useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondPavlinski samostan Crikvenica
Fonds > HR-HDA > 644
< previousCharters1401 - 1601next >
Date: 15. stoljeće - 16. stoljeće
AbstractDozvola Nikole IV. Frankapana pavlinskom samostanu u Crikvenici da u crikveničkoj drazi podignu pilanu s naredbom vinodolskim službenicima da ne uznemiravaju pavline u toj povlastici, u transumptu i latinskom prijevodu Senjskog kaptola, koji je prepisao rapski kancelar Marin

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 26.11.1422
AbstractŽan, sin Matije Bucifala iz Novog, i Stjepan, prior pavlinskog samostana u Crikvenici, sklapaju pogodbu o zamjeni vinograda pred popom Vidom

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 4.1.1428 
AbstractNikola IV. Frankapan za spas svoje duše dopušta pavlinima da u crikveničkoj drazi podignu pilanu

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 12.1.1428
AbstractNikola IV.Frankapan potvrđuje pavlinskom samostanu u Crikvenici pravo da ubiru prihode od trgovine na prostoru od Jesenove Do Črnina. To su im pravo osporavali Bribirci pa su pavlini potražili zaštitu kod Nikole IV. Frankapana

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 16.6.1430
AbstractDozvola Nikole IV. Frankapana pavlinskom samostanu u Crikvenici da u crikveničkoj drazi podignu pilanu s naredbom vinodolskim službenicima da ne uznemiravaju pavline u toj povlastici

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 5.3.1440.
AbstractIvan VII. Frankapan, na molbu Stjepana zvanog Mrav, priora pavlinskog samostana u Crikvenici, daruje im zemlju koja se nalazi ispod Soplja, a da zauzvrat mole za njegove roditelje, pokojnog Nikolu IV. Frankapana i Doroteju, kao i za njegovu braću i njega samog

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 7.3.1447
AbstractFilip, prior pavlinskog samostana u Crikvenici, prima Stjepana, sina Dokšina i njegovog sina Jurja te kćer Briolu iz Bribira u bratstvo pavlinskog reda. Stjepan, sin Dokšina iz Bribira, daruje pavlinskom samostanu u Crikvenici zemlju u Zagori

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 4.12.1447.
AbstractMartin IV. Frankapan daruje za spas svoje duše, te duša svoje braće i svojih predaka pavlinskom samostanu u Crikvenici zemlju i vinograde kod Selca

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 26.10.1450
AbstractMartin IV. Frankapan zapovijeda svojim sucima i službenicima da sve one koji odbijaju služiti pavlinskom samostanu u Crikvenici i davati im prihode, budu na to prisiljeni. Povod ovoj zapovijedi je bio primjer Markovića, koji su to odijali, a pavlini su se na njihovo ponašanje požalili Frankapanu

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 28.10.1455 
AbstractPop Grgur, kapelan Martina IV. Frankapana te župnik u Novigradu i vikar u Vinodolu, zapisuje usmeno očitovanje Martina IV. Frankapan kojom potvrđuje povlastice Nikole IV. Frankapana pavlinskom samostanu u Crikvenici

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 5.9.1458.
AbstractMartin IV. Frankapan oslobađa mlin podno Trsata, kojeg je Juriša Ričan kupio od Ivana Ežića svakog tereta podavanja i pravo slobodnog raspolaganja prihoda, kao nagradu za Jurišinu vjernu službu

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 15.10.1458
AbstractPrijepis povlastice kojom Martin IV. Frankapan oslobađa mlin podno Trsata, kojeg je Juriša Ričan kupio od Ivana Ežića svakog tereta podavanja i pravo slobodnog raspolaganja prihoda, kao nagradu za Jurišinu vjernu službu

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 25.6.1460
AbstractMartin IV. Frankapan daruje pavlinskom samostanu u Crikvenici dva vinograda, od kojih se jedan nalazi u Selcima, a drugi u Jesenovi

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 11.4.1468.
AbstractMartin IV. Frankapan daruje pavlinskom samostanu u Crikvenici jednog Vlaha pod imenom Nikola, s namjerom da njima jednako služi, kao što je i njemu dosad služio

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 22.4.1480.
AbstractKralj Matija Korvin, na molbu pavlina iz pavlinskih samostana u Crikvenici te Sv. Jelene i Sv. Spasa kod Senja, prepisuje i potvrđuje dvije isprave: 1. Isprava kojom Nikola IV. Frankapan dopušta gradnju pilane u crikveničkoj drazi (4. siječnja 1428.); 2. Isprava kojom Stjepan, Dujam, Martin, Juraj, Bartol, Anž i Nikola potvrđuju pavlinima samostana sv. Jelene i sv. Spasa mlinove i zemljišta (5. ožujka 1466.)

