useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondSzékesfehérvári keresztesek konventje (Q 398)
< previousCharters1504 - 1511next >
Charter: 106719
Date: 1504-08-01
AbstractFayz-i János a Somogy megyei Zewlews-en lévő egy jobbágytelken lévő részét, amelyet Kapol-i Benedektől néhai Fayz-i Gergely és fiai: Bernát és László szereztek meg, a Thold-i pálosoknak hagyja. - Szöveg alatt zöldviaszú gyűrűspecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi). FAJSZI JÁNOS MAGÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106720
Date: 1504-11-29
AbstractA székesfehérvári káptalan előtt Kerezthwr-i Miklós és a székesfehérvári keresztes konvent megegyeznek abban a perben, amely Zenthpaly György, Miklós Felsewgal-i tiszttartója miatt azért keletkezett, mert az titokban a keresztesek Somogy megyei Balwanyos-i birtokára szökött. - Hátlapján ovális pecsét nyomával. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi). FEHÉRVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106721
Date: 1505-10-18
AbstractPerényi Imre nádor felkéri a székesfehérvári keresztes konventet, hogy legyen jelen, amikor Kewp-i Ferenc, Genketh-i Antal, Lwllya-i Dobozy Gergely, Thorway-i Wgron Mihály nádori emberek valamelyike beiktatja a Thold-i pálosokat a Somogy megyei Zewlews-en levő nemesi kuriába, amelyet Fayz-i Bernát és Fayz-i Gergely özvegye: Jusztina asszony hagytak rájuk. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) PERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106721
Date: 1505-11-07
AbstractA székesfehérvári keresztes konvent tanusítja, hogy Perényi Imre nádor kérésére kiküldte hiteles emberét Albert keresztes papot, akinek a jelenlétében Kewp-i Ferenc nádori ember beiktatta a Thold Szűz Mária kolostort a Somogy megyei Zewlews-en Fayz-i Bernát és Jusztina asszony által rájuk hagyott nemesi kuria birtokába. - Hártya - Kék-sárga-lila selyemzsinóron függő pecsét – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) FEHÉRVÁRI KONVENT (KER)

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106722
Date: 1506-12-09
AbstractII.Ulászló király a székesfehérvári keresztes konventnek megkegyelmez, mivel hamis pecsét használata miatt elvették a konvent pecsét használati jogát. Egyúttal a megkegyelmezésről értesíti az ország bíráit. - Papír - Szöveg alatt rány.p. töredéke – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106723
Date: 1507-05-08
AbstractII. Ulászló megparancsolja a szekszárdi konventnek, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek a jelenlétében Zenthmyklos-i Benedek, Hayos Péter és Imre, Feldes-i Chaba Mihály, Mys-i Márton, Chypch-i Kakony Albert, Kaydach-i Cheke István királyi emberek valamelyike vizsgálat után idézze meg a székesfehérvári keresztes konventet, amelynek Fad-i jobbágyai Tolna megyében a székesfehérvári káptalan Pabar birtokán lévő Essethfoka halászóhelyben kárt tettek. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi). ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106723
Date: 1507-06-26
AbstractA szekszárdi konvent jelenti II.Ulászló királynak, hogy parancsára kiküldték hiteles emberüket Antal papot, egyházuk őrét, akik Zenthmyklos-i Hayos Péterrel együtt vizsgálatot tartva megállapították, hogy a parancslevélben foglaltak valóban megtörténtek, s megidézték a székesfehérvári keresztes konventet Fad birtokukon a király elé a 32.napra a székesfehérvári káptalannal szemben. - Papír - Zárlatán ovális pecsét töredéke – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) SZEKSZÁRDI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106724
Date: 1507-12-06
