useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondVelkostatek Sedlec u Kutné Hory (1248-1801)
< previousCharters1557 - 1630next >
Charter: 150
Date: 1557, srpen 10.
AbstractOpat Jan spolu s konventem sedleckého kláštera a kutnohorská mestská rada potvrzují vzájemnou smlouvu z 6.5.1550 (viz. c. 145), podle které se klášter vzdává za vrácení dvora Gruntlíku práva na výplatu vsi Veletova držené sedleckým špitálem. Zároven se obe strany zavazují usilovat o potvrzení smlouvy králem Ferdinandem I. a zapsání do zemských desk.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 154
Date: 1563, prosinec 28.
AbstractOpat Jakub spolu s konventem sedleckého kláštera a cáslavská mestská rada uzavírají zprostredkováním úmluvcu v cele s úredníkem mince Matesem Lídlem z Myslova smlouvu o klášterní dvur v Žitenicích, podle které se cáslavská mestská rada zavazuje klášteru za jeho nároky k zaplacení 100 kop ceských grošu na hotovosti a k zakoupení komorního platu ve prospech kláštera za dalších 50 kop. Rocní úrok 12 grošu, které platí z žitenických pozemku nekterí cáslavští meštané, bude placen klášteru i nadále a dále se mestská rada vzdává ve prospech kláštera svých nároku na 14 grošu loucného platu v Horušicích. Za to se klášter vzdává svých nároku na žitenický dvur a zavazuje se postoupit mestu všechny listiny, které se ho týkají.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 155
Date: 1571, červen 4.
AbstractList bývalého sedleckého mnicha a opata v kláštere v Zelené Hore Jana z Tisnice, ve kterém sdeluje kutnohorské mestské rade, že je jí ochoten oznacit místo kam byly v dobe prepadení a vypálení kláštera husity ukryty blíže neuvedené predmety.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 155a
Date: 1571, srpen 11.
AbstractList bývalého sedleckého mnicha a opata v kláštere v Zelené Hore, ve kterém opet ujištuje kutnohorskou mestskou radu, že je ochoten po skoncení žní prijet do Kutné Hory a ukázat místo, kde byly v dobe znicení kláštera ukryty blíže neuvedené predmety.

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 152
Date: 1571, srpen 15.(?)
AbstractVýpis zápisu z register úradu nejvyššího purkrabí pražského obsahující záznam sporu zahájeného Janem Ždárským ze Ždáru puhonem z 8. kvetna 1564 na Zikmunda Loreckého z Elkouše, jako jednoho z rukojmí za Mikuláše Kozla z Kutné Hory pro dluh 16 kop a 40 grošu ceských a z neho vyplývajících úroku a ukoncený splacením dlužné cástky 2. prosince 1567.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 156
Date: 1575, červen 28.
AbstractSedlecký opat Ondrej jako vrchní vizitátor skalického kláštera potvrzuje, že si vypujcil od Doroty Bartákové z Bezdedic 25 kop ceských grošu, které jsou zajišteny na pastvine u skalického klášterního rybníka, zastaveného již dríve sedleckým opatem Jirím a skalickým opatem Jakubem zemrelému Dorotinu manželovi Jakubu Bartákovi. Tato pastvina se vrátí klášteru až po zaplacení všech 75 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 158
Date: 1584, červen 28.
AbstractGenerální opat cisterciáckého rádu Mikuláš Boucherat potvrzuje Bartolomeje Makše opatem sedleckého kláštera.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 159
Date: 1588, prosinec 29.
AbstractSedlecký a skalický opat Jirí Taxer potvrzuje zástavu pastvište u rybníka u Skalice v sume 75 kop grošu (viz c. 156), která po smrti Jakuba Bartáka z Bezdedic a jeho manželky Doroty prešla na jejich vnucku Katerinu Kutovcovou z Újezda.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 157a
Date: 1593
AbstractDruhý exemplár téže smlouvy.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 157
Date: 1593
AbstractSmlouva uzavrená 26.12.1578 zprostredkováním Hermana Bohdaneckého z Hodkova mezi Adamem Slavatou z Chlumu a Košumberka na míste jeho mladšího bratra Zachariáše Slavaty a Václavem Studeneckým z Pašinevsi, podle které prodal Slavata Václavovi Studeneckému za 1250 kop ceských grošu vsi Hrabešín a Trebonín se vším príslušenstvím, pripsáno nekolik zápisu z téže knihy týkajících se poddaných a prevodu poddanského majetku.

