useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Wirtembergisches Urkundenbuch, ed. Königliches Staatsarchiv, 1858 (Google data)  CCCLII.
Signature:  CCCLII.

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
99999999
Kaiser Friederich (I.) bestätigt der bischöflichen Kirche in Constant alle seither erworbenen Güter und Rechte, unter Angabe der Grenzen des bischöflichen Sprengeis, der dem Bischof und dem Capitel zustehenden Güler, des bischöflichen Forstbezirks und einiger anderer dem Bisthum verliehenen Begünstigungen. Constan* 1155. November 27. r Kaiser Friederich (I.) nimmt das Kloster Maulbronn in seinen unmittelbaren Schutz und sichert die demselben kraft päbstlicher Verwittigung zustehende Freiheit ton gewissen
Source Regest: Wirtembergisches Urkundenbuch, Nr. CCCLII. , S. 121
 

ed.
Current repository
Wirtembergisches Urkundenbuch, Nr. CCCLII. , S. 121

  Graphics: 
  x

  CCCLII.

  • *

  (Chr.)! IQ nomine sanctç et individuç trmitatis. Fredericus, divina favente dementia Romanorum imperator augustas. j| Desiderrum, quod ad sublimationem çcclesiarum et honorem çcclesiasticarum personarum pertinere cognoscitur, imperialem benivoleutiam nostram gratuita pietate decet annuere, et fldelium nostrorum petitionibus congruum impertid suffragium. Eapropter notum sit omnibus Christi imperiique nastri fidelibus, qualil er nos, dilectissimi nostri || Heremanni, Constantiensis episcopi, indefessum fldelitatis obsequium clementer animad- vertentes, çcclesiam beatç semperqu« virginis Maric, cui deo auctore presidet, tanto pre cçteris special i us diligere et amplioribus sublimare lionoribus intendimus, quant o studiosius quahtove efflcacius in república nostra guber||nandahactenus nobis cognoscitur affuisse. Decer- nimus igitur non sol n m earn iiostris beneficiis decorare, verum etiam omnia, quç a sanctissimis et gloriosissimis antecessoribus noslris, divç memoriç regibus et imperatoribus, ab ómnibus retro l e in (HI r¡ In i s usque ad nos, in possession i lui s. in le nui n ¡s. in emunitatibus, in mercato et moneta, in portu et theloneo, seu in cçteris iusticiis eidem çcclesiç eollata sunt, nos presentís scripti privilegio conmunimus, et imperiali auctorilate corroboramus. Inprimis distinguentes términos parrochiç inter Constantiensem episcopatam cçterosque adjacentes, sicut ab antecessore nostro, felicis memoriç Tageberto rege, tempore Marciani, Constantiensis episcopi, distinctes invenimus; videlicet versus orientera, inter Constantiensem et Augustensem episcopatum, sicut I tillara ') fluvius cadit in Danubuim, ac deinde usque \lmam villam nostram. Versus aquilonem vero inter episcopatum Wirzeburgensem et Spirensém usque ad marchain Fran- corum et Alemannorum. Ad occidentem vero per silvam SwarzAvalt in pago Brisgowe inter Argentinensem episcopatum usque ad fluvium Bleichaha2), qui dirimit MortenoM e et Bris- kovve; inde per decursum eiusdem aquç usque ad Renum Minium. Inter Basiliensem vero episcopatum, ubi fluvius predictus Bleichaha cadit in Rehnum, et sic per ripam Rheni inter

  96 Ü55. November 27.

