useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Listiny (1355-1960) sign. I/94
Signature: sign. I/94
Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
7. 3. 1612, Praha
Smlouva mezi seniory národa českého Karlovy koleje a třemi stavy království českého, přijímajícími pod obojí a hlásícími se k České konfesi, jimž je Majestátem Rudolfa II. svěřena utrakvistická konzistoř i pražská univerzita, týkající se Betlémské kaple. Podle ustanovení smlouvy má kněz Matyáš Cyrus, senior utrakvistické konzistoře, zůstat v úřadu jejího kazatele, senioři pražské univerzity mají dále držet k tomuto úřadu prezentační právo. Kazatel Betlémské kaple se má postarat o vedení partikulární školy. Stavové se mají starat o opravy Betlémské kaple a zavazují se mistrům pražské univerzity platit na podporu výuky studentů ročně sto kop grošů míšeňských. Ohlášeno je vyhotovení smlouvy ve dvou stejnopisech, které podepsali a ověřili pečetěmi zástupci univerzity a tří stavů království českého. Pečeti jsou přivěšěny ve větších voskových miskách ve čtyřech řadách na zlatých, stříbrných, červených a černých nitích, připevněných k f. 3 a zčásti vybledlých. Řada pečetí není příliš zřetelná, některé mají poškozené misky nebo i samotný pečetní obraz. První dvě pečeti o průměru 26 mm jsou shodné (druhá je více otřelá), v pečetním poli je erb s kružítkem (?), stejné znamení se objevuje i v klenotu, v opise je zkrácené jméno pečetitele Ctibor Smil Pecingar z Bydžína (druhá pečeť je snad za Albrechta Ctibora Pecingara z Bydžína, který smlouvu také podepsal). Třetí pečeť z červeného vosku o průměru 24 mm má v pečetním poli erb se stojícím zvířetem (psem ?), v klenotu jsou tři paví pera (?), jméno pečetitele je nezřetelné. Čtvrtá pečeť o průměru 24 mm má v pečetním poli dělený erb, spodní polovina nenese žádné znamení, horní polovina je nezřetelná, v klenotu je křídlo (?), v opise je jméno pečetitele, jímž byl Mikuláš Hložek z Byslavic. Pátá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb dělený krokví, v níž je nezřetelné znamení, v okrajových částech erbu je snad břevno, v klenotu jsou křídla s nezřetelným znamením mezi nimi, opis také není příliš čitelný. Šestá pečeť z červeného vosku o průměru 27 mm má v pečetním poli erb s křídly (?), v klenotu je orlice. Pečetitelem, jehož jméno je spíše odhadnuté podle podpisu, byl Jan Theodor z Ottersdorfu. Sedmá pečeť o průměru 27 mm má v pečetním poli dělený erb, spodní část je členěna šachovnicí, v horní je gryf, který se opakuje i v klenotu, v opise je jméno (opět spíše odhadnuté z podpisu) Jana Kechela z Holenštejna. Osmá pečeť z červeného vosku je oválná, o delší ose 25 a kratší 21 mm. Erb v pečetním poli nese nezřetelné pečetní znamení, v klenotu jsou křídla s otřelým znamením mezi nimi. V opisu je jméno pečetitele, kterým byl Martin Fruwein z Podolí (zejména první část jeho jména je otřelá). Devátá pečeť o průměru 24 mm má v pečetním poli erb se šipkou zakončenou na spodním okraji dvěma háčky, šipka je i v klenotu, v opisu, doplněném podle podpisu, je jméno Petra Macera z Letošic. Poslední pečeť v první řadě, o průměru 27 mm, má v pečetním poli čtvrcený erb, v prvním a čtvrtém poli je krokev se třemi koulemi (?), ve druhém a třetím postava s kyjem (?), klenot není zřetelný, v opisu je jméno pečetitele Eliáše Rozina z Javorníka. První pečeť v druhé řadě, o průměru 24 mm, má v pečetním poli polcený erb s nezřetelným znamením a klenotem, podle počátku opisu a podpisu byl pečetitelem patrně Myslibor Hamza Bořek ze