Images9
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 253a
Date: 1600-1700
AbstractDopis Emanuele Rochuse z Lindenfelsu sedleckému opatovi Jindrichovi, ve kterém opata vyzývá, aby neporušoval jeho práva oráním lad u kostela sv. Jana.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 161
Date: 1601, leden 29.
AbstractHendrych Gerštorf z Gerštorfu a další (viz peceti) zprostredkovávají smlouvu, podle které Adam Studenecký z Pašinevsi prodává své právo ke dvema stávkum, jimiž se vede voda na Douduv mlýn, spolu s okolními pozemky Janovi Lukaveckému z Lukavce za 75 kop ceských grošu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 119
Date: 1604, říjen 19.
AbstractVidimus zápisu z 15.10.1487 z kourimské mestské knihy obsahující povolení krále Vladislava II. skalickému opatovi Jakubovi, aby mohl vymenit s mestem Kourimí klášterní louky, zejména tzv. Proboštskou louku, za rocní úrok 9 kop a 24 ceských grošu na ctyrech poddaných a dohodu, že kourimští budou povinni ze zamýšleného rybníka, jehož stavba se dotkne klášterních pozemku, dávat klášteru pri každém výlovu jeden džber kapru.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 162
Date: 1605, říjen 28.
AbstractMatej Salava z Lípy a další (viz peceti) zprostredkovávají smlouvu mezi Adamem Studeneckým z Pašinevsi a radou mesta Cáslavi o vedení vody k mocovickému mlýnu a o prípadném zatápení pozemku, která stanoví dodržovat starší dohody a upresnuje další úpravy vodních pomeru.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 164
Date: 1614, říjen 31.
AbstractVilém starší Konecchlumský z Konecchlumí a jeho rukojmí (viz peceti) priznávají, že jsou dlužni Petrovi Lukaveckému z Lukavce, nebo každému držiteli této listiny, 500 kop ceských grošu a zavazují se je splatit do sv. Havla 1615.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 166
Date: 1617, duben 23.
AbstractVáclav Chotouchovský z Nebovid priznává, že je dlužen Petrovi Lukaveckému z Lukavce, nebo každému držiteli této listiny, 1050 kop ceských grošu a zavazuje se splatit dluh do sv. Havla 1617.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 165
Date: 1617, říjen 16.
AbstractBratrí Bernart mladší a Bohuslav z Hodejova za sebe a svého nezletilého bratra Adama priznávají, že jsou dlužní Eve Bryznarové roz. Veleminské z Velemyslovsi, nebo každému držiteli této listiny, 1200 kop míšenských grošu a zavazují se splatit dluh do sv. Jirí 1618.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 167
Date: 1618, říjen 16.
AbstractJirík Karlík z Nežetic priznává, že je dlužen Petrovi z Lukavce, nebo každému držiteli této listiny, 500 kop ceských grošu a zavazuje se splatit dluh do sv. Jirí 1619.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 168
Date: 1618, říjen 22.
AbstractAlbrecht Jirí nejstarší Klusák z Kostelce priznává, že je dlužen Petrovi Lukaveckému z Lukavce, nebo každému držiteli této listiny, 100 kop ceských grošu a zavazuje se splatit dluh do sv. Jirí 1619.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 170
Date: 1620, říjen 19.
AbstractPurkmistr a mestská rada mesta Kourimi priznávají, že dluží kolínskému meštanovi Václavovi Horickému a jeho manželce Katerine 1500 kop míšenských grošu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 171a
Date: 1622, listopad 3.