  pretaxatam silvam Swarzwalt usque ad Humen Are 3), ac deiode inter Lausanensem epis- copatum per rfpam Arec usque ad lacum Tunse 4), inde ad Alpes, et per Alpes ad fines Retiç Curiensis ad vil l am Montigels s). Termini autem pagel H qui di ci t u r BiskofTeshori 6) aliorumque circumquaque conmorantium populorum hü sunt. A Rheno fluvio inter Teger- wilere') et Triboldingam8) in Grawenstein 9), ac deinde in medium Fallónos, inde in superius Falkmos, inde in superiorem partem Luthenrieth, ac deinde in Sarmos, inde in Butenreth, inde in Forrebach, et per Forribach usque in Común, et sursum per Común usque ad Tutenmulil °), inde ad casam Regenfridi, inde ad domum Rothardi, inde ad Heimeulachen, inde Waggerslachen, ac deinde in Grawenstein, et inde Mitteinbrunnen 11), inde in Grabun, inde per plateam in occidentali parte ad casam Wolfwini, .inde ad Anncntobel, inde in Grawenstein, inde in lacum inter Nuheim et Monasteriolum 12). Et quoniam hce terra bus terminis inclusa censualis est çcclesiç Constantiensis, nulli hominum in predicto pagello liceat terram emere vel ullomodo sibi vendicare sine permissione episcopi, exceptis tributariis hominibus ex eodem pagello natis. Preterea sunt (ermini foresti Arbonensis J3) ad IIinnen Salmasa14), inde per decursum eiusdem aquç ad Humen Steinaha15), inde ad locum Möla16), iude ad fluvium Sydronam17), inde ad albam Sydronam18), inde per decursum ipsius aquç usque ad montera Himelberch 19), inde ad alpem Sambatinam-°), iude per flrstum usque ad Rhenum, ubi in Vértice rupis similitude lunç21) iussu Dageberti régis, ipso présente, sculpta cernitur ad discernendos términos Burgundiç et Curiensis Rhetiç, inde per medium Rhenum usque in lacum, inde ad gemundas 22) ad predîctum fluvium Salmasa. Possessiones vero supradictç çcclesiç propriis .duximus vocabulis exprimendas, videlicet: abbatia Petrishusensis 2 3), abbatia sancti Ödalrici24), abbatia sanctç Mariç in Owa25), abbalia Wageuhusen 26)> cenobium in Monasteriolo27), prepositura in Bischoffescella *8), prepositura sancti Stephani29), itemque prepositure censuales Bolla30) et Sindeluinga 3l), quarum census ad usus canonicorum spectat; prepositura Oningen32), quam nos hereditario iure ad nos transmissent çcclesiç Constantiensi tradidimus, cuius advocatiam deuuo de manu episcopi recipientes spopondimus, quod nullius subadvocati districto deinceps subiaceat. Curtis in Horna33), curtis in Arbona 34) cum ecclesia parrochiali, curtís in Biskoffescella, curtís in villa Berga35) cum capella, curtis in Tegerwilare 36) cum çcclesia, curtis in Wisendanga37) cum çcclesia, curtis in Winlherthura 38) cum çcclesia, curtis in Stadel- howen39), curtis in Horna40) cum çcclesia, curtis in Bollinga41) cum çcclesia, curtis in Stuzelingeu42) cum çcclesia, curtis in Löfen43) cum çcclesia, curtis in Niunkyrchen 44) cum çcclesia, çcelesia in Sipelingen 45), curtis in Sernotingen 46) cum capella, curtis in Podoma 47) cum çcclesia, curtis in Luzelenheim 48) cum çcclesia, curtís in Mur[on] 49) cum çcclesia. Has predjctas possessrones ad dominicalia episcopi adhuc libere pertinentes aliasque complines inbeneficiatas, quas presens pagina capere non potest, privilegiis ante- cessorum aostrorum innolatas, sepe dictç çcclesiç et episcopo confirmamus. Specialiter autem

