useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Monumenta Boica VI, ed. Academia scientiarum boica, 1766 (Google data)  Num. L circa An. 1130.
Signature:  Num. L circa An. 1130.

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Add bookmark
Edit charter (old editor)
99999999
 
Source Regest: Monumentorum Boica, Num. L circa An. 1130. , S. 303
 

ed.
 • Current repository
 • Monumentorum Boica, Num. L circa An. 1130. , S. 303

  Graphics: 

  ed.
  • Current repository
  • Monumentorum Boica, Num. L circa An. 1130. , S. 303

   x

   Num. L circa An. 1130.

   In nomine sancte & individue Trinitatis. Conradus sancte Sale- burgenlìs Ecclefie Dei gratia Archiepiscopus omnibus Christi fidelibus tara presentibus quara futuris in perpetuura. Spiritualem vitam ducentium provectibus in omnibus consulentes ; mutato ir- regularium clericorum statu apud Chiemesse commnunem vitara Canonicorum secundum regulam beati Augustini instituimus. Ad quorum usum de bonis Ecclesie nostre ad domiuicatura nostruni peitinentìbus , quam diu in hoc propofito permanscrint, tradidi- inus: Curtera in eodem loco, & quidquid ibidem usui nostro per- tinebat : apud Halle sartaginem salis, quam Odalrich chroun pofli- det eum omnibus ad eam pertinentibus : Mansum unum bongowe & quartam partem unius: Vineam, quam Heinricus Houechelí apud Ouwe in beneficio habuit & nobis ea condirione reddidit, ut in ufus fratrum ibidem Deo servientium in perpetuum cederet. Carpentarium apud Aseowe cum beneficio suo ; dimidium mansum apud Cilerstall in monte super Stumine : curia Heimonis semons Capellani apud Salzpurche iuxia portam. Huius traditionis testes funt : Keinokh de IValkenfieine, Luitold de Heicheim. Burchart de C/za- gtre. Luitolt de Leitten. Adalprekt de Slittres* Hánrkh, Climrat, Re- ginprecht de SecUrchen. Adalbero Wezzil de Dietrammingen. Otta de Hegeîin. Liutotfi de Haberlmt. Othgoz de Tetinmosz. Megingoz de Surbercb. Hánrkh Houechlz & filius eius Starchant, Aribo de Albolum- , gin. JVexzil S frater eius Liuttivin de Amphingen. Tagene "de Chal-

   dieim.

   28o Monum. CaK. Chiemseensis.

   theim. Heinrich Sterns &? fitii eius Tagem & Sigifrid. Infuper etiam duos mansos apud Monspach in eorundem fratrum usum tradidimus. Huius rei testes sunt: Friderichde Hunefperck. Dietmar de Longoue. Co mes Dietricus de Vorempach, &? miles eius Amelbreth. Comes Wolfrath dt Halzhusen. Adalrich &f Heinrichy Chuonratk, Reginpreth de Sechirchen. Ou todeHggilin. Otgosdt Tetinmos. Pretereabeneficia Comitis Sigbotonis dt Wiare, rogatu ipsms, deciraalem curtem, apud Sehtinahe; duas partes decimarum Bruttingen & Ruotheringin; duas curtes & mo- lendinum & duos mansus Ulmovingen , Mentingin, unum ad cu- - stodiam nemoris, alium ad vehenda plaustra; Sartaginera apud Hal le & omnia mancipia eiusdera Sigbotonis , que in usus suos reti- suerat, exceptis tribus. Hi sunt testes huius rei. Corns Dietricus de Vorenbach. Comes Sigehardus de Purchusen. Engitpreth Hatgraue de Atile a) Comes Wolfradus de Alskiisen. Conies Liutoldus de Plain. Co mes Sigboto de JViare. Adelram de Pleichenpac & frater situs Mazeli, Dietmar de Dorenberch. Weiuhartk de Stouphe. Hartivich de Wife. Wifent de Pinzgou. Dietrich de Waltendorf, £? fratres sui, Heinrich ^ Rapoto. Engilpreth &? frater situs Etick de Trunc>• Otto de Hegilm & frater eius Heinricus. Adalrich de Sechirchen & fratres sui. Otgox de Grabenstat. Heinrich Stempo. Adalbero de Ditramingtn. Heinrich Bouchelt cum filits fins y Luitold Chropfeli. Luitold de Haberlant. Eber- hard de Puzprunnen , Adelrich de Hoholtingen. Aribo de Abolvingcn. Wezil de Amphingen, £5? frater fuus Luitivin. Idem Epiicopus tra- didit beneficiuin cuiusdam roinisterialis sui Bertholfi nomine de Wis- heim, quod habere visus estineadem villa rogatu ipfius, cum agris It mancipiis ad reliquias sanctorum Xixti & Sebastiani Martyrum de Chemisen. Huius rei testes sunt; Adalricus deSechirchm £«?fra tres eius Chounrath £5? Reginpreth. Megingoz de Surberch. Luitold Chro- pheli, Luitold de Haberland. Strackand £5? fratres tius Pabo £5? Otto. Wolferim & fratres eius Meginkard de Bongouue. Ekkihart de Mit- mgtlm. Chouno dt Harrontifperch. Pertholt de Wishem.