AbstractVýpis z trestního protokolu s rozsudkem nad Bernardem z Hodejova za vzpouru proti císari ke konfiskaci celého majetku a udelením milosti ponechání jeho tretiny.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 171b
Date: 1622, listopad 28.
AbstractAlbrecht starší a Václav Robmhápové ze Suché zprostredkují smlouvu, podle které Adam Studenecký z Pašinevsi prodává Marii Magdaléne Trckové roz. Lobkovicové tvrz a ves Krchleby a ves Hrabešín se vším príslušenstvím a právy za 10 000 kop míšenských grošu a vyminují si volný pohreb pro sebe a své potomky v krchlebském kostele.

Images9
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 173b
Date: 1623, březen 23.
AbstractVýpis zemskodeskového zápisu z 7.3.1623, podle kterého Ladislav Hrobcický z Hrobcic prislíbil jako držitel vsi Bylan, že se v urcený den dostaví a proto nemá být vystaven obranný list pro sedleckého opata Bartolomeje Píku k uvázání se v držení této vsi.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 173a
Date: 1623, březen 27.
AbstractVýpis zemskodeskového zápisu obsahujícího odpor Ladislava Hrobcického z Hrobcic proti uvedení sedleckého opata Bartolomeje Píky v držení vsi Bylan, kterou mel Hrobcický dríve v emfyteutickém držení, pro neplacení penežního úroku v letech 1577 - 1621.

Images7
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 175
Date: 1625, březen 25.
AbstractSmlouva mezi Johanou Lukaveckou roz. z Dobrenic, vdovou po Petrovi Lukaveckému z Lukavce a jejím švagrem Jindrichem Lukaveckým o vyrovnání majetkových nároku po zemrelém manželovi. Jindrich jí navrátí 6 000 kop míšenských grošu vena a zapujcených 3 000 kop, dalších 100 zlatých rýnských zapujcených manželovi a 100 kop vydaných na jeho pohreb mu vdova odpouští.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 176
Date: 1625, červen 6.
AbstractEster Paggejová roz. Skalská z Dubu vyznává, že prodala Adamovi Spandtalliovi dvur Hlízov, zvaný též Príchovský, a potvrzuje zároven prijetí kupní ceny.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 178
Date: 1627, srpen 15.
AbstractNejvyšší zemští úredníci v cele s Adamem z Valdštejna rozhodují (reces) ve sporu mezi opatem Janem Greifenfelsem z Pilsenberka a sedleckým konventem z jedné a držiteli klášterních pozemku u Kutné Hory Jakubem Novomlýnským a Tomášem Michalovcem z druhé strany. Oba kutnohorští meštané zustanou v držení pozemku, platy které dosud z nevedomosti odvádeli mestu Kutné Hore, budou platit klášteru, který bude moci vymáhat již nesprávne zaplacené platy od Kutné Hory.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 181
Date: 1629, červen 21.
AbstractZáznam svedectví Jana Skopce z Nymburka, císarského rychtáre v Kolíne, že s povolením sedleckého administrátora kneze Kryštofa Methudiusa postoupil klášterní emfyteutické pole pod Sukovem kutnohorskému meštanovi Václavovi Horickému.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 180
Date: 1630, únor 18.
AbstractKolínská mestská rada vidimuje dopis Jirího Nemcického kolínskému rychtári Janu Skopcovi z 10.11.1629 obsahující zprávy o odmítání placení platu z nekterých pozemku u Kutné Hory.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 184
Date: 1630, srpen 9.
AbstractRezaná cedule, kterou sedlecký a skalický opat Kryštof Methudius oznamuje kutnohorskému meštanovi Václavovi Horickému, který protiprávne odstranil mezníky delící jeho vlastní pole od polí emfyteutických, že mu okamžite odnímá dotycné pole a vyzývá ho k zaplacení pokuty.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 185
Date: 1636, duben 16.
AbstractZávet Adama Studeneckého z Pašinevsi, ve které odkazuje svuj majetek, zejména statek Hrabešín, manželce a dcerám a ustanovuje nad nimi príslušné porucníky.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1557 - 1630next >