useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection: Archiwum Państwowe w Lublinie - Dokumenty miasta Lublina
previous   Charters      1317 - 1591    
Charter: DmL, sygn. 1
Date: 15 VIII 1317
AbstractKsiążę Władysław Łokietek nadaje Maciejowi z Opatowca wójtostwo lubelskie oraz prawo miejskie miesz...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-1-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-1-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 2
Date: 25 I 1342
AbstractKról Kazimierz Wielki sprzedaje Franczkowi z Moguncji wójtostwo dziedziczne w Lublinie. Aussteller:...
Images3http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2F001.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2F002.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 3
Date: 4 VII 1371
AbstractElżbieta królowa węgierska i polska powtarza i potwierdza poniższy dokument: 1320, 13 maja - 1332, ...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-3-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-3-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 4
Date: 7 I 1377
AbstractKrólowa Elżbieta potwierdza wolności i prawa mieszczan lubelskich nadane im przez królów Władysława...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-4-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-4-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 5
Date: 9 IX 1377
AbstractPiotr ze Szczekocin kasztelan i starosta lubelski oświadcza, że Ludwik król węgierski polecił na pr...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-5-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-5-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 7
Date: 15 IV 1383
AbstractWielki książę litewski Jogaila i jego brat Skirgaila nadają mieszczanom lubelskim prawo wolnego wst...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-7-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-7-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 8
Date: 2 I 1392
AbstractKról Władysław Jagiełło nadaje Lublinowi prawo składu z 8-dniowym przymusem składowym. Aussteller:...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-8-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-8-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 10
Date: 30 VI 1448
AbstractKról Kazimierz Jagiellończyk ustanawia w Lublinie cztery doroczne jarmarki oraz gwarantuje kupcom n...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-10-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-10-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 12
Date: 5 I 1450
AbstractKról Kazimierz Jagiellończyk na prośbę królowej Zofii potwierdza trakty handlowe dla kupców lubelsk...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-12-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-12-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 22
Date: 21 IX 1494
AbstractKról Jan Olbracht wydaje wyrok w sporze wójta Stanisława Morsztyna z rajcami i mieszczanami lubelsk...
Images3http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-22-1-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-22-1-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 28
Date: 27 VII 1504
AbstractJan Reychman wójt prowincjonalny i siedmiu ławników Sądu Najwyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku ...
Images3http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-28-1-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-28-1-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 30
Date: 13 II 1506
AbstractRajcy, cechmistrze i całe pospólstwo miasta Lublina zawierają kontrakt z rurmistrzami Janem oraz je...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-30-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-30-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 31
Date: 26 II 1506
AbstractKról Aleksander Jagiellończyk ustanawia sposób dostarczania podwód królewskich przez miasto Lublin....
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-31-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-31-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 34
Date: 17 V 1508
AbstractKról Zygmunt Stary zakazuje poborcom celnym pobierania cła od mieszczan lubelskich w wyznaczonych m...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-34-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-34-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 42
Date: 2 X 1518
AbstractKról Zygmunt Stary wobec skarg rajców i mieszczan lubelskich poleca Janowi z Pilczy staroście lubel...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-42-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-42-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 44
Date: 12 V 1524
AbstractKról Zygmunt Stary zezwala burmistrzowi i rajcom wydawać pozwolenie mieszczanom lubelskim oraz obcy...
Images3http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-44-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-44-1-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 80
Date: 7 VI 1541
AbstractKról Zygmunt Stary potwierdza dokument wójta i ławników miasta Lublina poświadczający ugodę między ...
Images3http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-80-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-80-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 87
Date: 9 III 1542
AbstractKról Zygmunt Stary zmienia przywileje na jarmarki w Lublinie. Aussteller: król Zygmunt Stary ...
Images1http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-87-1-0.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: DmL, sygn. 97
Date: 20 I 1548
AbstractZygmunt król Polski wciela do miasta Lublina wójtostwo lubelskie, poddaje je jurysdykcji burmistrza...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-97-1-1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2FPL-35-22-DmL-97-1-1-2.jpg/full/120,/0/default.jpg
Date: 24 XII 1591
AbstractZygmunt III król Polski nadaje rajcom lubelskim prawo dożywotniego piastowania ich urzędu. Ausstell...
Images3http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2F016.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FPL-APL%2FCharters%2F%2F017.jpg/full/120,/0/default.jpg
previous   Charters      1317 - 1591