   See

   r, Cod ex Triditionum. 281

   Hec fiint Iura salis Chiemensium apud Halle. Pratum quod- dam inter campum Comitis Luitoldi & cuiusdam Richperi, & duo loca duarum patellarum. Item alius locus patelle in loco qui di- eitur Wozpoum. Idem dimidius locus patelle qui dicitur am Stegarn. Item VI. pars patelle in eodem loco. Item IV. pars mnshalben parses ame gruni chare in der Chisten. Item casale quoddam in der Huntesgazzeu. Item ab'ud casale inter quendam Ottonem & Luitoldom filium WilU'boldi. Item aliud curdle vi- einum eidem Ortoni in harena M hominem in silva ad ligna ce- denda absque censu. Hec mancipia Sifridus, Nortprecht, & duo fratres eius, filii Engildei. Luttoldus & Notprecht & soror eius. Albuno Preco Comitis Lutoldi & soror eius Mathildis.

   Item supra memoratus Episcopus tradidit ad idem Altare cu- xiam in loco qui dicitur Garzzowe sitam. Huius rei testes sunt: JJe'mricus Dux Carintkie. Oudelricus frater tius. Hugo films Hugonis de Tuuers. Engilcal de Karinthia; Liutkwinus de Salzburch. Wolfram de Offenwanch. Tagino de Frofchadm, Chuono de Engellantingen , Wt- zdo de Halttnwanc.

   Idem Epifcopus tradidit ad idem Altare mansum unoifl in loco qui dicitur Hunzingen , cum viro Engelberto. Huius rei testes funt: Luithvinus de Salzburch. Ekthardus de Mentigil. Sigboto de j£t- nach. Chunradus de KaTeheim £? frater eius Heinricus. Witege & Ge«% loch de Uxtlmgene Friderieus de Hagermos. Paho, Luitpoltk , Dietmarus it Herohingen, Diethardus. Pur char dus. Idem Episcopus tradidit ad idem Altare beneficium cuiusdam. ministerialis sin nomine Ger- mount de Hochstette dintrdinm mansum apud Siedenperch, cum Hrancipiis annuente sibi Romano Episcopo. Testibus Engilberto Mar- t-hione, Duce Ouddrico. Adelberorte de Dietramingen. Mtgingoz de Sut* serch.'EngilfGal.de:fyjmwtotrf* Otgoz dt Grahnsted. IValtuon deTrg- vndorf. Jdelpretk dt SteUxkim.

   Kb a)

   s8a Monum. Canon. Chiemseensis

   a) Singnlare est elogium Hallgravii de Atile , quod hie tribuitut En- gelberto. Ex illo vero cum multa elici queans , quæ lucein egregiam affuudent hittoriæ Boicæ, Operæ pretiuin omnino erit v notailer- Desiderari quidem encomium de Atxlt in instrumento ge nerali authentico donationum omnium intra sedecim annorum fjpatium a Conrado Archiepiscopo Salisburgensi Chiemseensibus iuis factarum; quod circa Anno 1142. exaratum fuisse constat: vid. infra in diplomatar. miscello N. 5. Ipsum vero bis tribui Engelberto, in apographis duobus coævis omnium & singularumdonationum, quas ex scedulis smgulis enriosiffime deferipfere Autores Codicis traditio- num. Audacter igitur alleremus in priinigenio & originali traditionis supra recitatæ instrumento, quod Autores Codicis nostri ante oculos Jiabuerunt, adiectum ipsi revera fuisse cognomen de Atile; omiil'um vero, ut alia multa testium nomina, quin & graviffiinas ob rationes, in instrumento generali do vis curis circa An. 1142. confecto. Hxc (i nobis concedentur; & quis tandem negaverit æquus rerum æstima- tor ? tollentur fane dubitationes omnes, quas magno nobis numero. moverant hucusque Litteræ restaurationis cœnobii Atiknfis: Mo num. fioicor. torn. 1. pag. 266. recitatæ. Scilicet adscripsit illis æram 1087. librarius Engelberti Hallgravii ; quæ nobis misere torsit anxitque cum monumenta Atilensia ederemus: indicavimus tamen pag. 258. viam salvandæ monumenti egregii fidem atque inconvulsam in omni sui parte auctoritatem. verum enim vero circulos illos turbavit iterum iterumque 111 autor Orig. Domus Boicæ; plurima cartarum side referens, quæ cum coniecturis no- stris, quas tune imis sensibus coinplectebamur vehementer pu- gnant. Solvunt iam nodum vix non lnextricabilem monumenta Chi- emseensia. Quodsi enim Engelbertus Hallgravius Anno adhuc ,- 1130. quo circiter peracta est donatio Conradina superius recita- ta, cognomine de Atile uti solebat: in aprico erit inontem Ati- lensem sodalibus D. Benedicts eo ipso anno nondnm fuisse restiru- tum. Quin & constabit nobis hoc pacto, quas ob graviffimas rationes , cognomen de Atile omiil'um sit in instrumento generali Anno 1142. perfecto. Scilicet otnatus est Engelbertus Hallgra vius encomio de Atile Anno 1130. quia Atilam tune temporis adhuc occupabat; privatus est illo Anno 1142. quia Atilam sacram hoc anno iam restauraverat. Sic tandem evanescent quoque du- bia, quæ circa origines Atilenses nos cruciavere diu multumque. Negari dehinc vix poterit laborare instrumentum Atilense mendo

   ■ • - in nota, quod in fronte gerit Chronologica; locoque MLXXXVIJ. legi omnino debere MCXXXVII.; quod quidem iam subodora- ti sumus Mon. Boicpr. Vol. 1. p. 258. nefas vero tune duxi- mus lestionem quantumvis probabilem adoptare, argumento palma-

   -., 1 rio quod Chiemseeasts codex nobis stlggerit, destituti. .: «.^

    
   x
   There are no annotations available for this image!
   The annotation you selected is not linked to a markup element!
   Related to:
   Content:
   Additional Description:
   A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.