useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondCisterčiacki Brno (1225-1748)
Fonds > CZ-MZA > E09
< previousCharters1225 - 1267next >
Charter: 1225 VI
Date: červen 1225
AbstractTřebíčský klášter směňuje s Heivildou ze Znojma svůj statek Oslavany, na němž má být vystavěn nový klášter, za zboží Domky-Horku.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1230
Date: 1230
AbstractOlbram řečený Číšník z Šenkenberka, dává oslavanskému klášteru desátky v Micmanicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1234
Date: 1234
AbstractPřemysl, markrabě moravský, dává oslavanskému klášteru patronátní právo kostela v Nové Cerekvi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1234
Date: 1234
AbstractBudiš z Náměště dosvědčuje, že Heřman z Rudíkova dal oslavanskému klášteru patronátní právo kostela v Rudíkově.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1236
Date: 1236
AbstractPřemysl, markrabě moravský, vydává listinu o svědectví Heřmana z Rudíkova, že týž prodal oslavanskému klášteru ves Rudíkov a že patronátní právo tamního kostela dala klášteru již jeho matka.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1236 VII 30
Date: 30. červenec 1236
AbstractKrál Václav potvrzuje oslavanskému klášteru držení patronátního práva kostelů v Nové Cerekvi a v Mohelně, jež klášter dostal od Přemysla, markraběte moravského.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1237
Date: 1237
AbstractRobert, biskup olomoucký, potvrzuje klášteru v Oslavanech držení patronátního práva kostela v Nové Cerekvi, jež dal klášteru Přemysl, markrabě moravský.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1239 VIII 25
Date: 25. srpen 1239
AbstractRobert, biskup olomoucký, potvrzuje oslavanskému klášteru patronátní právo farního kostela v Miroslavi a užívání desátků z Vlčího keře a Podolic.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1240 VI 30
Date: 30. červen 1240
AbstractKrál Václav dává oslavanskému klášteru kapli v Nové Cerekvi s patronátním právem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1245 VII
Date: červenec 1245
AbstractKrál Václav dává oslavanskému klášteru ves Potěch za některé bohoslužebné předměty, které od něho koupil pro klášter sv. Františka v Praze.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1252 XII 01
Date: 1. prosinec 1252
AbstractBruno, biskup olomoucký, rozhoduje spor mezi klášterem v Dolních Kounicích a bratry Tomášem a Ekkardem (z Miroslavě) o patronátní právo kostela v Troskotovicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1253 I 25
Date: 25. leden 1253
AbstractBruno, biskup olomoucký, rozhoduje spor mezi oslavanským klášterem a Arnoldem, notářem českého krále, o kostel v Nové Cerekvi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1259 II 01
Date: 1. únor 1259
AbstractAlbero, mistr špitálu sv. Františka v Praze, prohlašuje, že Karel, probošt na Hradišti sv. Hipolyta, směnil s oslavanským klášterem ves Řeznovice za ves Mašovice.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1259 VI 03
Date: 3. červen 1259
AbstractBruno, biskup olomoucký, potvrzuje oslavanskému klášteru darování patronátního práva kostela v Mohelně od Přemysla, markraběte moravského.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1260 VI 29
Date: 29. červen 1260
AbstractW., kvardián minorutů v Lávě, prohlašuje, že jeho řádový bratr Bedřich vyznal, že v jeho přítomnosti dal Ekkard z Miroslavě patronátní právo kostela v Troskotovicích oslavanskému klášteru.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1260 VI 29
Date: 29. červen 1260
AbstractEkkard z Miroslavě dává patronátní právo kostela v Troskotovicích oslavanskému klášteru.

