useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondBenediktini-klášter Břevnov, Praha Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově (0993-1948)
Fonds > CZ-NA > RBB
< previousCharters1786 - 9999
Charter: 480
Date: 1786, leden 23
AbstractFridrich, král pruský a markrabě braniborský, na žádost Jakuba Chmela, převora kláštera v Polici (Politz), který byl zvolen opatem broumovským (Braunau) a proboštem kláštera Legnickie Pole (Wahlstadt) ve Slezsku, podřízeného broumovskému, jako vévoda a suverén slezský potvrzuje Chmelovi proboštství v Legnickiem Poli se všemi právy ve věcech duchovních i světskou správou a důchody.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 491
Date: 1786, duben 3
AbstractJosef II., císař římský, potvrzuje k žádosti konventu břevnovského kláštera v Broumově po smrti opata Štěpána Rautenstraucha volbu nového opata P. Jakuba Chmela, převora v Polici.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 481
Date: 1793, červen 17
AbstractPapež Pius VI. osvobozuje Vulgisa z Vigneron, zvoleného opatem benediktinského kláštera sv. Petra v Lobbes (Lobien.), od všech církevních trestů.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 483
Date: 1793, červen 17
AbstractPapež Pius VI. ustanovuje a potvrzuje Vulgisa de Vigneron (Vignron), zvoleného po smrti Josefa Šimona opatem kláštera sv. Petra v Lobbes (Lobien.), v jeho úřadě a nařizuje řeholníkům, aby ho poslouchali.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 485
Date: 1793, červen 17
AbstractPapež Pius VI. nařizuje všem poddaným benediktinského kláštera sv. Petra v Lobbes (lobien.) poslušnost a věrnost novému opatu Vulgisovi z Vigneron (Vigaron), zvolenému po smrti opata Josefa Simona a potvrzenému papežem.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 482
Date: 1793, červen 17
AbstractPapež Pius VI. potvrzuje Vulgisa z Vigneron (Viguren), narozeného v diecési namurské, který byl zvolen po smrti Josefa Simona opatem kláštera sv. Petra v Lobbes (Lobien.), a svěřuje mu správu kláštera ve světských i duchovních věcech.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 484
Date: 1793, červen 17
AbstractPapež Pius VI. doporučuje ochraně římského císaře a českého krále Františka (I.) Vulgisa z Vigneron (Viguren), zvoleného po smrti Josefa Šimona opatem benediktinského kláštera sv. Petra v Lobbes (lobiensis), jehož sám jinou svojí listinou potvrdil, a celý klášter.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 486
Date: 1793, červen 18
AbstractPapež Pius VI. ukládá Vulgisovi z Vigneron (Viguron), zvolenému a potvrzenému opatu benediktinského kláštera sv. Petra v Lobbes (Lobien.), aby přijal od některého katolického biskupa požehnání a dal se uvést v úřad; dříve má však složit přísahu věrnosti církvi a papeži podle inserované formule, složení přísahy má písemně oznámit papeži.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 492
Date: 1806, září 24
AbstractFrantišek I., císař rakouský, potvrzuje k žádosti konventu břevnovského kláštera v Broumově po smrti opata Jakuba Chmela volbu nového opata P. Fortunata Böhma, profesora v Legnickiem Poli (Wahlstaädter Stift).

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 487
Date: 1818, prosinec 7
AbstractFrantišek I., císař rakouský, potvrzuje k žádosti břevnovského a broumovského konventu volbu P. Placida Beneše (Benesch) opatem a uděluje mu temporalia.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 488
Date: 1821, březen 8
AbstractRektor a pražská universita vysvědčují, že 6.III.1821 promovali Jana Nep. Eduarda Itze z Mildensteinu, člena břevnovského (Bržesnoviensi) kláštera a profesora humanitních tříd na gymnáziu v Broumově (Brauna), na doktora filozofie.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 489
Date: 1948, duben 8
AbstractPapež Pius XII. na žádost pražského arcibiskupa Josefa Berana a břevnovského (Breunov) opata se souhlasem prefekta sv. kongregace obřadů Klimenta kard. Micary uděluje opatskému kostelu sv. Markéty, jehož stavební vývoj, ostatky a bohoslužebné náčiní vypočítává, práva a privilegia „menší“ basiliky (basilicae minoris).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 191
Date: sine dato
AbstractVojtěch (Adalbertus) slibuje stálost mravů a poslušnost řeholi sv. Benedikta v přítomnosti opata Augustina.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1786 - 9999