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 4.8.1483.
AbstractAndrija Raviga, bilježnik, izdaje svjedočanstvo o darovanju jednog mlina podno Trsata kojeg je Ivan Agapitić oporučno ostavio pavlinskom samostanu u Crikvenici

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 10.2.1485.
AbstractIvan Vlaj i Martin, župnik iz Bribira, svjedoče o učinjenoj pomirdbi Jurana Banića i pavlinskog samostan u Crikvenici koji su se bili sukobili oko pojedinih vinograda na području Selca

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 4.6.1485.
AbstractJuraj, pavlin iz pavlinskog samostana u Crikvenici, daje očitovanje pred bilježnikom Donucijem Grubešićem glede kupnje mlina u okrugu tvrđe Trsat

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 20.3.1490.
AbstractNikola Žuno iz Dubrovnika, a koji je bio gospodar u Bribiru na temelju darovnice kralja Matije Korvina, daruje pavlinskom samostanu u Crikvenici jedan vinograd zvan Žilina, kojeg je njima već obećao njegov pokojni brat Maroje. Darovanom vinogradu pridodaje i službu podložnika iz Grižana

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 20.6.1502.
AbstractMartin iV. Frankapan daruje pavlinskom samostanu u Crikvenici selo Črman Kal u Vinodolu. Ovu je ispravu prepisao i ovjerio Filip Pilušinović, kapelan crkve svetih Filipa i Jakova u Novom te općinski bilježnik

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 14.3.1504.
AbstractFilip Pilušinović, kapelan crkve svetih Filipa i Jakova, svećenik Modruške biskupije i bilježnik, svjedoči kako su Ivan Banić i Celka, njegova žena, darovali pavlinskom samostanu u Crikvenici zemlje Kaganić i Sardeli te vinograd sa selištima u Povilcima

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 17.2.1521.
AbstractAntun Bošnjak iz Ponikava sastavlja oporuku temeljem koje ostavlja pavlinskom samostanu u Crikvenici svu svoju imovinu na otoku Krku i u Istri. Oporuka je bila ranije sastavljena pred dobrinjskim bilježnikom, koju je izdao kapelan i bilježnik Matija Knapić, uz potvrdu Grgura Slavkovića, kapetana u Grižanima

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 18.4.1521.
AbstractToma, vikar sv. Nikole na Gvozdu i provincijal, daruje Pavlu Gržiću i Mavru Zoričiću jednu zemlju nasuprot pilane u nasljedni najam, uz uvjet da pavlinskom samostanu u Crikvenici daju četvrtinu godišnjih prihoda

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 1521.
AbstractToma, vikar sv. Nikole na Gvozdu i provincijal, daruje Bariću Paviziću jednu zemlju na području Novigrada u nasljedni najam, uz uvjet da pavlinskom samostanu u Crikvenici daju šestinu godišnjih prihoda

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 3.10.1523.
AbstractToma, vikar sv. Nikole na Gvozdu i provincijal, daruje Jurini Velaciću jednu zemlju u Tupalima u nasljedni najam, uz uvjet da pavlinskom samostanu u Crikvenici daju šestinu godišnjih prihoda

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 28.9.1524.
AbstractŠimun, prior pavlinskog samostana u Crikvenici, sklapa pogodbu s nasljednicima Antuna Bosgnachide Paniquisa, prema kojoj nasljednici priznaju oporučno ostavljenu imovinu pavlinskom samostanu u Crikvenici, koja je bila sklopljena pred krčkim bilježnikom

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 1539.
AbstractJuraj, provincijal pavlinskog reda, daruje Beku, zetu Matije Ručića, jednu zemlju povrh selišta istog Matije Ručića u najam, uz uvjet da pavlinskom samostanu u Crikvenici daju šestinu godišnjih prihoda

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 16.1.1556.
AbstractSvjedočanstvo o presudi donesenoj u sporu koji je pavlinski samostan u Crikvenici vodio s krčkim biskupom i kaptolom zbog plaćanja desetine za zemlju Ponikve

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 17. stoljeće - 18. stoljeće
AbstractPrijepis zapovjednog naloga Ferdinanda III. povjerenicima: Ivanu Zakmardiju, Ivanu Mišiću i Matiji Stanku da održe ročište vezano za luku, tvrđu i samostanske posjede u Vinodolu koje je osporavao Nikola Zrinski

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 17. stoljeće - 18. stoljeće
AbstractPrijepis svjedočanstva povjerenika: Ivana Zakmardija, Ivana Mišića i Matije Stanka o prigovoru koji su njima uputili predstavnici pavlinskog reda i pavlinskog samostana u Crikvenici zbog Petra Zrinskog koji je prisvojio dio samostanskih posjeda preuzimajući posjede pokojnog brata Nikole Zrinskog

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1401 - 1601next >