useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondListiny Erdödy (1216-1805)
Fonds > SK-SNA > LErd
< previousCharters1500 - 1510next >
Charter: 12
Date: 10.8.1500
Abstract Aussteller: Peter Gereb, palatín

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 12
Date: 30.8.1500
AbstractRelácia Nitrianskej kapituly na mandát Petra Gereba, palatína, z roku 1500 v spore Uršuly Horvátovej, manželky Pavla Kiša, s jej dcérou Katarínou, manželkou Jána Bánfiho z Dolnej Lindavy, ohľadne majetkových práv v obciach Dolné Lovčice, Šterusy, Kočín, Rakovice, Mošovce, prédium Vendég v Nitrianskej stolici, dom a vinica v Beckove. Aussteller: Nitrianska kapitula

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 69
Date: 1500 - 1516
AbstractKráľ Vladislav II. udeľuje za pôžičku 5000 zlatých do nájmu na jeden rok majetky uprázdneného rábskeho biskupstva ostrihomskému arcibiskupovi a kardinálovi Tomášovi Erdödymu jeho bratom Petrovi, Pavlovi, Jánovi a Valentínovi a ich synom (hrady a panstvá Ráb, Szombathel a Kezew). Pôžička sa použije na opravu a znovupostavenie pevností v konfíniu, najmä Bosne (Jajca). Bez udania roka (cca 1500-1516). Aussteller: Vladislav II., uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 112
Date: 1500 - 1517
AbstractTomáš Bakóc, ostrihomský arcibiskup a kardinál z titulu vena dáva svojej neteri Margite (sestrinej dcére) vydatej za komesa Jána hrad Lipovec (Lyppoucz) v Slavónii v Záhrebskej stolici. Do toho času, kým nebude tento hrad oslobodený, dáva jej dočasne hrad Kruppa. Aussteller: Tomáš (Bakóc), kardinál a ostrihomský arcibiskup

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 80
Date: 10.7.1501
Abstract Aussteller: Vladislav II., uhorský kráľ

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 80
Date: 9.8.1501
AbstractJasovský konvent na mandát kráľa Vladislava II. podáva reláciu vo veci vyšetrovania na žiadosť Mikuláša a Ladislava Lorantfiho (Lorandffy). Aussteller: Jasovský konvent

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 81
Date: 1.2.1502
AbstractSvedectvo verejného notára o tom, že Juraj Koknay si od žida Mendela Feketeho, zdržiavajúceho sa v Budíne požičal 244 zlatých, za čo mu dal k dispozícii všetky svoje majetky a ustanovil si prokurátorov a sudcov, v prípade, že po vyčerpaní všetkých právnych prostriedkov by nemohol v stanovenom termíne prislušnú sumu vrátiť. Aussteller: Ľudovít de Vernolio, verejný notár vo vesprímskej diecéze

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 82
Date: 10.5.1502
AbstractList vojvodu Žigmunda Tomášovi Bakócovi o ochrane posolstva od poľského kráľa (?), (málo zrozumiteľné pre veľké poškodenie listiny). Aussteller: Žigmund, vojvoda

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 22
Date: 29.10.1502
Abstract Aussteller: Vladislav II., uhorský kráľ

Images60
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 22
Date: 29.12.1502
Abstract Aussteller: Ostrihomská kapitula

Images60
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 83
Date: 21.4.1503
Abstract Aussteller: Vladislav II., uhorský kráľ

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 83
Date: 30.4.1503
AbstractOstrihomská kapitula na mandát kráľa Vladislava II. podáva reláciu o vyšetrovaní a pozvaní na ďalšie súdne rokovanie v spore Tomáša Bakóca, ostrihomského arcibiskupa proti Gašparovi z Dubníku (Čuz) (de Chwz) pre napadnutie arcibiskupského poddaného z dediny Veľké Ludince (Naghewlwegh) odvážajúceho svoje víno z viníc v dedine (Dubník (Chuz, Čuz) poddanými Gašpara z Dubníka. Aussteller: Ostrihomská kapitula

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 84
Date: 9.5.1503
AbstractŽupan a slúžni Komárňanskej stolice svedčia o vyšetrovaní napadnutia poddaného ostrihomského arcibiskupa Farkaša vezúceho svoje víno z viníc v Dubníku (Čuz) Gašparom z Dubníka r. 1503. Aussteller: Komárňanská stolica

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 85
Date: 2.10.1503
AbstractBlažej z Taryanu, farár, spísomňuje testament šľachtica Blažeja de Halmuz. Aussteller: Blažej de Taryan

