useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondTeplá, klaster OPraem (1197-1908)
< previousCharters1197 - 1273next >
Charter: L2
Date: 1197 březen
AbstractJindřich, böhmischer Herzog und Bischof, bestätigt dem Tepler Stift die ihm von dessen Gründer Hroznata geschenkten Güter, gibt das Gebiet zwischen Dolní Žandov und dem Böhmischen Wald dazu und befreit die Stiftsuntertanen von der Steuer.

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L3
Date: 1197 srpen 7
AbstractCoelestin III., römischer Papst, nimmt das Tepler Stift und dessen Güter unter seine Obhut und bestätigt die Schenkung des Herzogs und Bischofs Jindřich.

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L4
Date: 1197 srpen 7
AbstractCoelestin III., römischer Papst, erteilt auf Hroznatas Bitte dem Abt des Tepler Stiftes und dessen Nachfolgern das Recht, die Mitra und den Ring zu tragen.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L5
Date: 1197 srpen 7
AbstractCoelestin III., römischer Papst, erteilt Ablässe allen, die das Tepler Stift an den Jahrestagen dessen Einweihung besuchen.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L1
Date: 1197
AbstractHroznata, böhmischer Magnat, vermacht den Gott und der Jungfrau Maria in Teplá dienenden Brüdern den Ort Teplá mit dazu gehörenden Liegenschaften, und seinen Dienern und Verwandten die übrigen Güter.

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L7
Date: kolem 1201
AbstractPřemysl Otakar, král český, přenechává tepelskému klášteru výnos daně (collecta denariorum) z klášterních poddaných

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L6
Date: 1201
AbstractDaniel II. biskup pražský, postupuje na Hroznatovu žádost tepelskému klášteru biskupské desátky, odváděné z klášterních statků

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L8
Date: asi 1202 duben 1
AbstractInocenc III., papež římský, přijímá tepelský klášter pod ochranu a potvrzuje výsady, udělené mu českým vévodou Otakarem, a statky, darované mu Hroznatou

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L9
Date: falsum 1213 prosinec
AbstractPřemysl Otakar I., král český, potvrzuje statky a výsady klášterům v Teplé a v Chotěšově

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L10
Date: před 1217
AbstractHroznata, probošt tepelského kláštera, a Hugo, mistr domu P. Marie v Praze (maltézského řádu), prodávají bratřím řádu německých rytířů v Praze ves Hrazsko

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L11
Date: asi 1219 únor 5
AbstractHonorius III., papež římský, přijímá tepelský klášter pod ochranu a potvrzuje statky, dané mu Hroznatou, i výsady a imunity, udělené mu českým králem Přemyslem Otakarem I.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L12
Date: asi 1219 březen 20
AbstractHonorius III., papež římský, ustanovuje, aby z půdy premonstrátských klášterů, vzdělaném po lateránském koncilu, nebyly placeny desátky

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L14
Date: asi 1219 březen 20
AbstractHonorius III., papež římský, přikazuje všem církevním hodnostářům, aby byla zachovávána privilegia, udělená papeži bratřím premonstrátského řádu

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L13
Date: asi 1219 květen 23
AbstractHonorius III., papež římský, pověřuje velehradského opata spolu s proboštem a děkanem olomouckým vyšetřením sporu mezi pražským biskupem a tepelským opatem o desátky

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L15
Date: 1228 únor
AbstractPřemysl Otakar I., král český, spolu se synem Václavem daruje tepelskému klášteru ves Dolní Kramolín (osada obce Chodová Planá) jako náhradu za odňaté mu statky

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L16
Date: 1232 červen 8
AbstractVáclav I., král český, potvrzuje tepelskému klášteru držení všech statků od pramene řeky Teplé až k místu, kde se do ní vlévá potok Hluboká

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L17
Date: 1232 červen 28
AbstractVáclav I., král český, dává tepelskému klášterz ves Únehle (osada obce Kšice) s příslušenstvím jako náhradu za škody klášteru způsobené

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L19
Date: 1233 únor 6
AbstractVáclav I., král český, dává své matce Konstancii újezd Vidžín (osada obce Úterý) s řadou dalších vsí a s právem tyto statky prodat

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L21
Date: 1233 únor 6
AbstractVáclav I., král český, dosvědčuje, že jeho matka Konstancie prodala tepelskému klášteruújezd Vidžín (soda obce Úterý) a řadu dalších vsí.

Images11
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L18
Date: 1233 únor 6
AbstractVáclav I., král český, dává své matce Konstancii újezd Vidžín (osada obce Úterý) s řadou dalších vsí a s právem tyto statky prodat

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L20
Date: 1233 únor 6
AbstractKonstancie, královna česká, prodává tepelskému klášteru statky, které jí daroval její syn český král Václav I., tj. Újezd Vidžín (osada obce Úterý) a řadu dalších vsí.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L22
Date: 1233 únor 6
AbstractVáclav I., král český, dosvědčuje, že jeho matka Konstancie prodala tepelskému klášteru újezd Vidžín (osada obce Úterý) a řadu dalších vsí.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L23
Date: asi 1234 duben 13
AbstractŘehoř IX, papež římský, potvrzuje tepelskému klášteru újezd Vidžín (osada obce Úterý) a některé další klášterem koupené vsi.

Images7
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L24
Date: 1237 březen 7
AbstractVáclav I., král český, dosvědčuje, že šlechtic (nobilis) Smil prodal tepelskému klášteru díl vsi Klapý (okr. Litoměřice) a věnoval mu současně část kupní ceny.

Images15
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L25
Date: 1237 duben 12
AbstractVáclav I., král český, daruje tepelskému klášteru dědiny zvané „kladské“ ve vsi Klapý (okr. Litoměřice).

Images9
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L26
Date: 1242 srpen 21
AbstractKonrád z Hohenberka uzavírá s tepelským klášterem dohodu o rozdělení důchodů ze vsi Dolní Žandov (okr. Cheb)

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L27
Date: 1242
AbstractGerhard, opat tepelský, oznamuje rozhodnutí úmluvců v jeho sporu s jakýmsi rytířem o dědinu zvanou Nelžejov (dle Profouse dvorec mezi Plzní a Stříbrem).

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L28
Date: 1273 leden 5
AbstractŘehoř X., papež římský, potvrzuje tepelskému klášteru výsady a imunity, udělené mu jak papeži, tak králi i jinými světskými osobami.

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L29
Date: 1273 květen 23
AbstractŘehoř X., papež římský, přijímá tepelský klášter pod ochranu papežské stolice a potvrzuje jeho statky a výsady.

Images11
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: L30
Date: 1288 únor 27
AbstractVáclav II., král český, potvrzuje tepelskému klášteru držení lesa u pramene řeky Teplé, o který vedl klášter před tím spor s Albrechtem ze Žamberka.

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1197 - 1273next >