useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Monumenta Boica V, ed. Academia scientiarum boica, 1765 (Google data) 503
Signature: 503

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
99999999
 
Source Regest: Monumentorum Boica, Nr. 503, S. 462
 
x

N. XCVI.

Djplomajarium Miscellum. 44$

K XCVL De qumta Minurione & Candelis pro Festo Corporis Christi & Candela S, Albani. An. 1338.

Ne rerum pio deuotionts affectu gestarum labatur memoriae inuenta sunt a perspicacibus remedia seripturarum, que consueuerunt fragilitatem Jiumani generis eternare. Hinc est quod nos Hermannus jdimim tniferatione Abbas Ecclefie in Osterhouen attendentes deuota & bemuola nostri eonuentus in -diuino cultu seruitia, prouentus siostre exterioris parochie & oblationum, que in pios jisus cedjgl 4igne debeut, superne temunerationis jntuitu, immo compaffione nature inducti & hortati , pro com'moditate sommuni, non priuata, sub con- jditiombus infra fcriptis fie -comimir/i confensu jiostri prelibati coriuentus preuia matura deliberatione duximus nostre infir- marie perpetualker annectendas. Videlicet ut ex prenotatis prouentibus Cue oblatiombns annjs tfngulis,in quinta minutione, que hactenus haberi apud nos norreonfueuit circa festum beat} Joanunis Baptifte confuetudini ordiiiis couformem, quam etiara ipse infirmarius, qui pro tempore «rit, secundum formarn •aliarum jminutionum sufficienter ministrabit, Preterea vinunj sacriticale, quod eustodes jiostri Monasterii retroattis tempo- fibus procurauerunt de communi nostro cellari yolumus reci- pi, hac conditionaljtate subjun6ta, jit omnibus diebus ad ele- uationem jcorporis & sauguinis Domini in publiea Missa due solempnes candele accendantur: ,& a festo Pafche inclufiue us que ad festum jbeati Michaelis, in fronorem beau Albani, contra maliguitatem aerearum ;tempestatum, tina candela ar- dens, ad Missam choralem per custodem procuietur, que etiam post finem Mille ante corpus Christi jpira ambitum frenedidki-

%£fck^ onem'

44¿ MONUMENTA OsTERHO VIENSIA

enem frugum per miuiftrum âep^rtetnr. Ceterura ob reneren- tiam Saeramenti Sacramentornm in fefto votiuo corporis Chri- fti in procelTioiie quinqué cándele folempnes, ante & poft cor- pus Dominicum accendantur, que etíam per publice Mifíefo- lempnia indeficienter rutilantes perfeuerent. Ut eigo hec no- ftre aétionis memorialitas cunctis futum temporibus incoir- nulfa & illibata perrnaneat, nos- banc índe cartam confcribi fecimus, & Sigillorum, videlicet Domini Reuerendi Albirti Prepofiti Ecclefie Urfpergenßs noftri Patris Abbatis & annui Vifitatoris, nec non fui conuifitatoris Domini Ckuuradi hono- jabilis Prepofiti Monafterii Schäftlarn, impreífione muniri im- petrauimus, & fue au¿toritatis plenitudine cbnfirrnari, ne ah- qms noftrorum SucceíTorum eandem infringere, mintiere, vel perturbare, aut alienare prefumat quoque modo. . Inluper ad maiorem euidentiam prefentes venerabilium Dommorum, fci- licet Domini Gotfchaki Wimtbtrgmfis, & Domini Haiurici . 5. Saluatoris Ecclefiarum Prelatorum, nec non noftri & noftri fuprataéti conueiitus figillis procurauimus robore confignari. Datum & aftum anno Domini MCCCXXXV1H. In fefto Nati- *itads Beaii Joaunis Bapifte.

Originale cum refiduk quatuor SigílJk.

 
x
There are no annotations available for this image!
The annotation you selected is not linked to a markup element!
Related to:
Content:
Additional Description:
A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.