useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondKapucíni-provincialát a konvent, Praha (1364-1906)
Fonds > CZ-NA > RK

Kapucíni, vedení generálním komisařem sv. Vavřincem z Brindisi, přišli do Čech v roce 1599. Založili první kapucínský klášter v Praze na Hradčanech, který se o něco později stal sídlem provincie. Postupně byly zakládány další kláštery v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Archiv českomoravské provincie vznikl z vlastní činnosti provincialátu a soustředěním důležitějších dokumentů z archivů jednotlivých konventů v hradčanském klášteře. Sbírka listin obsahuje písemnosti především z let 1537-1906; týkají se řádu, provincie, jednotlivých kapucínských konventů i členů řádu. Výjimkou jsou 3 listiny ze 14. století vztahující se ke kapli sv. Petra v Halberstadtě. V archivu je pravděpodobně uložil P. Markvart z Halberstadtu, který v klášteře na Hradčanech roku 1697 zemřel.

Po roce 1950 byl archiv řádové provincie převzat tehdejším Ústředním archivem ministerstva vnitra, právním předchůdcem Národního archivu. Od roku 1998 je v Národním archivu uložen na základě smlouvy o úschově uzavřené s Provincií kapucínů v České republice.

Literatura: Alena Pazderová a kol., Průvodce po archivních fondech a sbírkách, I. díl, 3. sv., Praha 2005, s. 135-140.

Archivní pomůcka: Karel Beránek - Věra Beránková, Řádový archiv kapucínů, Díl I.- Listiny 1364-1906. Inventář SÚA, Praha 1969.