AbstractII.Ulászló király a székesfehérvári keresztes konventnek - A dec.1-én tartott bíróságon Izdra-i Benedek Izdra-i Darabos Péter és Miklós nevében is panaszolta Barachka-i Palfy Pál, annak János fia és Lukács fia Gáspár ellenében, hogy szept.12-én mondottak Barachka-i jobbágyaikkal a panaszosok nemesi házára törtek Barachka-n és onnan kiűzték őket, de Felchwth-i Balassa Benedek a vádlottak nevében azt állította, hogy a panaszosoknak nincs Barachka-n házuk, hanem Weker Gergely házából űzték ki őket, ezért megparancsolja, hogy tartsanak vizsgálatot a ház kihez tartozásáról. - Homines regii: Petrus de Barachka, Nicolaus, Osvaldus de eadem, Elyas Gergel, Ambrosius, Dionisius de Hwgye - Papír - Kerek z.p.töredéke – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106727
Date: 1508-05-17
AbstractPerényi Imre nádor felkéri a budai káptalant, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek a jelenlétében Zabar-i Miklós, Thesla-i Demeter, Barnabás, Thekelzeg-i Osvát, Benedek és Máté, Zempche-i Ábrahám, Dorog-i László, Almas-i Dama György, Kalazna-i János nádori emberek valamelyike tartson vizsgálatot a székesfehérvári keresztes konvent panaszára, miszerint Harkad-i Péter mester székesfehérvári kanonok Zemthgyewrgh-i, Berekzegh-i Vethele-i, Gorgyon-i, Pabar-i és Alsophad-i jobbágyaival 1000 aranyforint kárt tett a keresztesek Tolna megyei Fadd birtokán lévő Bechenffok nevű halászóhelyében. A vizsgálat után idézze meg a káptalant a keresztesekkel szemben a nádor elé a 32. napra. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi). PERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106725
Date: 1508-05-17
AbstractPerényi Imre nádor megparancsolja Tolna megyének, hogy tartsanak vizsgálatot a székesfehérvári keresztes konvent panaszára, miszerint Harkad-i Péter mester a székesfehérvári káptalan kanonokja a Zenthgyewrgh-i, Berekzegh-i Vethe-i, Gorgyon-i, Pabar-i és Alsofaad-i jobbágyaival kárt tett a székesfehérvári keresztes konvent Tolna megyei Faad-i Beechfok nevű halászóhelyében 1000 aranyforint értékben. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi). PERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106726
Date: 1508-05-17
AbstractPerényi Imre nádor felkéri a szekszárdi konventet, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében Zabar-i Miklós, Thesla-i Demeter vagy Barnabás, Thekelzegh-i Osvát, Benedek vagy Máté, Zemche-i Ábrahám, Dorog-i László, ALmas-i Dama György, Kalazna-i János nádori emberek valamelyike tartson vizsgálatot a székesfehérvári keresztes konvent panaszára, miszerint Harkad-i Péter mester székesfehérvári kanonok Zenthgyewrgh-i, Berekzegh-i Wethle-i, Ghergyen-i, Pabar-i, Alsophadd-i jobbágyaival 1000 aranyforint kárt tett a keresztesek Tolna megyei birtokán lévő Bechfok nevű halászóhelyen. A vizsgálat után pedig idézze meg a káptalant a keresztesekkel szemben a nádor elé a 32. napra. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi). PERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106725
Date: 1508-06-12
Abstract/Tolna megye/ jelenti Perényi Imre nádornak, hogy parancsára kiküldték Mysle-i István szolgabírót, aki június 24-én /! nat, Ioh./ vizsgálatot tartva megállapította, hogy minden úgy történt meg, ahogy azt a nádor levele tartalmazta. - Foltos. - Hátlapján öt gyűrűs zárópecsét töredéke. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi). TOLNA MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106726
Date: 1508-06-19
AbstractA szekszárdi konvent jelenti Perényi Imre nádornak, hogy kérésére kiküldték hiteles emberüket, Péter papot, akinek jelenlétében Thekewlzeg-i Máté nádori ember vizsgálatot tartva megállapította, hogy minden úgy történt, ahogy a nádori levélben le van írva; ezután megidézte Pabar birtokon a székesfehérvári káptalant a keresztes konventtel szemben a 32. napra a nádor elé. - Szakadt, foltos. - Zárlatán ovális pecsét töredéke. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi). SZEKSZÁRDI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106727
Date: 1508-06-23