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 87
Date: 24.2.1504
AbstractAnton, megarský biskup a komendátor kláštora svätej Trojice, sufragán a vikár päťkostolského biskupa, svedčí o udelení kňažských svätení Michalovi de Gradu r. 1504. Aussteller: Anton, megarský biskup a komendátor kláštora svätej Trojice v Päťkostolí

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 86
Date: 19.3.1504
AbstractO ukončení sporu medzi Petrom Erdödym a Michalom, synom Dávida Zolomy, a o reambulácii a štatúcii dediny Egyed v Biharskej stolici. Aussteller: Vladislav II., uhorský kráľ

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 88
Date: 20.3.1504
AbstractUkončenie sporu medzi Petrom Erdödym a Michalom, synom Dávida Zolomy, a reambulácia a štatúcia zálohovanej dediny Eggyed v Biharskej stolici. Aussteller: Vladislav II., uhorský kráľ

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 89
Date: 9.11.1504
Abstract Aussteller: Vladislav II., uhorský kráľ

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 89
Date: 12.1.1505
AbstractRelácia Budínskej kapituly na mandát kráľa Vladislava II. o introdukcii a štatúcii Angela Kanczelera z Budína do držby dediny Beren v Bekešskej stolici. Aussteller: Budínska kapitula

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 22
Date: 4.7.1505
Abstract Aussteller: Vladislav II., uhorský kráľ

Images60
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90
Date: 11.11.1506
AbstractSvedectvo o zálohovaní dediny Kadowkwthi za sumu 250 zlatých požičaných od Imricha de Pernez. Aussteller: Štefan de Korothna

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 91
Date: 11.11.1506
AbstractSvedectvo o zaplatení 250 zlatých Imrichovi de Pernez za zálohovanú dedinu Kadawkwth v Šomoďskej stolici. Aussteller: Štefan de Korothna

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 92
Date: 1.12.1506
AbstractList rábskeho biskupa ostrihomskému arcibiskupovi a kardinálovi (Tomášovi Bakócovi) v cirkevných záležitostiach. Aussteller: rábsky biskup

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 17
Date: 16.10.1507
AbstractOslobodenie obyvateľov mestečka Vráble od platenia deviatku z vína, obilnín a iných plodín za tým účelom, aby si mohli znova vybudovať mestečko, ktoré bolo spustošené. Aussteller: Tomáš (Bakóc), kardinál a ostrihomský arcibiskup

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 93
Date: 11.2.1508
AbstractRelácia Stoličnobelehradskej kapituly krajinskému sudcovi Petrovi zo Svätého Jura a Pezinka z r. 1508 v spore Beatrice, vdovy, a Alžbety, dcéry Jána Korvína, proti Tomášovi, kardinálovi, a jeho bratom (Peter, Pavol, Ján Erdödyovci) ohľadne hradu a panstva Huňad. Aussteller: Stoličnobelehradská kapitula

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 126
Date: 9.4.1508
AbstractKráľ Vladislav II. oslobodzuje poddaných na majetkoch Jána z Podmanína Kis Szantó, Hidegkút v Pilišskej stolici od platenia dávok v celom kráľovstve, najmä však v dedine Szentjakabfalva a v meste Budíne. Aussteller: Vladislav II., uhorský kráľ

Images8
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 94
Date: 24.4.1508
AbstractO hradoch a panstvách Solymos v Aradskej a Huňad v Huňadskej stolici patriacich vdove po Jánovi Korvínovi a inskribovanému Pavlovi Kinižimu. Aussteller: Vladislav II., uhorský kráľ

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95
Date: 5.2.1509
AbstractList rábskeho biskupa ostrihomskému arcibiskupovi a kardinálovi Tomášovi (Bakócovi). Aussteller: rábsky biskup

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 97
Date: 15.5.1510
AbstractSvedectvo Štefana, syna Jána de Korothna palatínskeho protonotára, o založení dedín Polcza a Kisazzond v Šomodskej stolici Tomášovi Bakócovi, ostrihomskému arcibiskupovi a kardinálovi, a jeho bratom (Erdödyovcom). Aussteller: neidentifikovateľný

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 96
Date: 15.5.1510
AbstractZáznamy o majetkovoprávnych a finančných záležitostiach medzi Štefanom, synom Jána de Korothna, palatínskym protonotárom a ostrihomským arcibiskupom Tomášom Bakócom a jeho bratmi (Peter, Pavol, Vavrinec, Ján - Erdödyovci) - majetky hradu a panstva Korothna. Aussteller: neidentifikovateľný

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98
Date: 22.5.1510
AbstractKvitancia Jána Dragfiho na požičaných 200 zlatých od provizora ostrihomského arcibiskupa Juraja Kerechen. Aussteller: Ján Dragfi

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1500 - 1510next >