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1260 VI 29
Date: 29. červen 1260
AbstractEkkard z Miroslavě dává oslavanskému klášteru patronátní právo kostela v Troskotovicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1260 X 12
Date: 12. říjen 1260
AbstractBruno, biskup olomoucký, potvrzuje oslavanskému klášteru patronátní právo kostela v Myslibořicích, které klášteru dal Hartléb z Myslibořic.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1261 V 19
Date: 19. květen 1261
AbstractEliška, vdova po Kadoltu Sirotkovi, obnovuje darování patronátního práva kostela v Mohelně oslavanskému klášteru, přidává ke kostelu dvorec tamže a vzdává se v jeho prospěch pěti lánů v Popovicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1262 XI 29
Date: 29. listopad 1262
AbstractEkkard z Miroslavě prodává oslavanskému klášteru zboží v Troskotovicích za 15 hř. stříbra a dosvědčuje, že se již dávno vzdal ve prospěch téhož kláštera patronátního práva kostela v Troskotovicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1262 XI 29
Date: 29. listopad 1262
AbstractHeřman, plebán u sv. Michala ve Znojmě, dosvědčuje, že když byl znojemským děkanem, složil Ekkard z Miroslavě do jeho rukou ve prospěch oslavanského kláštera patronátní právo kostela v Troskotovicích, jež již dávno před tím klášteru daroval.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1262 XI 29
Date: 29. listopad 1262
AbstractIdík (ze Švábenic), komorník bítovský, prohlašuje, že Ekkard z Miroslavi prodal oslavanskému klášteru statek v Troskotovicích za 15 hř. stříbra a že před ním vyznal, že témuž klášteru dal již dávno patronátní právo kostela v Troskotovicích.

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1262 XI 29
Date: 29. listopad 1262
AbstractIdík (ze Švábenic), komorník bítovský, prohlašuje, že Ekkard z Miroslavi prodal oslavanskému klášteru statek v Troskotovicích za 15 hř. stříbra a že před ním vyznal, že témuž klášteru dal již dávno patronátní právo kostela v Troskotovicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1263 X 12
Date: 12. říjen 1263
AbstractBruno, biskup olomoucký, potvrzuje oslavanskému klášteru patronátní právo kostela v Troskotovicích, jež klášteru dal Ekkard z Miroslavě.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1263 XII 01
Date: 1. prosinec 1263
AbstractVlk z Našiměřic prohlašuje, že Ekkard z Miroslavě dal patronátní právo kostela v Troskotovicích oslavanskému klášteru.

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1266 VI 03
Date: 3. červen 1266
AbstractBruno, biskup olomoucký, transsumuje cessi: 14. duben (1262-1266), Kunhuta, královna česká, oznamuje Brunovi, olomouckému biskupovi, že se na jeho radu vzdává patronátního práva kostela v Nové Cerekvi ve prospěch oslavanského kláštera.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1266 VI 03
Date: 3. červen 1266
AbstractBruno, biskup olomoucký, transsumuje cessi: 14. duben (1262-1266), Kunhuta, královna česká, oznamuje Brunovi, olomouckému biskupovi, že se na jeho radu vzdává patronátního práva kostela v Nové Cerekvi ve prospěch oslavanského kláštera.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1266 VII 07
Date: 7. červenec 1266
AbstractEliška, vdova po Kadoltu Sirotkovi, dává oslavanskému klášteru pět lánů i s příslušenstvím v Popovicích, kromě jiných pěti lánu, jež patří k (jejímu) věnu v Mohelně.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1267 I 22
Date: 22. leden 1267
AbstractKunhuta, královna česká, inseruje listiny: 1234, (P 3), 30. červen 1236 (P 6), 1237 (P 7), 25. leden 1253 (P 12), a na jejich základě i na radu Jana, biskupa pražského, se vzdává nároků na patronátní právo kostela v Nové Cerekvi ve prospěch oslavanského kláštera.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1267 X 03
Date: 3. říjen 1267
AbstractBruno, biskup olomoucký, ustanovuje, že z plných desátků ze Zaječí, jež dal Boček (z Obřan) žďárskému klášteru, má žďárský klášter dostávat dva díly a správce kostela v Zaječí jeden díl.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1225 - 1267next >