useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Listiny (1355-1960) sign. I/28
Signature: sign. I/28
Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
27. 6. 1391, Praha
Jan z Jenštejna, arcibiskup pražský, shrnuje obsah listiny Jana z Mühlheimu, dané v Praze 24. 5. 1391, o zřízení kaple sv. Mláďátek, řečené Betlém a jejím nadání (Listiny AUK, sign. I/27), a potvrzuje a inzeruje ji: Jan z Mühlheimu zřizuje kapli sv. Mláďátek řečenou Betlém, určenou pro kázání českým jazykem, na pozemku kupce Kříže, měšťana Starého Města pražského. S tímto zřízením souhlasil král Václav IV. a Oldřich, farář kostela sv. Filipa a Jakuba, v jehož farnosti se uvedená kaple nachází. Správci uvedené kaple má náležet roční plat devíti kop bez deseti grošů z části vsi Újezdec u Unhoště, přičemž jsou určeny platy plynoucí od jednotlivých poddaných. Dále jsou vypočteny kazatelské povinnosti kněze Betlémské kaple, opatření pro případ jeho absence a způsob vykonávání patronátního práva, které si ponechává Jan z Mühlheimu a jeho dědicové, přičemž kněze má jmenovat z osob navržených třemi seniory českého národa Karlovy koleje a purkmistrem Starého Města pražského. Dalším osobám se ponechává volnost pro případné zřízení a dotování dalších kazatelských míst. Určen je způsob rozdělování příjmů kaple, přičemž při dosažení určitých přebytků se má zřídit další kazatelské místo a mají se zakoupením ročního platu podporovat studenti teologie. Jan z Jenštejna na žádost Jana z Mühlheimu prohlašuje Betlémskou kapli za církevní beneficium a církevním právem jí připojuje uvedené důchody.  


 • Current repository
 • Archiv Univerzity Karlovy v Praze

 • SealOhlášeno je uvěření listiny pečetí pražského arcibiskupa, která byla zřejmě přivěšena na pergamenovém proužku, avšak dnes je ztracená.
 • Material: Pergamen
 • Dimensions: 43,5 x 47 cm, výška pliky 4,6 cm
  • notes extra sigillum
   • Na dorzu listiny poznámka rukou 15. století "Erreccio", signatura a otřelý regest rukou 15./16. století a regest rukou 18./19. století.
  Graphics: 
  x

  Comment

  Listina je poněkud poškozena působením vlhkosti.


  Languagelatinsky
  Places
  • Praha
    
   x
   There are no annotations available for this image!
   The annotation you selected is not linked to a markup element!
   Related to:
   Content:
   Additional Description:
   A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.