useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II. (1115-1760) 2421
Fonds > CZ-NA > AZK > 2421
Signature: 2421
Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
11. únor 1512
Místopísař Českého království Václav z Chvojence vydává na rozkaz nejvyššího sudího Jiříka Bezdružického z Kolovrat pod pečetmi místokomorníka Českého království Jeronyma ze Skuhrova a svou vlastní z desk zemských výpisy: 1) Habart st. z Žerotína přiznal před úředníky desk, že dal jeptiškám kláštera sv. Trojice v [Panenském] Týnci řádu sv. Františka poplužní dvůr v Týnci s 3 lány bez 1 čtvrti. 1359, prosinec 22. (Emler, Reg. tab. I, 427) 2) Týž vyznal, že dal jeptiškám kláštera sv. Františka a sv. Kláry v [Panenském] Týnci řádu sv. Františka kmetcí dvory v Hříškově s 2 1/2 kopy grošů pražských ročního platu a dědinou. 1360, července 15. (tamtéž, 427) 3) Plichta, Habeš, Habart, bratři z Žerotína a abatyše Elška a konvent kláštera klarisek v [Panenském] Týnci vyznali před úředníky desk, že dědiny v Uhercích s 18 kopami 21 groši platu a dvory odhadnutými na 1 1/2 kopy 18 gošů platu, kromě sadu a pustého dvora, krčmy a panství na lidech kanovníků pražského kostela v Kvílicích, mlýn, z něhož se platí 3 kopy 9 grošů, směnili za klášterní dědiny v Libčevsi s poplužním dvorem, 15 kmetcími dvory s platem a 1/2 lánem lesa; obě strany s vyjmenovanými osobami mají postoupené zboží zpravit. 1386 srpen 5. (Emler, Reg. tab. I, 509) (k datu 8.VIII.) 4) Plichta z Žerotína vyznává, že prodal abatyši Elšce a konventu kláštera klarisek v [Panenském] Týnci za 30 kop grošů v hotovosti dědinu v Hříškově - 5 podsedků a sad. Má zboží zpravit spolu s Bedřichem z Vinařic. 1410, únor 20. (Emler, Reg. tab. II, 64-65) 5) Jaroslav Plichta ze Žerotína vyznal, že je dlužen Janovi z Lobkovic a Hasištejna, synu zemřelého Mikuláše, a synům Soběslava Mrzáka z Miletínka a z Pardubic, které má nebo bude mít s Kateřinou z Žerotína, dcerou Jaroslava Plichty, 500 kop grošů, a že jim v tom dluhu postoupil panství nad klášterem v [Panenském] Týnci bez porušení výsad kláštera. Při smrti někoho z nich připadá podíl na ostatní, zemřou-li všichni, zpět na Jaroslava. 1464, leden 23. (kvatern bílý větší zápisný, O 20)  

Orig.: ano
Current repository
Národní archiv Praha

2 pečeti přitištěny pod textemMaterial: papír; 4 folia

  Graphics: 
  x


  Languagečesky
   
  x
  There are no annotations available for this image!
  The annotation you selected is not linked to a markup element!
  Related to:
  Content:
  Additional Description:
  A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.