Zábědovic. Další poškozená pečeť je oválná, o delší ose 29 mm a kratší 25 mm, v pečetním poli je erb s nezřetelným znamením a pavími pery v klenotu, opis je nejasný. Třetí pečeť o průměru 23 mm má v pečetním poli erb s bubnem, stejné znamení s pavími pery (?) se objevuje i v klenotu, v opisu je jméno Mikuláše mladšího z Bubna. Následující pečeť je oválná, o delší ose 27 mm a kratší 24 mm, erb v pečetním poli je shodný s předchozí, v opisu je jméno Jana mladšího z Bubna. Pátá pečeť o průměru 23 mm má v pečetním poli erb, v jehož horní polovině je snad vyskakující zvíře, v klenotu křídlo (?), opis není zřetelný. Šestá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb se stojícím čápem, v erbu je křídlo, podle počátku opisu a podpisu na smlouvě byl pečetitelem Jan starší Dobřenský z Dobřenic a na Dobřenicích. Sedmá pečeť je oválná, o delší ose cca 26 mm a kratší 22 mm, v pečetním poli je erb se třmenem, klenot je nezřetelný, v opise je neúplné a patrně úmyslně poškozené jméno Jana Jestřibského z Rýzmburka (smlouvu z tohoto rodu podepsali Bernard Jestřibský a Albrecht Jestřibský z Rýzmburka). Osmá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli rovněž třmen, klenot je nezřetelný. V opise bylo jméno jiného člena rodu Jestřebských z Rýzmburka, křestni jméno je však nezřetelné (první písmena jsou snad Al.. a jednalo by se tedy o Albrechta). Devátá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb s vyskakujícím zvířetem, které se opakuje i v klenotu, jméno v opisu není jasné. Poslední pečeť v této řadě je oválná, o delší ose 26 mm a kratší 23 mm, v pečetním poli je erb s bubnem, který se s třemi pavími pery opakuje i v klenotu, v opise je zřetelný predikát z Bubna (další podepsanou osobou z tohoto rodu je Mikuláš Vratislav z Bubna). Všechny pečeti ve třetí řadě jsou otištěny do červeného vosku. V pečetním poli první, o průměru 37 mm, přidržují dvojocasý lev a orlice korunu, poškozený opis: "S. magistrorum collegii ... in Praga", neúplně zřetelné slovo je snad "Carolini". Druhá pečeť, o průměru 25 mm, má v pečetním poli erb se zkříženými ostrvemi, které jsou položené i na křídla v klenotu, v opisu je jméno Bohuchvala staršího Berky (takto uvedeno podle podpisu). Třetí pečeť je oválná, o delší ose 31 mm a kratší 25 mm, v pečetním poli je nepříliš zřetelný erb, snad s orlicí, v v opisu je snad jméno Václava Viléma z Roupova. Čtvrtá pečeť o průměru 30 mm má v pečetním poli erb se zkříženými ostrvemi, klenot není zřetelný, v opisu je zřetelných několik písmen "inic" (dalším podepsaným z rozrodu Ronovců je Albrecht Gottfried z Ronova, avšak vzhledem k uvedené čitelné části opisu není ztotožnění pečeti s jeho osobou jasné). Pátá pečeť o průměru 29 mm má v pečetním poli erb se třemi vlčími zuby, v klenotu jsou křídla. V opisu bylo jméno pečetitele, jímž byl (podle podpisu) Radslav mladší z Vchynic a Tetova. Šestá pečeť o průměru 24 mm má v pečetním poli čtyřikrát dělený erb (erb s dvěma břevny ?), v klenotu jsou paví pera (?), opis je nezřetelný - snad by mohla náležet Václavu Budovci z Budova podepsanému na f. 3r. Další pečeť je oválná, o delší ose 26 mm a kratší 23 mm, v pečetním poli je erb s nezřetelným erbovním znamením i klenotem, počátek opisu je "Purk..." (nezřetelný podpis, snad Purkarta Střely z Rokyc, se objevuje na spodním okraji prvního sloupce podpisů na f. 3r). Osmá pečeť o průměru 26 mm je silné otřelá, v pečetním poli je erb s ptákem s rozepjatými křídly (?), klenot ani opis nejsou zřetelné. Následující pečeť o průměru 23 mm má