useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: MKA, Acta ecclesiastica (Q 316) 20007
Signature: 20007
Add bookmark
Edit charter (old editor)
1493-04-28
Dénes Werebel-i és Gergely Zenthmyhalwr-i parochialis egyházak plénánosainak jelentése Tamás esztergom-zöldmezei prépostnak és vicariusnak a János garamszentbenedeki apát és konventje érdekében végzett tanukihallgatásról. A vicarius meghagyására (ad dominicam diem prox.p.f.inventionis Sancte Crucis, máj.5.) maguk elé hivatták a János apát és konventje által megnevezett tanukat és azokat külön-külön és egyenként eskü alatt hallgatták ki a néhai Marosfalwa-i György fia Péter végrendelkezését illetőleg. - Az 1. tanu nobilis vir Urbanus Apczy de Kyskalna, 45 éves. Régtől fogva ismerte Marosfalwa-i Marossy Pétert, a néhai Maros György fiát, aki betegségében végrendeletet készített, amikor ő is jelen volt. Ez történt 1492-ben, karácsony körül, magának a végrendelkezőnek a házában, aki teljes eszénél lévén a többi között János apát és kolostora számára így végrendelkezett: Marosfalwa-i nemesi telke szálljon át minden tartozékával a nevezett apátra és rendi testvéreire oly feltétellel, hogyha a végrendelkezőnek 2 testvére (fratres uterini), akiket a csehek már régebben elhurcoltak, történetesen visszatér, akkor az apát és rendi testvérei kötelesek lesznek nekik a sessiót minden tartozékával együtt 25 Ft ellenében visszaadni, de ha nem térnek vissza, a sessió végleg a kolostor tulajdonában marad. Magára az egész Marosfalwa birtokra nézve Péter akként rendelkezett, hogy mivel az bizonyos összegért el van zálogosítva Fycza Demeternél, azt az apát és konventje ugyanezért az összegért visszaválthatják tőle és a saját tulajdonába veheti, de ismét csak avval a feltétellel, hogy ha a csehektől elhurcolt 2 testvér visszatér, azok az említett zálogösszegért visszaválthatják azt az apáttól és konventjétől, de ha nem térnek viszza, vagy a megváltást nem akarják, Marosfalwa birtoka kolostor tulajdonában marad. Mikor a körülállók figyelmeztették a végrendelkezőt, hogy van 2 nővére, vajon hagy-e azoknak valamit, Péter kijelentette, hogy sem a sessióban, sem az egész Marosfalwa birtokban azokat semmi rész nem illeti, de még az ingó vagyonból sem hagy nekik bármit is, mert a betegséget, amelyben most szenved és amelyben meg fog halni, ezek a nővérek okozták neki - mérgezés által. - A 2.tanu Potentia úrnő, a nevezett Apczy Orbánnak a felesége, 32 év körüli nő; éppúgy vallott, mint az ura. - A 3. tanu Dayka Barnabás, 32 éves, szintén úgy vallott, mint az első tanu, hozzátéve, hogy arról semmit sem tud, mint van most Marosfalwa birtok Fycza Demeter tulajdonában. - A 4.tanu Katalin úrnő Kyskalna-ról, 60 év körüli nő. Ismerte a néhai Marosi Pétert régtől fogva, hisz Péter a testvére volt; betegségében is gondját viselte és a végrendelet megtételére is ő vette rá Pétert. Egyebekben mindenben úgy vallott, mint az első tanu, hozzátéve, hogy Péternek a csehek által elhurcolt 2 testvére közül az egyiket Gergelynek, a fiatalabbikat Mátyásnak hívták. - Az 5.tanu Kyskalna-i Alch Antal, 28 éves. Úgy vallott, mint Apczy Orbán. - A 6.tanu Dorottya úrnő, a nevezett Alch Antalnak a felesége, kb. 32 éves. Úgy vallott, mint az 1.tanu, hozzátéve hogy abban a házban tartózkodott, amelyben a néhai Péter meghalt. - A 7.tanu Kyskalna-i Boda Brictius, 38 éves.