useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondCizí statky Třeboň (1205-1797)
Cizí statky Třeboň - listiny, 1207-1797

Archivní sbírka Cizí statky Třeboň vznikla uměle v první pol. 19. století v souvislosti s archivní reformou ve schwarzenberských archivech a obsahuje písemnosti týkající se zemskodeskových statků, měst, městeček i vesnic, jež se pouze přechodně nacházely v držení Rožmberků nebo Schwarzenberků nebo se dostaly do rožmberského archivu i jinými cestami, nejčastěji příbuzenskými kontakty. Nejstarší listina je datována k r. 1207 a král Přemysl Otakar I. v ní konfirmuje výměnu vesnic milevského kláštera. Listiny jsou v inventáři uspořádány podle původního systému řazeného abecedně podle názvů statků.

Listiny této sbírky poskytují bohaté prameny k dějinám hospodářským, právním, správním, církevním, k dějinám českým i středoevropským (např. listiny k majetkovým záležitostem hrabat ze Sulzu, landkrabat z Kleggau, listina uherského krále Bély IV. z 1246), k historickému místopisu Čech a Moravy, pro studium vývoje feudálních držav a poddanských poměrů ve 14.-16. století.

V rámci projektu Monasterium-ICARUS bylo zdigitalizováno 819 listin v časovém rozmezí 1207-1797.

Literatura:kol.: Průvodce po archivních fondech Státního archivu v Třeboni, sv. 3.Praha 1959.

Archivní pomůcka: Šimek,T.-Tříska,K.: Cizí statky I. Listiny 1207-1869. Inventář. Č.Budějovice 1967.

Edice: uvedeny v regestu každé listiny

Kontakty: Státní oblastní archiv v Třeboni

Zámek 110

379 11 Třeboň

Tel.: + 420 384 721 128 Fax: +420 384 722 379

e-mail: posta@tb.ceskearchivy.cz

www.ceskearchivy.cz

digitální archiv:http://digi.ceskearchivy.cz