useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondAZ-XIV
A preface will be available soon.
Charter: АМ М-II-2
Date: XIV век
AbstractАпокрифен зборник Во Државниот архив на Република Македонија зачуван е еден мошне интересен и стар необјавен ракопис - апокрифен зборник, во кој е застапен апокрифниот состав за Афродитијан Персијанец. Текстот ја дава апокрифната историја за настанатото чудо во Персија и за раѓањето на Исус Христос, во чија основа влегува библискиот расказ за раѓањето на Спасителот. Апокрифите за Христовото раѓање со сите придружни моменти биле омилена литература на луѓето низ повеќе векови, се до XIX-от век. За тоа зборуваат многу бројните епизоди и мотиви што преминале од апокрифите во народното творештво на сите словенски народи. Страниците имаат по 23 реда, испишани со уставно писмо, кое покажува особености карактеристични за XIV-от век. Користени се водени жигови „круша“ и „лак со стрела“.

Images128
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)