useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondCisterčiacki Brno (1225-1748)
Fonds > CZ-MZA > E09
< previousCharters1295 - 1321next >
Charter: 1295 III 25
Date: 25. březen 1295
AbstractDva arcibiskupové a 11 biskupů dává kostelu sv. Marie před Brnem odpustky a olomoucký biskup Konrád to potvrzuje.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1297 III 25
Date: 25. březen 1297
AbstractKrál Václav dává ke královské kapli Panny Marie, kterou v Brně založil, desátky ze vsi Tvarožné a z tamního dvora a Dětřich, biskup olomoucký, toto darování potvrzuje.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1300
Date: 1300
AbstractGerhard z Křižanova prodává oslavanskému klášteru 8 lánů a 4 podsedky v Troskotovicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1301 IX 01
Date: 1. září 1301
AbstractDětřich, biskup olomoucký, potvrzuje oslavanskému klášteru darování patronátního práva kostela v Jakubově od Eufemie, vdovy po Vilému Číšníku z Olbramkostela.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1302 V 25
Date: 25. květen 1302
AbstractSmil z Krumvaldu dosvědčuje, že Václav z Micmanic dal na účet svých dluhů Eufemii Číšnici (z Olbramkostela) ve Znojmě půl mlýna a lánu v Micmanicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1303 XII 08
Date: 8. prosinec 1303
AbstractVítek ze Švábenic, sudí moravský, zapisuje své choti Perchtě za její věno v Počítkách ves Moravany.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1305 IV 20
Date: 20. duben 1305
AbstractKrál Václav zastavuje Vitlínovi z Olomouce, svému komorníku, ves Loulovice (Laullowicz) v sumě 200 hř..

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1306 VI 23
Date: 23. červen 1306
AbstractJimram ze Sádku, moravský komorník, dosvědčuje, že Anežku, pravnučku Václava I., kdysi krále českého, uvedl na rozkaz Václava III., krále českého, v držení statku Kladrub výměnou za její věno v Hředlích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1310 IX 15
Date: 15. září 1310
AbstractRychtář, purkmistr a přísežní znojemští vydávají listinu o tom, že se Lebuš ze Strachotic zavázal postoupit oslavanskému klášteru podle smlouvy půl mlýna a půllán v Micmanicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1310 X 21
Date: 21. říjen 1310
AbstractRajmund z Lichtenburka zastavuje oslavanskému klášteru plat 10 hřiven pražských grošů na vesnicích Radkovicích, Udeřicích a Bačicích za 70 hřiven.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1310 XI 30
Date: 30. listopad 1310
AbstractKrál Jan slibuje Elišce, kdysi české královně, že jí nahradí 6.000 hř. gr. pražských, zadržených jí neprávem od Jindřicha Korutanského, až by dobyl Prahy.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1311 I 21
Date: 21. leden 1311
AbstractJan, měšťan ivančický, dává oslavanskému klášteru pole v Oslavanech.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1311 VIII 09
Date: 9. srpen 1311
AbstractJan, biskup olomoucký, vidimuje listinu z 4. září 1309 - Avignon. Papež Klement V. ustanovuje (Jana), opata kláštera sv. Petra v Erfurtě, defensorem cisterciáckých klášterů - a vyznává, že viděl listinu, jíž jmenoval opat u sv. Petra v Erfurtě (Jan), Budislava, děkana olomouckého, svým zástupcem v úřadě konservátora nad kláštery velehradským, vizovickým, tišnovským a oslavanským.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1312 VIII 10
Date: 10. srpen 1312
AbstractEliška, královna česká, potvrzuje darování Isoldy, choti Matěje z Fulštejna, jímž klášter oslavanský nabyl zboží v Menharticích, Hluboké, Bělčovicích, Uherčicích, Kozojedech, Stálkách, Stupešicích a Křepicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1312 VIII 10
Date: 10. srpen 1312
AbstractKrál Jan potvrzuje darování Isoldy, choti Matěje z Fulštejna, jímž oslavanský klášter nabyl zboží v Menharticích, Hluboké, Bělčovicích, Uherčicích, Kozojedech, Stálkách, Stupešicích a Křepicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1312 VIII 11
Date: 11. srpen 1312
AbstractEliška, královna česká, vzdává se všech práv na mlýn oslavanského kláštera v Micmanicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1314 V 03
Date: 3. květen 1314