  1155. November 27. 97

  possessions ad uçus canonicorum pertinentes subtus notari fecimus. Curtim ¡n Phina40) cum çcclesia, curtim in Wigoltingen51) .cum çcclesia, curtim in Marsteten52) cum çcclesia, cur (im in Althenowa5 3) cum çcclesia, çcclesiam in Richenbach longo54), curtim in Richen- bach miuori55), curtim inEgena56), curtim in Mittelo.57), videlicet totum quod Eberhardus illic visus est habere, cum çcclesia Wartbuhel 58), prêter castrum, curtim in Guthingen 59) cum çcclesia, curtim in Reithasala 6°) cum çcclesia, capellam in Walewis61), çcclesiam in Goltbach62) cum vinea ad usus luminariorum, curtim in Steten63) cum çcclesia, curtim in Dagedarstorf64) cum capella, curtim in Thüringen 6 5) cum medietate çcclesiç et decimarum, curtim in Sitingen66) cum çcclesia, curtim in Belén67) cum capella, curtim in Husen68), çcclesiam cum decimis et curte in Sahsbach6 9), curtim in Büggingen 7 °) cum ecclesia, curtim in Oucheim71), curtim in Vringeh73), curtim dominicalem cum hospitali in Colum baria73), la Retia Curiensi curtim in Flumenes^4),-curtim in Amedes75), curtim in Montanis, Burch76) cum çcclesia. lias et alias fratrum possessiones, tarn privates quam conmunes, nulli personc iure benéfica possidere prêter ipsos concedimus, adicientes, ut curtes claustrales eorundem canonicorum nullus temeré ingredi vel homines' per aliquam iustitiam distringendi prêter episcopum potestatem habeat. Quod qui presumpserit, eidem penc quam invasores palatii nostri promeruerint, suhiaceat. Preterea omne ius foresti inHori77) [quod] a proavo n ostro imperatore Heínricho tempore Rumaldi, Constantieusis episcopi, ex consensu Ödalrici, Augensis abbatis, aliorumque predia vèl beneficia illic habentium, gupradictc çcclesiç collatum est, iure perpetuo conflrmamus, ut nullus illic venandi habeat potestatem sine permissione episcopi. Hii autem strat termini' foresti: a villa Eiggoltingen78), usque ad ortum fluminis Murgç 79)i et flumen deorsum usque ad vadum, quod est in villa Roleizm- gen80), et inde sinistrórsum per plateara usque Rammesheim 8I) in iluvium Bibara 82), et per illam deorsum usque in Rhenum, et perRhénum sursum usque in lacum Augiensem83), et in circuitu lac; ad villam Oningen84), et inde ad Katterihorn85), inde ad Wangen86), inde Hemmenhouen 87), inde Gegenhouen 88), inde Home89), ac deinde per cireuitum lac« usque ubi flwius secus Ratolfescellam9 e) influit lacum, et inde per eundem fluvium sursum usque ad lacum Egelse91). ac deinde ad pontem Wallenbrugge 92), et per fluvium sursum usque ad villam Stalringen 93), et inde sinistrórsum p«r plateara, quç ducit \Valewis94), in fluvium Simelse 9S), fit sursum per fluvium usque ad supradictam villam Eiggoltingen. Decernimus itaque et sub obtentu imperialis gratiç nostre precipiraus, ne aliquis hominum in possessiones supra memoratc Constantieusis çcclesiç tarn inbeneficiatas quam liberas, nee non et eas, quç ad usus monasteriorum seu çcclesiarum ad episcopatam pertinent?M//i, vel in homines corn in, iudicandi aut distringendi, prete'r episcopum et ipsius advocatum, aliquam potestatem habeat, removentes omnino iam sepius abiudicatam subadvocatorirm omnium detestandam exactionem. Ad face statuimus, ut nee nos, nee aliquis successorum nostrorum

  regum seu imperatorum locum Constantiensem adeat, vel statute servitia exigat, nisi vocatus

  II. 13

  98 1155. November 27.

  ab episcopo vel oralioiiis causa vel iliiieris necessitate veniat, quod etiam a predècessoribus nostris eidem loco cóllatum esse constat. Çeterum, si qua persona contra huius nostre confirmationis preceptum temeré venire, vel aliquo ingenio infringere presumpserit, banno imperiali nostro subiaceat, et mille libras auri purissimi conponat, medielatem camerç noslrç et medietatem predictç çcclesiç et episcopo persolvat. Et ut hoc ratum et inconvulsum omni evo permaneat, presentem inde paginam conscribi iussimus, et sigillo nostro aureo insignivimus 96), adhibitis kloneis testibus, quorum hçc sunt nomina. Könradus, Augustensis episcopus. Könradus, Wormatiëusis episcopus. Frideloch, Augiensis abbas. Wernberus, abbas sancti Galli. Adelbeïlus, Campidonensis abbas. W'elfo dux. Bertoldus, dux Burgundiç. Kûnradus dux, frater imperatoris. Heremannus, marchio de Baden. Rvdolf'us, comes de Rammesberg 97). Hunbertus de Lenzeburch et frater eius cornes Ödalricus. Eberhardus, comes de Neltenburch. Marcuardus, comes de Ueringen, et fllii eius. Hartmannus, comes de Kugebmc, et frater eius. Adelbertus, cornes de Dilingen, et alii conplures.

  I Signum domiiii Frederioi, Romanorum imperatoris. augiusti.! QMonogramm.J . i Ego Arnoldus, Moguntinç sedis archiepiscopus et archicancellarius, recognovi. \ Data Constautiç anno dominicç incarnatienis millesimo CLV., indictione IUI., \. kalendàs Decémbris, régnante domino Federico, Romanorum . imperatore augusto, anno regni eius quarto, imperii vero primo. Actum in Christo féliciter. Amen.