Úgy vallott, mint az 1.tanu. - A 8.tanu Kyskalna-i Kapy Barnabás, 70 éves. Jelen volt a néhai Marosy Péter végrendelkezésénél; őt küldték papért a szent kenet feladása ügyében. Ő is úgy vallott, mint az 1.tanu. - A 9. tanu Imre plébános Kalna-ról. 32 éves. Ismerte a néhai Marosy Pétert, midőn még Rewicze-n Fülöp fia Balásnak volt a familiárisa. Ő látta el a boldogultat a szent kenet olajával és jelen volt annak végrendelkezésénél is, aki teljes eszénél lévén a Marosfalwán lévő nemesi curiáját a garamszentbenedeki apátnak és konventjének hagyta oly feltétellel, hogyha Marosy Péternek a csehektől elhurcolt testvérei: Mátyás és Gergely viszzatérnek, ezeknek jogukban lesz azt a sessiót 15 Ft-ért visszaváltani. Mindezt világosan megértette, jólehet ”maternam, videlicet ungaricalem linguam non bene intellexisset”). - Azonkívül a végrendelkező Marosfalwa nevű birtokát, amely akkor Fycza Demeternél volt elzálogosítva, szintén avval hagyta az apátra és konventjére, hogy azt a zálogösszegért visszaválthatják Fyczy Demetertől a saját tulajdonukba, de ha a 2 testvér visszatér Csehországból, azok viszont az apáttól válthatják vissza ugyanezért a zálogösszegért és csak ha azok nem térnek vissza, vagy a megváltást nem akarják, marad a birtok minden tartozékával a kolostor tulajdonában. A tanu szerint a végrendelkezésnél jelen voltak: providus Barnabas Dayka ”dictus” de Naghkalna, Vrbanus nobilis de Apcz, nobilis domina Potentia, coniunx eiusdem Vrbani, item similiter nobilis domina Katherina de Kyskalna, providus Anthonius Alch de eadem, honesta domina Dorothea, coniunx ipsius Anthonii, priovidus Brictius, frater dicti Anthonii, item privdus Barnabas Rapy de Kyskalna, item honesta domina lucia; coniunx dicti Barnabe Rapy. - A 10.tanu Gregorius Kardos de Marosfalwa, 40.éves. Ismerte a végrendelkező Marosy Pétert; ő birtokolja a többször említett nemesi sessiót, a végrendelkezésnél ellenben nem volt jelen, de a végrendelkezés után néhány napra a nevezett Péter az említett sessióbeli házában fürdőt vett, amikor általános gyengeség vett rajta erőt, és kérte Gergelyt, emelné ki a fürdőből, mert végrendelkezni akar. Ő meggyújtotta előtte a gyertyát és akkor Péter kijelentette, hogy minden vagyonát ”omnia bona sua” az apátra és az említett monostorra hagyta avval a feltétellel, hogyha 2 testvére visszatér, kötelesek lesznek nekik visszaadni ”sine omni redemptione pecuniarum”. Arra a kérdésre, quesunt ista bona, a tanu nem tudott felelni, mert a végrendelkező nem részletezett semmit. Ez utóbbi végrendelkezésnél egy öreg asszonyon kívül más nem volt jelen. - A kihallgatásról egyik fél sem kapott értesítést, hanem miután azt írásba foglalták, lepecsételték és azt máj.20-ra megküldték a vicariusnak. - Papír; libellus formájában - Zárlatán 2 pecsét nyomával - Regeszta forrása: OL regeszta DÉNES VEREBÉLYI PLÉBÁNOSGERGELY SZENTMIHÁLYÚRI PLÉBÁNOS  

Eredeti

 • SealZáró 02
  • Graphics: 
   x
    
   x
   There are no annotations available for this image!
   The annotation you selected is not linked to a markup element!
   Related to:
   Content:
   Additional Description:
   A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.