AbstractA budai káptalan jelenti Perényi Imre nádornak, hogy kérésére kiküldte hiteles emberét Tamás papot, a Szent Szaniszló oltár igazgatóját, akinek jelenlétében Almas-i Dama György nádori ember vizsgálatot tartva megállapította, hogy minden úgy történt, ahogy a nádori levélben le van írva. - Szakadt. - Zárlatán ovális pecsét töredéke. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi). BUDAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106728
Date: 1508-09-18
AbstractFejér megye jelenti, hogy a székesfehérvári keresztes konvent panaszára Weleg-i Gaspar szolgabíró vizsgálatot tartott szeptember 8-án és megtudta, hogy a Chathka-i remeték népei a keresztesek Bodayth-i jobbágyainak sertéseit elhajtották Pagymothy allodiumukra és az azokat visszakövetelő jobbágyokat Kees Mátyást és Zeerdely Lukácsot bezárták, az állatok egyrészét leölték. - Gregorius Erdews de Thatharfalwa et Martinus Porkolab de Zenthpeter vicecomites comitatus Albensis. - Hátlapjára nyomott gyűrűspecsétek töredéke. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi). FEJÉR MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106731
Date: 1509-05-23
AbstractBude, IV. a. Urbani. Berényi Imre nádor felkéri a budai káptalant, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében Kayar-i Pan György, Lepsen-i Chok György, Bosok-i Miklós, Fábián deák és Pál nádori emberek valamelyike tartson vizsgálatot a székesfehérvári keresztes konvent panaszára, miszerint Bathor-i György, István és András Maros-i tiszttartója, Ispan Imre és jobbágyaik a Veszprém megyei Zabady birtok területén a Somogy megyei Zewlews-ről hazatérő István keresztestől elvettek egy 10 forint értékű lovat, egy 4 forint értékű köpenyt és István familiárisától egy négy forint értékű ruhát (tunica sive haczoka). A budai káptalan 1509. július 1-i átírásában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) PERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106732
Date: 1509-06-13
AbstractBude, IV. p. Barnabe. Perényi Imre nádor és II. Ulászló király helytartója felkéri a székesfehérvári káptalant, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében Kayar-i Pan György, Lepsen-i Chok György, Bosok-i Miklós, Fábián deák, vagy Pál nádori emberek valamelyike tartson vizsgálatot a székesfehérvári keresztes konvent panaszára, miszerint Bathor-i György, István és András tiszttartója, Ispan Imre a Veszprém megyei Maros-on a keresztesek Somogy megyei Zewlews birtokáról hazatartó István keresztest a konvent vármentessége ellenére vámfizetésre akarta kényszeríteni, s mivel István nem fizetett, ezért elvette tőle 10 forint értékű lovát; a vizsgálat után pedig idézze meg a nádor elé a 32. napra, mivel a király távollétében az ilyen ügyek Perényire lettek bízva. A székesfehérvári káptalan 1509. július 3-i átírásában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) PERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106730
Date: 1509-06-13
AbstractBude, Perényi Imre nádor, II. Ulászló király helytartója felkéri a budai káptalant, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében Kayar-i Pan György, Lepsyn-i Chok György, Bosok-i Miklós, Fábián diák és Pál nádori emberek valamelyike tartson vizsgálatot a székesfehérvári keresztes konvent panaszára, miszerint Báthor-i István, György és András Maros-i birtokán Miklós familiárisuk és mások a keresztesek Somogy megyei Zewlews birtokáról hazafelé tartó István keresztestől a konvent vámmentessége dacára vámot követelt, s mivel nem fizetett, ezért a 10 forint értékű lovát elvette tőle és azóta is szednek a keresztesektől ott vámot. A budai káptalan 1509. július 1-i átírásában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) PERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106729
Date: 1509-06-13