  Nach dem Original des bad. G.L.Archivs In Karlsruhe."— Abdruck neben andern (vgl. Nengart, Ep. Const. Proleg. S. 9, Anm. a.) In Manilas, Cüron. Const..bei Pistorius III, S. 695. (Regensb. Ausg.) — Merck, Chron. d. Blsth. Cesíantz S. 160. — Bncellnus, ConsL Rhen. (Frcf. a. M. 1667) S. 50 ff. — Sammarthanns, Gall, christ. V, nr. 10. S. 517. —v Nengart II, nr. 866. S. 86—90. — Diimge, Reg. Bad. nr. Qi2. S. 139.

  • - . , ...

  1) Dre tiler, welche knrz vor Ulm In die Donan fällt. . .

  2) Die Bleich, Flilsschen, die Giänze zwischen der Ortenan und dem Breisgan bildend, entspringt bei dem Weiler Streitberg, bad. В.A. Kenzingen, nnd vereinigt Sich zwischen Oberhansen and Herbolzheim mit der Elz. Ist die obige Aegabe genan, So müsste der Rhein (die Urk. liest genau Renus, ReAnus and Rhenus) die Elz ehedem schon vor der Vereinigung mit der Bleich aargenommen nnd diese ihren Lauf unabhängig bis zu jenem vollendet haben.

  3—5) Are oder Ara, der letzte Buchstabe'1st durch eine Falte Im Pergament nndeullich geworden, die Aar, der Thnnersee, und Menningen, st. gallischen Bez. Rheinthal. «

  6) Blschofshöri (vgl. die Urk. Bd. I. S. 142 vom J. 854), der anmittelbar zum Bisthum gehörige Bezirk.

  7—12) Tägerweilen und Triboltlngen im tburgaulschen Bez. Gottlieben; Grawenstein kann nicht, wie Diimge meint, der im Kant. Appenzell gelegene Weiler Grauenstein sein, sondern es sind sowohl dieser als die nächstfolgenden Namen (statt Mittelnbrunnen kann, anch Mitttlinbr. gestanden haben; in der Urk. ist ein Riss) bis Auheim, letzteres miteingeschlossen, offenbar nur Hänser- nnd Flurnamen in unmittelbarer Nähe von Constanz. Tutenmuli ist vielleicht Dütschenmuhle, im tburg. Bez. Weinfelden. Monasleriolujtt ist MünsteTlIngén, Benedictiner Frauenabtei, im gen. Bez. GoUlieben. 13—22) Die oben beschriebenen Gränzen des Forstes von Arbon, Sitz des- thurg. Bez., am Bodensee, können, sofern sie ein Ganzes umscbliessen sollen, wohl nur folgende sein. Die Salmsacb von Ihrer Ausmün dung in den Bodènsee, südöstl. von Romaushorn, Im Tbnrgau, nach Ihrem Laufe aufwärts (decursus steht hier nnd nachher einfach - fur cursus) bis zur liükseitigen Einmündung eines Baches, der

  1155. November 27.

  Steiuach Mess (der bei dem Dorfe Steinach In den Bodensee mündende Bach dieses Namens kann unmöglich gemeint sein), nnd von hier an die RIcbtnng über Mühlen, st. gall. Bez. Haggenschwyl, bis zur, Sitter. Die- Sitter aufwärts bis znr Vereinigung des Weissbacbs (der weissen Sitter) mit derselben. Letzterer aufwärts (per decursum ipsius aquae) bis zum Himmelberg, Berg In der Pfarrei Gonten, Kant. Appenzell, und hierauf die Richtung bis zur Sämptis oder Sentisalpe unter dem Hoch- sentis im gen. Kanton. Von hier nordöstlich den Firsten der Berge (ungefähr der Appenzeller Gränze) uach bis an den Rhein bei Monsteln, im st. gall. Bez. Rheinthal und die Mitte des Rheines hinab bis In den See. Von dieser Stelle, westlich den See entlang, bis wieder zur Ansmündung (ad gemtmdas), der Salmsach (nicht Kreuzlingen, wie Dümge irrig angibt). ,

  23 — 29) Petershausen, reehts am Rhein bei Cous tanz; Reichenau, Insel des üutersees, bad. B.A. Constanz; Wagenhausen, thurg. Bez. Steckborn; Müusterllngen, vgl. Anm. 10.; Bischofszell, Sitz des thurg. B.Amtes; S. Stephan in Constanz.

