useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Urkundenbuch des Hochstifts Meissen I, ed. Gersdorf, 1864 (Google data) 445
Signature: 445

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
99999999
B. Johann eignet mit Zustimmung des Capitels der Domkirche vom Bttdissiner Probst Albert Knut in Badebeul erkaufte Zinsen zu Begehung mehrerer Jahrgedächtnisse.
Source Regest: Urkundenbuch des Hochstifts Meissen I Band, Nr. 445, S. 467
 

ed.
Current repository
Urkundenbuch des Hochstifts Meissen I Band, Nr. 445, S. 467

  Graphics: 
  x

  No. 477. 1354. 1. Juli.

  Nos Johannes dei gratia episcopus ecclesiae Missnensis tenore praesentium recognoseimus publice et1) profitemur, quod Sophya*) relicta quondam Ludewici de Kûrbiz de consensu et volúntate filiorum suorum Michahelis et Gotheboldi de Kurbiz3), tria talenta cum dimidio Fribergensis monetae et sex modios siliginis et sex avenae Dresdensis mensurae, quae communi aestimatione extendunt se ad medium talentum monetae praedietae, ita quod summa totius census in grossis extendit se ad sedeeim solidos grossorum Iatorum Pragensis monetae annui census in villa Rade- büyl"), quae villa4) sita est prope5) mericam Uresdensem et circa villam Kayticzb), qui quidem census in pecunia solvitur singulis annis, medietas in festo bcati Micha helis et alia medietas in festo beatorum apostolorum Philippi et Jacobi, annona vero solvitur in festo beati Martini et triginta duo pulli solvuntur in festis Michahelis et nativitatis domini et quatuor sexagenae ovorum solvuntur in festo paschae, quem cen- sum et villam praedietam totam dicta Sophya de Kürbitz") nomine dotis scu dona- tionis propter nuptias a nobis et a nostra ecclesia in feudum7) tenuit, habuit et pos- sedit, insto emptionis et venditionis titulo pro triginta novem sexagenis grossorum Pragensium Iatorum eidem Sophyae8) et dictis tiliis suis iam integraliter solutis in restaurum dotis seu donationis propter nuptias praedietae, vendidit honorabili viro domino Alberto Knüyt"), praeposito Budissinensi nomine capituli Misnensis ecclesiae"'), quae quidem quatuor talenta seu sedeeim solidos grossorum praedictosn) ipsa Sophyalî) constituía coram nobis bona spontanea et libera volúntate, nulla penitus vi seu coactione interveniente etiam cum iuramento non repetendi, una cum dictis filiis suis conferenda praefato domino Alberto nomine capituli memorati ad maiius nostras resignavit, renun- tians cum eisdem filiis suis omni iuri et actioni et cuicumque legis auxilio et bene ficio, quae sibi aut cuicunque eorum competerent in eisdem quatuor talentis seu com peteré possent in futurum, et per quae possent contra dictam renuntiationem venire in toto vel in parte. Unde saepedictus13) dominus Albertus nomine capituli praedicti iam dicta quatuor talenta cum aliis obventionibus sibi conferri, incorporari et appro- priari а? capitulo et ecclesiae Missnensi praedictis petiit ad usum infra scriptum,

  1) et publice В. i) Sophia В. 3) Kurbiz В. i) villa fohlt in В. S) circa n.ricam В. 6) dt Kärbits fehlt In B. 7) in /rudum fehlt in В 8) Sopkiat B. 9) Knuyt B. 10) taluicu Jlitncntii B. 11) prardiciorum B. 13) lupra <¡clua B. a) Radebeul, Par. Kaditz. b) Kaditl bei Dresden.