AbstractBude, IV. p. Barnabe. Perényi Imre nádor és II. Ulászló király helytartója megparancsolja Veszprém megyének, hogy tartson vizsgálatot a székesfehérvári keresztes konvent panaszára, miszerint Bathor-i György, István és András Marcos-i tiszttartója, Ispan Péter a keresztesek Somogy megyei Zewlews birtokáról hazafelé igyekvő István keresztestől a konvent vámmentessége dacára vámot követelt, s mivel nem kapta meg, ezért elvette 10 forint értékű lovát, s azóta is szednek Marcos-on vámot a konvent embereitől. Veszprém megye 1509. június 27-i átírásában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) PERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106729
Date: 1509-06-27
AbstractWesprimii, Ladizlai. Veszprém megye jelenti Perényi Imre nádornak, II. Ulászló király helytartójának, hogy parancsára kiküldték Wamos-i Vnoka Domonkos szolgabírót, aki vizsgálatot tarta megállapította, hogy minden úgy történt, ahogy azt a nádornak mondták. Eredeti, papír, zárlatán négy gyűrűspecsét töredéke.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) VESZPRÉM MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106731
Date: 1509-07-01
Abstract8. d. nat. Ich. A budai káptalan jelenti Perényi Imre nádornak, II. Ulászló király helytartójának, hogy parancsára kiküldte hiteles emberét, János papot, a Szűz Mária oltár igazgatóját, akinek jelenlétében Kayar-i Pan György vizsgálatot tartva megállapította, hogy minden úgy történt, ahogy azt a nádornak mondták. Eredeti, papír, zárlatán ovális pecsét töredéke.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) BUDAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106730
Date: 1509-07-01
Abstract8. d. Nat. Ich. A budai káptalan jelenti Perényi Imre nádornak, II. Ulászló király helytartójának, hogy kérésére kiküldte hiteles emberét, János papot, a Szűz Mária oltár igazgatóját, akinek jelenlétében Kayar-i Pan György nádori ember vizsgálatot tartva megállapította, hogy minden úgy történt, ahogy azt a nádori levél tartalmazza. Eredeti, papír, ragasztásánál elvált, zárlatán ovális pecsét nyoma.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) BUDAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106732
Date: 1509-07-03
Abstract8. d. III. a. Ladislai. A székesfehérvári káptalan jelenti Perényi Imre nádornak, hogy kérésére kiküldte hiteles emberét, Labad-i Tamás kanonokat, akinek jelenlétében Lepsen-i Chok György vizsgálatot tartva megállapította, hogy minden úgy történt, ahogy azt a nádornak mondták, s ezért a Bátoriakat megidézte a nádor elé a székesfehérvári keresztesekkel szemben. Eredeti, papír, zárlatán ovális pecsét nyoma.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) FEHÉRVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106734
Date: 1510-06-04
Abstractin castro Dywyn III. p. corp. Christi. Szentgyörgyi és Bazini Péter országbíró felkéri a székesfehérvári káptalant, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében Kenderes-i Mihály, Komlod-i György, Ornan-i János, Komlos-i Péter királyi emberek valamelyike figyelmeztesse a székesfehérvári keresztes konventet arra, hogy a panaszosnak, Zob-i Mihálynak adja ki a neki járó birtokbaiktató levelet, amennyiben nem adná ki a konvent, idézze meg a király elé október 6-ra. A székesfehérvári káptalan 1510. június 13-i átírásában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106733
Date: 1510-06-11
AbstractBarnabe. A szekszárdi konvent előtt Morga-i Miklós bemutatott hat oklevelet, amelyeket a hozzátartozó birtokokkal a Tolna megyei Philepzerdahel-lel, Zenthdemether-rel és Bohnyan-nal együtt 100 aranyforintért átadott Naghbayon-i Bwchany Mihálynak. Eredeti, papír, szakadt, hátlapján ovális pecsét töredéke.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) SZEKSZÁRDI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106734
Date: 1510-06-13