  30) und 31) Boll, O.A. Göppingen; Sindelflngen, Л.�?. Böblingen.

  32—36) Oeningen, bad. B.A. Radolfzell; Horn nnd Berg, in den thurg. Bezz. Arbon und Bischofszeil;

  dieses selbst nnd Tägerweilen s. oben Anm. 7. 37—39) Wieseudangen, Béz. Winterthur, dieses, und Stadelhofeo bei Zürich, alle Kant. Zürich. 40—42) Horn und. Bohlingen, bad. B.A. Radolfzell; Steussliogen, bad. B.A. Stockach. 43) und 44) Laufen am Rheinfall und Neunkirchen, L G. Oberklettgau, Kaut. Schaphausen. 45—48) Sipplingen, bad. B.A. üeberlingen; Sernatingen, seit 1826 Ludwlgshafen, und Bodman, beide bad.

  B.A. Stockacb; Litzeishausen? bad. B.A. Radolfzell. 49—59) Afurfon] (statt on in der ürk. ein.Loch), Mauren, Bez.' Weinfelden; Pfln, Bez. Sleckborn; Wigol-

  tingen (statt ем, in der Endsylbe im Orlg. "ein Abkürzungsstrich über ff.), Märstetten, beide Bez.

  WejnMden; Altnau, Langen- und Knrzenrickenbach, -Bez. Gottlieben; Egnacb, Bez. Arbón', Metteln und

  Wärtbühel, Bez. WeinTelden; Güttingen, Bez. Gottlieben; sämmtlich im Tburgau. 60 — 64) Raithaslach, Wahlwies, beide bad. В.A.. Stockach; .Goldbach, bad. B.A. Üeberlingen; Stetten, bad.

  B.A. Meersburg?; Taisers-, auch Dodersdorf genannt, bad. B.A. Üeberlingen. . 65) nnd 66) Tbeuringen, Ob.-, Un.-, OA. Tettnang;.Seitingen, O.A. Tuttlingen.

  67—73) Bebla, und Hausen vor dem Wald, crstères Filial des letztern, bad. B.A. Hüflngen; Sasbach, bad. B.A. Breisach; Buggingen und Auggen, bad. B.A. Müllbelm; Tbriugen, bad. B.A. Breisach;»Colmar im Elsass.

  74—76) Flums, st. gall. Bez. Sargans („vgl. Arx, St. Gallen I. S. 146); Elms im bündn. Hochgericht Films; Burg unbestimmbar. Nach der älteren Riiralcapltel-Einthelliing des Bisthums Chur umfasste ein eigenes Capitel in Monianis die Gegend um Dissentis am Vorderrhein in Graubünden. Vgl. .Eichhorn, Episcopat. .Cur. Proleg. S. 26.. , .

  77—95) Auf dieses. Uori iindet die Bemerkung Dümge's, dass eine Gegend bei Radolfzell noch h.z.t. das Höri genannt werde, ihre Anwendung. Die oben beschriebenen Forstgränzen ziehen sich hl' ff. Richtung hin: Von Eigeltingen, bad. B.A. Stockach, südwestl.,. ungefähr der Landskasse nach, dem Thale entlang bis zum Ursprung des .Flüsschens Aach, das ehedem auch den Namen Murg führte, unmittelbar bei dem Städteben Aach, im gen. B.A., dann südl. dem Laufe des Flüsschens nach bis in den Ort Rielasiugen, bad. B.A. Radolfszell, dort Südwest!, der Landstrasse "nach bis Ramsen, Kaut, und Stadt bezirks ScbafThausen, und ^ur Biber, von da südlich dem Laufe dieses Flüsschens nach bis zu dessen Ergiessuog in den Rhein bei Bibern. Nunmehr östlich am Rheine aufwärts bis In. den Reichenauer oder Untersee und von jetzt an ganz dem Seeurer nach über Oeningen, Kattenhorn, Wangen, Hemmenhofen, Gaienhofen, Horn, B.A. Radolfzell, bis zu dem Bache, der durch Radolfzell in den Untersee ausflieset. Hierauf am Baehe aufwärts bis zu dessen Ursprung iu einem Teiçlie oberhalb Reuihe, links von der Landstrasse (dem Egelse), dann bis zur Brücke, auf welcher die Landstrasse den "von Stariugen, bad. B.A. Stockacb, herabkommenden Bach überschreitet (die Wallenbrugge), und sofort am Bache aufwärts bis Staringen. Von da der nach Wahlwies, im gen. B.A'., führenden Strasse nach Ms in die Stockach,