AbstractPetr, biskup olomoucký, potvrzuje kněze Mikuláše, jejž mu presentoval Budislav, děkan kostela olomouckého a správce kaple sv. Prokopa na Starém Brně, za plebána kostela sv. Václava na Starém Brně a prohlašuje po vyšetření, že dotace jmenovaného kostela, kterou vypočítává, je dostatečná, že kostel sv. Václava, na nějž jeho předchůdci přinesli farní právo od kaple sv. Prokopa, má být nadále farním kostelem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1315 X 07
Date: 7. říjen 1315
AbstractKrál Jan potvrzuje Elišce, vdově po Václavu II. a po Rudolfovi, kdysi králech českých, všechny listiny na její věno.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1318 VII 21
Date: 21. červenec 1318
AbstractMikuláš ze Zbraslavě dává patronátní právo kostela ve Zbraslavi po smrti tamního faráře Zdislava oslavanskému klášteru, tak aby desátek ze vsi Zbraslavě, Košíkova a Janovic, užíval konvent kláštera, ostatních pak desátků zbraslavský plebán.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1319 I 08
Date: 8. leden 1319
AbstractKrál Jan zastavuje svému číšníku Oldřichovi z Kessingu tvrz Omice a ves Bukovan v částce 200 hř. gr. pražských.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1319 V 10
Date: 10. květen 1319
AbstractKrál Jan slibuje Elišce, vdově po králi Václavovi II., že jí dá z 1.000 hřiven gr. pražs. jejího věna ve dvou letech 5.000 hř. z kutnohorské mince.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 6. Sept. 1320 - 5. Sept. 1321
AbstractAnděl, biskup viterbsko-toscanellský, a Štěpán, biskup verisský, dávají odpustky těm, kdož navštíví kostel kláštera herburského v Brně o jistých svátcích aneb mu přispějí a Konrád, biskup olomoucký, to potvrzuje.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1321 VI 20
Date: 20. červen 1321
AbstractKrál Jan, svěřuje Janovi, vyšehradskému proboštovi a kancléři král. českého, Jindřichovi st. z Lipého, nejvyššímu maršálku král. českého, Vokovi z Kravař, aby odhadli cenu vsí Měnína a Hustopeč, jež chce dát Elišce, vdově po Václavovi II., k uhražení sumy 10.000 kop (nedoplacené z náhrady) za její věnná města Hradec Králové, Vysoké Mýto, Chrudim, Jaroměř a Poličku.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1321 VI 21
Date: 21. červen 1321
AbstractKrál Jan dává Elišce, vdově po Václavu II., v náhradu za vydání, jež měla při vymáhání dluhů na svém věně, 2.000 hř. grošů pražských, splatných z mince kutnohorské.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1321 VI 25
Date: 25. červen 1321
AbstractKrál Jan dává Elišce, vdově po králi Václavovi, patronátní právo kaple sv. Prokopa na Starém Brně.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1321 VI 25
Date: 25. červen 1321
AbstractKrál Jan dává Elišce, vdově po Václavovi II., patronátní právo farního kostela v Poličce.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1321 IX 14
Date: 14. září 1321
AbstractJan ze Švábenic a Perchta z Moravan, vdova po Vítkovi ze Švábenic, vydávají listinu o tom, že Ota, kaplan v Moravanech, se svým bratrem Cidlinou a strýcem Konrádem koupili 1 3/4 lánu v Moravanech k tamnímu kostelu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1321 X 15
Date: 15. říjen 1321
AbstractJan, král český, dává Elišce, vdově po králi Václavu II., na úhradu jí nedoplacených 10.000 kop gr. z náhrady za její věno, ves Měnín a zboží v Hustopečích, taxované v sumě 2.180 hř. gr. pražských.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1321 X 17
Date: 17. říjen 1321
AbstractJan, probošt vyšehradský, kancléř království českého, Jindřich z Lipého, nejvyšší maršálek král. českého, a Vok z Kravař, jako rozhodčí ustanovení Janem, králem českým, a Eliškou, vdovou po Václavovi II. a Rudolfovi, králech českých, odhadují roční výnos zboží v Měníně na 218 hř. moravských a tedy cenu toho zboží na 2.180 hř. moravských.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1321 X 17
Date: 17. říjen 1321
AbstractJan, probošt vyšehradský, kancléř království českého, Jindřich z Lipého, nejvyšší maršálek král. českého, a Vok z Kravař, jako rozhodčí ustanovení Janem, králem českým, a Eliškou, vdovou po Václavovi II. a Rudolfovi, králech českých, odhadují roční výnos zboží v Měníně na 218 hř. moravských a tedy cenu toho zboží na 2.180 hř. moravských.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1321 XI 17
Date: 17. listopad 1321
AbstractPapež Jan XXII. potvrzuje klášteru cisterciaček na Starém Brně jeho založení a obdarování Eliškou, vdovou po králi Václavovi II., i privilegia mu daná: 2. říjen 1323 (A 12), 1. červen 1323 (Q 6).

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1295 - 1321next >