Abstract2. d. IV. p. Barnabe. A székesfehérvári káptalan jelenti II. Ulászló királynak, hogy Szentgyörgyi és Bazini Péter országbíró kérésére kiküldte hiteles emberét, Fwthagh-i Ferenc kanonokot, akinek jelenlétében Kenderes-i Mihály figyelmeztette a székesfehérvári keresztes konventet, hogy adja ki a Nógrád megyei Bwsa-ról szóló beiktató oklevelet Zob-i Mihálynak. A kiadást a konvent megtagadta, mivel a beiktatásról nem adott ki eredeti oklevelet, ezért megidézte a konventet Székesfehérvár-szigeten (in insula civitatis Albe Regalis) Szent Mihály nyolcadára (okt. 6.) a király elé. Eredeti, papír, zárlatán ovális pecsét nyoma.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) FEHÉRVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106737
Date: 1511-05-09
AbstractBuda. VI. a. Iubilate. István székesfehérvári keresztes praeceptor panaszára, amely szerint december 8 körül a székesfehérvári káptalan Choor-i jobbágyai Athyay Barnabás kocsmájára törtek és a keresztesek officialisait megverték, négy éve március 12. körül pedig Bodmer-i nemesek kettejük feleségének rendelkezésére a keresztesek Felchwth-i birtokából Meleech praedium felé eső 200 holdat elfoglalták, megparancsolja, hogy tartsanak vizsgálatot. Fejér megye 1511. október 6-i átírásában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) PERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106735
Date: 1511-05-12
AbstractBuda. II. p. Iubilate. István székesfehérvári keresztes praeceptor panaszára, amely szerint május 8. körül Máté pécsi cantor, Lőrinc székesfehérvári custos sáfárja és a káptalan Choor-i jobbágyai, Thewrewky Simon és Mihály a keresztesek Izka birtokára törtek és ott Lőrinc custos Byal nevezetű custosi praediuma felől, amit másnéven Kwsthosfewlde-nek hívnak, a határjeleket odébb vitték, amivel több mint ezer holdat elfoglaltak Izka-ból, ..... Eredeti, papír, zárópecsét töredéke.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) PERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106736
Date: 1511-08-11
AbstractSzékesfehérvár. II. p. Laurencii. István székesfehérvári keresztes praeceptor panaszára Kezy-i Gergely és Weleg-i Gáspár szolgabírók július 22-én 11 Zenthgywrgh-i, 8 Choor-i és 5 Moha-i, valamint 7 székesfehérvári lakostól megkérdezték, hogy a keresztesek és a székesfehérvári custos közötti peres föld kié, a megkérdezettek azt állították, hogy a Choor-ból Székesfehérvárra vivő régi út feletti föld és észak felől Zenthgywrgh és Choor felé eső föld mindig a kereszteseké volt, míg délről Székesfehérvár felé eső földet a székesfehérvári custos használta mindig, megjegyezve azt, hogy Máté cantor a keresztesek földjéről vitte el a termést. Eredeti, papír, szakadt. Hátlapjára nyomott gyűrűspecsétek töredéke. Martinus Porkolab Kayazozenthpether et Gregorius Erdews de Thatharfalwa vicecomites comitatus Albensis.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) FEJÉR MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106735
Date: 1511-10-06
AbstractSzékesfehérvár. II. a. Dionysii. Kezy-i Gergely szolgabíró a nádor parancsára vizsgálatot tartott, és mindent úgy talált, ahogy azt a nádori parancslevélben leírták. Perényi Imre nádor 1511. május 12-i oklevelére írva. Martinus Porkolab de Zenthpether, Gregorius Erdews de Thatharfalwa vicecomites comitatus Albensis. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) FEJÉR MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106737
Date: 1511-10-06
AbstractSzékesfehérvár. II. a. Dionisii. Kezy-i Gergely szolgabíró a nádor parancsára vizsgálatot tartva ugyanazt állapította meg, amit a nádori parancslevél tartalmazott. Eredeti, papír, záró gyűrűspecsét töredéke. Martinus Porkolab de Zenthpether, Gregorius Erdews de Thatharfalwa vicecomites comitatus Albensis. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) FEJÉR MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1504 - 1511next >