  • . 13*

  100 1156. Januar 8.

  and dann an dem in diese sich ermessenden, von Eigelllngen herkommenden Bache (beide siud unter dem Namen Simelse begriffen) aufwärts bis wieder nach dem genannten Ausgangsorte.

  00) An verbleichter rother Seide hängt die goldene Bnlle Friederichs. Eine Seite zeigt die Engelsborg mit den Worten darin AVREA ROMA und der Umschrift ROMA. CAPUT. MVNDI. REGIT. ORBIS. FRENA. ROTVNDI. Die andre das aas der Stadt hervorwachsende Brustbild des Kaisers. Umschrift: FREDE RIC//*. DE�? GRa/iA. ROMANORVwi. IMPERATOR. A\GusluS.

  97) Die Orte, nach denen die Zengen sich nennen, bedürfen keines Nachweises, mit Ausnahme vielleicht von Ramsberg, bad. B.A. Ueberlingen. Kvgeburc 1st Kybnrg.

  eccLin.

  Kaiser Friederich (I.) nimmt das Kloster Maulbronn in seinen unmittelbaren Schutz und sichert die demselben kraft päbstlicher Verwittigung zustehende Freiheit ton gewissen

  Zehenten.

  Speier 1156. Januar 8.

  In nomine sánete et individué trinitatis. Frjdericus, dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. Religiosorum desideriis dignum est lad IHM prebere consensum, ut fldelis devotio celerem sortiatur effectum. Eapropter, dilecti in domino Mulenbrunnensis cenobii fratres, vestris iustis poslulationibus demenler annuimus, et beatae dei genitricis semperque virginis Marise monasterium, in quo divino mancipati estis obsequio, sub nostra protectione suscipimus, et sub imperatoria? sen etiam regia? potestatis clipeo perenniler pro- tegendum immobili flrmitate stabilimus presentisque scripti privilegio communimüs. Statuentes ut quascunque possessiones, quaecunque bona ipsum monaslerium in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum largitione imperatorum, regum aut pontifleum, principum vel quorumlibet oblatione fldelium, seu aliis iustis modis deo propitio adipisci poterit, firma vobis vestrisque successoribus et illibata pa'maneant, In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis. Eundem videlicet locum, qui Mulinbrunnen dicitur, cum omnibus per- tinentiis suis, grangiam de Loehenkeim '), grangiam de Bonenlanden 2), grangîam de Ecken- wilere3), grangiam de Eluingen 4), grangiam de Cnutelingen 5), grahgiam qua? dicitur Hart 6), grangiam de Malsge 7), grangiam de Lincgenheim.8), grangiam de Luzliéim 9), gran giam de Marrenheim '°), grangiam de Otterstaht! *), vineas in Hagenbach •-), terram in Tuienhouen 13), terrain in Heinhouen14), terram in Kez.15), terram in Mersge16). terram in Bdggenesheim 17), terram in \STirmcresheim 183, terram in Sigevvarteswilere Ie"), terram in Vilmutebahc20), cum viueis, pratis, aquis et aquarum discursibus, pascuis, silvis, decimis et caeteris earum pertinentiis. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefalum mouasterium temeré perturbare, aut eius bona vel possessiones auferre, ablatas

