyste zjistili, co všechno již databáze obsahuje. Pokud narazíte na bílá místa, chápejte je jako motivaci k vlastnímu doplnění.

Pro registrovaného uživatele existuje také možnost podílet se formou spolupráce na podrobnejším zpracování listin. Bližší informace najdete v nabídce menu "Nápoveda".

NEWS

Join our MOMathon on 28. November 2017 from 10AM-8PM and win a free 1-year memership for ICARUS-4-all.

Further informations, see http://monasterium.net/mom/momathon

 Currently online
  • 184 Archivy
  • 1976 Fondy
  • 200 Sbírky
  • 667761 Listiny
  • 927509 Obrázky
New fonds online