useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Česká finanční prokuratura Praha - listiny (1250-1782) 53
Fonds > CZ-NA > FPL > 53
Signature: 53
Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
18. září 1403, -
Ondřej Pluemel rychtář, Ondřej Poloner a Hanuš Swab, šepfmistři, a Thomel Prawmbart, Fridus Kimel, Václav Wilman, Václav Bartuš, Bernard Gruber, Thomel Hager, Hanman Glenczel, Hensel Noyol, Elbel z Domažlic, Prokop ze Stainu, Hanman Rot a ostatní přísežní v Kutné Hoře zlistiňují, že před nimi prohlásili staří přísežní Hanman Alder, František Odrein, Otto Lilgenstein, Václav Juerg, Petr Ula, Kunc Peyor, Hansman Kokriczer, Hanuš Schuttenhelm, Tiez Clems, Mikuláš Hanman, Hensl "mit dem Czopp", Bernard z Šebelic a Zikmund Kauffman, že opat Jan a celý konvent kláštera v Sedlci je prosili o prohlášení, kdo je gruntovním pánem dvě léta pusté lázně pod vysokým kutiskem zvané Goss, na které mají klášter a někteří spoluměšťané úrok, dokázaný u měšťanů horními listy a horní knihou. Staří přísežní dali potom v radě čtyřikrát provolati, aby se ohlásil, kdo má k lázni právo, a tehdy opat Jan dokázal knížecími listy, že jest gruntovní pán lázně na Gossu a ostatních lázní v Kutné Hoře a že smí na sebe potáhnouti každou lázeň, která je pustá, proti čemuž zase někteří spoluměšťané dokázali horními listy a horní knihou, že jistí lazebníci prodali z té lázně úrok Na to se staří přísežní otázali těch spoluměštanů, chce-li se někdo z nich uvázati s povolením opata Jana v držení lázně a odváděti do Sedlce gruntovní úrok a učiniti za dost ostatním, kteří mají na lázni úrok, a když nikdo nechtěl, poněvadž lázeň jest na zboření, pustá, mnoho stojí a jest z ní velký úrok, prohlásili staří přísežní, že opat Jan a konvent jako praví gruntovní páni se mohou lázně ujmouti, znova ji vystavěti a obrátiti k svému užitku a že jsou volni od placení úroku zapsaného horními listy a horní knihou.
Source Regest: Jaroslav DŘÍMAL - Marie STUPKOVÁ, Česká finanční prokuratura, Katalog SÚA, díl I. Listiny, 1250 - 1785, Praha 1970
 

orig.ano
 • Current repository
 • Národní archiv Praha

 • Sealpečeť města Kutné Hory z přírodního vosku přivěšena na pergamenovém proužku
 • Material: pergamen
  • Graphics: 
   x


   Languageněmecky
   Places
   • -
     
    x
    There are no annotations available for this image!
    The annotation you selected is not linked to a markup element!
    Related to:
    Content:
    Additional Description:
    A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.