  1156. Januar 8. 101

  retiñere, minuere, seu quibuslibet molesüis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione oblata sunt usibus omnimodis profutura. Sla- tuimus quoque, edicto imperiali sanctientes, ne sepedicta ecclesia per omnes possessiones suas prêter nostram personam vel successorum nostrorum in regno aliquem advocatum habeat. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum, sicut statutum et conces&um est vobis a summis pontiflci- bus, beata1 memoriae Innocentio et Eugenio, uullus omnino aut clericus aut laicus decimas a vobis exigere présumât. Si qua igitur in futurum ecclesiastica seculafisve persona, hanc nostra? luitionis paginam sciens, contra earn temeré venire temptaverit, secundo terciove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, ream que se divino iudicio existere, imperatorie regiseque maiestatis offensam gra viter incurrisse cognoscat. Ut autem hœc nostra? tuitionis pagina rata et inconvulsa per- maneat, sigilli nostri impressione communire curavimus, testesque subnotari fecimus, quorum nomina hœc sunt: Gvnthervs, Spirensis episcopus. Godefridus, maioris œcclesia? Spirensis prœpositus. magister scolarum Winemarus. Heinricus, prœpositus de sancto Germano, dux Welpho. Fridericus, Alius palatini comitis de Wittilinesbahc 21 ). Rodulphus, comes de Phullendorlf. Hegeno, comes de Vellingen. Godefridus, comes de Cymberen. Heinricus de Sancto Monte. Bertolphus, comes de Blassenber. Robertus, comes de Rumesber. Bertol- phus, comes et frater eius de Kalevva. Fridericus de Wolua. Otto et Fridericus de Scar- phenberch. Arnoldus de Biuerbach. Berengerus de Rauenesten. .Walterus Cuto. Hilde- brandus pincerna. Cunradus de Scipprie. Otto de Nicastel. Anselmus, Spirensis camera- rius. Cunradus de Triueles. Bertolphus de Scarphenberc et alii quam plures.

  Signum domni Friderici, Romanorum imperatoris augusti. QMonogrammJ

  Ego Arnoldus, arçhiepiscopus et archicancellarius, recognovi.

  Datum apud Spiram, VI. idus Ianuarii, indictione IUI., anno incarnationis dominica? MCLVL, régnante domino Friderico, Romanorum imperatore augusto, anno et23) regni eius IUI., imperii vero primo.

  Nach Besohl, Doc. red. I. Maulbr. nr. 3. S. 794, woraus auch der Abdruck bei Franc. Petrus, Suev. eccl. S. 572. — In den Verzeichnissen des Staatsarchivs ist die Urkunde als schon im Anfange des vorigen Jahrhunderts fehlend angemerkt.

  t—5) LÖchgau, früher Löchlgheim genannt, O.A. Besigheim; Bonlanden, abgegangener Ort, auf der Markung •von Weissach, O.A. Vaihingen (ein Wald in der Nähe helsst noch d,er Bonlander Wald); Eckenwelher- hor, Eilflngerhof, Knittllngen, O.A. Maulbronn.

  6—9) Hardhof?, bad. B.A. Schwetzingen; Malsch, B.A. Wiesloch;; Linkenheim, B.A. Karlsruhe; Lnsshelm, Alt-, B.A. Schwetzingen.

  10 — 14) Marnheim im rhelnbaier. Kanton Kirchheim-Bolanden; Otterstadt Im Kanton Speier; Halenbach, Kanton

  Kandel; Duttenhofen und Hanhofen im Kanton Speier. 15—18) Ketsch, bad. B.A. Schwetzingen; Mörsch, B.A.Ettlingen; Bickesheim und Würmersheim, B.A. Rastatt. 19) und 20) Sigewartesw. unermittelt; Füllmenbachhof, O.A. Maulbronn.

  102 1156. Februar 10.

  21) Dieser und die übrigen Ortsnamen sind: Wittelebach, zertr. Stammburg bei Oberwittelsbacb, baier.

  L.G. Ak-liarli; Pfnllendorf, bad. B.A.St.; Vaihingen, O.A.Stadt; Zimmern, im Fürstentb. Hecbingen; Heiligenberg, bad. B.A.Sitz; Blassenbarg, baier. L.G. Knlmbacb; Romsberg, baler. L.G. Obergünzbnrg; Calw, O.A.Stadt; Wolfach, bad. B.A.Stadt; Seharrenberg, O.A. Geislingen; Biberbach, jetzt Feoerbacb, .O.A. Cannstatt; Ravenstein, O.A. Geislingen; Scnnpf, Ober-, Unter-, bad. H.A. Boxberg; .Neucastel, Triefeis, Scharfenberg, zertr. Schlösser, rheinbaier. Kant. Annweiler.

  22) Bas Orig. wird, wenn überhaupt die Partikel stand, wohl etiam gelesen haben.

   
  x
  There are no annotations available for this image!
  The annotation you selected is not linked to a markup element!
  Related to:
  Content:
  Additional Description:
  A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.