useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondPremonstráti-klášter Strahov (1192-1921)
Fonds > CZ-NA > RP

    Původcem fondu je Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Strahovský klášter byl založen po roce 1140 knížetem Vladislavem II. z popudu olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Archiv tohoto kláštera patřil k nejstarším archivním celkům v Čechách. Původní privilegia českých panovníků, papežů i biskupů z nejstaršího období vydaná pro strahovské premonstráty, o kterých se dá předpokládat, že existovala, se však v originálech nedochovala. Pravděpodobně se ztratila nejspíše během třicetileté války. Přesto ve strahovském archivu nejstarší listiny nechybí, pocházejí ale z archivů jiných českých a moravských premonstrátských klášterů, z klášterů ve Wadgassen, Steinfeldu apod. Dostávaly se do něj z různých důvodů v pozdějších dobách.

    Po roce 1950 byl strahovský archiv převzat tehdejším Ústředním archivem ministerstva vnitra, právním předchůdcem Státního ústředního archivu (dnes Národního archivu). V roce 1992 byla s Královskou kanonií premonstrátů v Praze na Strahově uzavřena smlouva o úschově archivního fondu.

  1. Literatura
  2. Alena Pazderová a kol., Průvodce po archivních fondech a sbírkách, I. díl, 3. sv., Praha 2005, s. 173-187.

    Archivní pomůcka: Karel Beránek – Věra Beránková, Inventář fondu Premonstráti Strahov, I. díl Listiny 1192 – 1921. Inventář SÚA, Praha1965.

  3. Edice
  4. Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemiae; Codex Diplomaticus et Epistolaris Moraviae; Regesta Diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae; Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.), Tomus V. Fontes Archivi nationalis, Pars I Litterae monasteriorum, Fasc. 1, 1378-1397, ed. K. Beránek – V. Beránková (2006), Fasc. 2, 1398-1419, ed. K. Beránek – V. Beránková (2007).