useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondHistorica Třeboň (1216-1625)
Historica Třeboň – listiny 1216-1625

Archivní sbírka Historica Třeboň je jedním z největších historických klenotů uložených v archivech České republiky. Představuje unikátní soubor archiválií k dějinám zemí Koruny české a sousedních zemí, které se dochovaly v archivu jednoho z předních českých šlechtických rodů – pánů z Rožmberka. Význam souboru je adekvátní společenskému postavení tohoto rodu, jehož příslušníci zastávali přední úřady u královského dvora a byli uznávanými představiteli zemské šlechtické obce. Jejich politické aktivity ovlivňovaly vývoj českého státu a zasahovaly i do zemí sousedních.

Po stránce obsahové jsou Historica Třeboň tématicky různorodý soubor, který lze obecněji charakterizovat též jako archiválie k politickým, právním, správním, vojenským, církevním a kulturním dějinám českého státu, střední Evropy a v některých obdobích i k dějinám celé Evropy. Je uzavřeným archivním celkem z hlediska historického a diplomatického a pro svůj nenahraditelný kulturní význam je prohlášena od r. 2000 za NKP (národní kulturní památku)

Nejstarším originálem je latinská pergamenová listina papeže Innocence III z r. 1216 zmocňující pražského biskupa Ondřeje a jeho dva kanovníky Vícemila a Martina, aby rozhodl spor opata milevského kláštera. V této sbírce se také nachází nejstarší česky psaná královská listina z r.1394.

V rámci projektu Monasterium-ICARUS bylo zdigitalizováno 339 listin v časovém rozmezí 1216-1625, tvořící pouze zlomek sbírky čítající přes 8 000 evidenčních jednotek.

Literatura: .: Průvodce po archivních fondech Státního archivu v Třeboni, sv. 3,Praha 1959 Palacký, Josef: Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges I.-II. Praha 1873.

Archivní pomůcka: Kalný, A.: Historica Třeboň 1216-1682. Inventář I-V. Třeboň 1993, 1996,1997.

Edice: jsou uvedeny v regestu každé listiny

Kontakty:

Státní oblastní archiv v Třeboni

Zámek 110

379 11 Třeboň

Tel.: + 420 384 721 128

Fax: +420 384 722 379

e-mail: posta@tb.ceskearchivy.cz

e-mail: posta@tb.ceskearchivy.cz

digitální archiv: http://digi.ceskearchivy.cz