v pečetním poli erb s trojlistem, který je i v klenotu, v opise je nezřetelné jméno, patrně Viléma Lva z Říčan, který smlouvu na f. 3r podepsal. Desátá pečeť o průměru 26 mm má v pečetním poli erb se třemi břevny, která se objevují i v klenotu na podstavci, z něhož vybíhá šest pavích per, opis: "Hans Albrecht Slawatha v. Chlum u. Koss." (podpis na f. 3r uvádí jméno pečetitele v české formě Jan Albrecht). Poslední pečeť v této řadě o průměru 26 mm má v pečetním poli erb s rybou, která se opakuje i v klenotu, na počátku opisu je jméno Jan (jedním ze signatářů smlouvy byl Bernard mladší z Hodějova a tento rod měl v erbu kapra). První pečeť v poslední řadě má průměr 27 mm a je otištěna do červeného vosku. V pečetním poli je otřelý erb s klenotem, rovněž opis je nezřetelný. Druhá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb s nezřetelným znamením, v klenotu je snad slunce mezi křídly, jméno pečetitele je opět otřelé. Třetí pečeť, o průměru 25 mm, z červeného vosku, má v pečetním poli erb dělený šikmým břevnem, v jehož horní polovině je nezřetelné znamení, v klenotu jsou tři paví pera, opis ani zde není zřetelný. Čtvrtá pečeť o průměru 27 mm má v pečetním poli erb s rukou držící hada (?), stejné znamení je i klenotu, v opisu je jméno pečetitele Jana Kamarýta z Rovin. Pátá pečeť o průměru 29 mm je dochována fragmentárně, v pečetním poli je erb se znamením, které z větší části není dochováno, v klenotu jsou dvě křídla, v opise jsou zbytky jména, které lze s pomocí podpisu identifikovat jako Vojtěch starší Koutský z Jenštejna. Šestá pečeť o průměru 21 mm je špatně otištěná, v pečetním poli je erb dělený jednou vodorovnou a třemi svislými čarami, v horní polovině je navíc nezřetelné znamení, klenot ani opis není zřetelný. Další pečeť o průměru 26 mm má v pečetním poli polcený erb, v jehož pravé polovině je čtvernožec ve skoku (jeho horní část se objevuje i v klenotu mezi dvěma křídly), v levé tři břevna pokosem, v opise je jméno pečetitele Davida Florýna z Lambštejna. Následující pečeť není s výjimkou drobného fragmentu misky dochována. Devátá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb se dvěma břevny pokosem, snad položenými ještě přes nezřetelné znamení, v klenotu jsou křídla, jméno v opisu není zřetelné. Poslední pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb s nejasným znamením a klenotem, v nezřetelném opise bylo snad jméno Jana Romana z Říma, podepsaného na f. 4r. Na f. 3r-4r jsou podpisy zástupců univerzity a stavů. Z osob, které nejsou uvedeny výše, smlouvu podepsali za univerzitu Jan Kampanus Vodňanský, Šimon Skála z Kolince a Daniel Vratislavský z Mladé Boleslavi, za stavy Kryštof Karel z Roupova, Štastný Václav Pětipeský z Chýš a z Egerberku, Burjan ze Všehrd, Jindřich Otta (z Losu), Václav starší Bukovský z Hustířan, Adam Linhart z Mayenperku, Matyáš Borbonius, Simeon Sušický z Sonnenštejna, Jiřík Závěta z Závětic, Daniel Škréta Šotnovský z Závořic, Jan Musil Podvinský z Doubravičan a Pavel Cerhovský z Růžetína. Na f. 4v soudobá signatura (?) s poznámkou "ratione predicatoris in Betlehem 1612".  


Current repository
Archiv Univerzity Karlovy v Praze

Material: Pergamen
Dimensions: 33,7 x 24,2 cm
  Graphics: 
  x

  Comment

  4ff.


  Languagečesky
  Places
  • Praha
    
   x
   There are no annotations available for this image!
   The annotation you selected is not linked to a markup element!
   Related to:
   Content:
   Additional Description:
   A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.