  412

  videlicet quod medium talentum in anniversario venerabilis patrie domini Wythigonis secundi, bonae memoriae episcopi ecclesiae Missnensis immediati praedecessoris nostri14) vicariis perpetuis et temporalibus, et unum talentum canonicis integratis et emancipa os, et vicariis perpetuis et temporalibus medium talentum in anniversario domini Con- radi de Strelis quondam praepositi Missenensis15), una vero sexagena latoruin grossorum in anniversario domini Alberti Knûyt9) praepositi ecclesiae16) Büdissinensis canonicis integratis et emancipatis, et media sexagena grossorum praedictorum vicariis perpetuis et temporalibus, quando ipsum ab hac luce migrare contingent, annis singulis debeat ministran, inclusa decima hospitalis et pretio campanatoris. Ad témpora vero vitae suae dictam sexagenam et mediam suis usibus poterit applicare, et is, cui ministratio anniversariorum praedictorum per capitulum praedictum fuerit iniuncta, quod superest cum pullis et ovis praedictis pro suo labore optinebit. Nos igitur petitionem praefati domini Alberti iustam, piam et deificam considerantes, ipsius precibus inclinati, prae- dictam villain Radebftyl cum bonis praedictis ad manus nostras sic resignatam de consensu et consilio nostri capituli ipsi domino Alberto nomine capituli et ecclesiae Missnensis contulimus et in possessionem eiusdem mitti mandavimus, et in17) quantum in nobis fuit misimus et induximus, incorporantes, unientes, donantes et appropriantes praedictam villain cum omni iure, utilitate et fructu, quo dicta Sophya2) ipsam a nobis in feudum tenuit, capitulo et ecclesiae memoratis approbando, ratificando atque confir mando dispositionem aut ordinationem bonorum praedictorum circa anniversaria prae- dicta nostram tenore praesentium auctoritatem interponendo. In quorum omnium testi monium praesentem litteram scribi fecimus et sigilli nostri appensione muniri. Datum et actum in castro nostro Stolpin anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto, feria tertia infra octavas apostolorum Petri et Pauli, praesentibus honorabili- bus viris dominis Nvcolao decano ecclesiae Büdissinensis**) et Lutoldo de Stuternhevm notario nostro18), et Johanne Schuneman magistro curiae nostrae et Henrico de Schonuelt clerico nostro et Heynrico19) plebano in Smydeuelt, capellano nostro, et strennuis Johanne de Breytenbflcli et Henrico Cfichinmeyster20) testibus et aliis quam pluribus fide dignis. Et nos Johannes de Strelis praepositus et Theodricus de (ïogh21) decanus, Her- înannus de Wolfticz archidiaconus Nysicensis, Paxlaus de Nymandis, Palbertus de Mol- husen cantor, Otto de Donyn plebanus in üonyn, Tyczko de Cappelendorf22) scolasticus, Henricus23) deSlynicz, praepositus Haynensis, Henricus24) praepositus Wurczinensis25) et Nycolaus archidiaconus Lusatiae et doctor decretorum totumque capitulum ecclesiae Miss nensis praedictae incorporationi, unioni, donationi et appropriationi, ordinationi et disposi- tioni supra scriptis nostrum expressum adhibuimus consensum et in horum testimonium sigillum nostri capituli-5) praesentibus duximus appendendum.

  Nach zwei Originalen im Stiftsarchiv zu Meissen mit den Siegeln des Bischofs und des Capitels an Pergamentstreifen; bei A ist das des liischof's mit dem Contrasigill desselben versehen.

  14) praedreetsoris nostri immediati В. líi) Afiencniis В. 16) ecclesiae fehlt in B. 17) in fehlt In B. 18) nostro, canónico eecletíae Srhiiluirrmi* В. 19) JIrnrico В. Щ Kuchinmrj/tter В. 21) Goch В. ?2) CappeUndorf В. ?S.l Япппли В. ?4) llcynricuj, В. 25) capituli fKMtrí В.

  413

   
  x
  There are no annotations available for this image!
  The annotation you selected is not linked to a markup element!
  Related to:
  Content:
  Additional Description:
  A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.