useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondJezuité Brno (1241-1763)
Fonds > CZ-MZA > E25
< previousCharters1457 - 1498next >
Charter: 90
Date: 6. únor 1457
AbstractMichal, starý rychtář v Heršpicích, jeho choť Alžběta, synové Wolfgang, Matěj, Hanuš, Václav i Matěj, jeho synovec, kupují od herburského kláštera v Brně se svolením ochránců kláštera, rychtáře a rady brněnské, k doživotnímu držení dvůr v Dolních Heršpicích za roční plat 4 hřivny 8 gr. mor. a 4 kuřata.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 91
Date: 28. srpen 1463
AbstractJan, syn kdysi Jana, střihače v Brně, veřejný notář, vydává listinu, že Kateřina, převorka, se zástupci kláštera herburského, prohlásila, že prodala 7 1/2 lánu v Těšanech, s výjimkou desátku ze 7 lánů, za 25 hřiven gr. moravských, jistým způsobem splácených klášteru dominikánů v Brně a nikoliv nebožtíkovi, převoru kláštera Ondřeji a členu konventu Mikuláškovi, jak Mikulášek tvrdí.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 92
Date: 12. listopad 1465
AbstractMatěj, zedník a obyvatel brněnský, a jeho choť Alžběta prodávají herburskému klášteru v Brně plat 1/2 hřivny gr. moravských na svém domě před Veselou branou za 5 hřiven.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 93
Date: 28. červen 1466
AbstractVáclav Strofensack, mlynář (brněnský), a jeho choť Anna prodávají herburskému klášteru v Brně plat 1/2 hřivny gr. moravských na svém mlýně u městského rybníka za 5 hřiven gr..

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95
Date: 20. leden 1467
AbstractRudolf, biskup lavantský, papežský legát v Německu a v Čechách, dovoluje z moci papežské členkám herburského kláštera v Brně, aby si volily představenou.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 94
Date: 20. leden 1467
AbstractRudolf, biskup lavantský, papežský legát v Německu a v Čechách dává odpustky těm, kdo navštíví kostel herburského kláštera v Brně o jistých dnech a přispějí na něj dary.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 96
Date: 2. květen 1473
AbstractMarek, kardinál, patriarcha akvilejský a legát apoštolské stolice, udílí 100 denní odpustky věřícím, keří navštíví v určité dny kostel herburského kláštera v Brně a přispějí k zachování či opravě jeho staveb, kalichů, knih, světel nebo jiných ozdob, nezbytných k bohoslužbám.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 97
Date: 2. červen 1473
AbstractPavel z Moravy, vikář františkánského řádu v Čechách a ve Slezsku, komisař generálního vikáře asmontského, přijímá herburský klášter v Brně do spolubratrství františkánského řádu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98
Date: 5. prosinec 1477
AbstractOldřich řečený Ulreich Neubauer, měšťan hustopečský, se svou ženou Kateřinou prodávají herburskému klášteru v Brně za 2 1/2 hřivny gr. na vinici Pamliasen u Hustopeče roční plat 17 grošů.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 99
Date: 19. prosinec 1480
AbstractMikuláš Schieckel, sídlící v Želešicích, a jeho žena Dorota i s dědicem Oldřichem prodávají herburskému klášteru v Brně za 10 hřiven gr. roční plat 1 hř. gr. ze svého domu s pololánem a polovicí vinice. Vyhrazují si právo vykoupit se z této povinnosti.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 101
Date: 1483
AbstractKapitula kartuziánského řádu přijímá do spolubratrství herburský klášter v Brně pro jeho úctu, přízeň a dobrou vůli k řádu a zvláště ke kartouze v Králově Poli.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 100
Date: 24. duben 1483
AbstractTomáš Rogeis, měšťan brněnský, se svou ženou Kateřinou prodávají pro svou nouzi za 20 zl. uherských herburskému klášteru v Brně roční plat 2 zl. uherské ze čtyř čtvrtí vinice Weinwolf u Hustopeče. Vyhrazují si právo vykoupit se z této povinnosti, až se jim bude dařit lépe.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 102
Date: 11. červen 1484
AbstractHerburský klášter v Brně dává znovu právem purkrechtním se souhlasem svého fojta města Brna dosavadním držitelům (jejich jména jsou v listině uvedena) své pozemky, ležící nahoře i dole u Nové ulice. Klášter rozdělil pozemky na 35 dílů, z nichž bere po 26 gr. ročně.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 103
Date: 23. únor 1489
AbstractJan, řečený Mittendick, krejčí a měšťan hustopečský, se svou ženou Dorotou prodávají herburskému klášteru v Brně za 5 hřiven gr. roční plat půl hřivny gr. ze čtrvti vinice na Wexelbergu (u Hustopeče ?).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105
Date: 31. březen 1490
AbstractBartoloměj (=Partel) Richter a jeho žena Dorota, donuceni velkou nouzí prodávají herburskému klášteru v Brně za 5 hřiven gr. roční plat půl hřivny grošů na svém domě, ležícím na Nové ulici, na tak dlouho, dokud se ze své povinnosti nevyplatí.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 104
Date: 31. březen 1490
AbstractJan Hauer a jeho žena Anna, donuceni velkou nouzí, prodávají herburskému klášteru v Brně za 5 hř. gr. roční plat 1/2 hř. gr. ze svého domu ležícího na klášterním pozemku v Nové ulici na tak dlouho, dokud se nevykoupí z této povinnosti.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 106
Date: 30. duben 1490
AbstractJan Krepiczer a jeho žena Eliška, donuceni velkou nouzí, prodávají herburskému klášteru v Brně za 5 hřiven gr. roční plat půl hřivny gr. na svém domě, ležícím na klášterním pozemku v Nové ulici, na tak dlouho, dokud se ze své povinnosti nevyplatí.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107
Date: 19. červenec 1490
AbstractRaymund Peyraudi, papežský nuncius a apoštolský komisař, udílí podle bull Inocence VIII. za příspěvek proti Turkům členkám herburského kláštera v Brně právo volit si zpovědníka, který by je rozhřešil jednou v životě a pak in articulo mortis ode všech hříchů. Činí je po jejich snrti účastnými pobožností církve.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108
Date: 14. březen 1491
AbstractMikuláš Krepiczer a jeho manželka Barbora, donuceni velkou nouzí, prodávájí herburskému klášteru v Brně za 10 hřiven gr. roční plat 1 hř. gr. na svém domě a zahradě, ležící na klášterním pozemku v Nové ulici, na tak dlouho, dokud se ze své povinnosti nevyplatí.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 109
Date: 14. březen 1491
AbstractJiří Rosskopf a jeho žena Veronika (=Fronicka), donuceni velkou nouzí, prodávají herburskému klášteru v Brně za 5 hř. gr. roční plat půl hřivny na svém domě a zahradě, ležících na klášterním pozemku v Nové ulici, na tak dlouho, dokud se ze své povinnosti nevyplatí.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 110
Date: 14. březen 1491
AbstractBlažej (=Plaschco) Wabre a jeho žena Markéta, donuceni velkou nouzí, prodávají herburskému klášteru v Brně za 10 hř. gr. roční plat 1 hř. gr. na svém domě a zahradě, ležících na klášterním pozemku v Nové ulici, na tak dlouho, dokud se nevyplatí ze své povinnosti.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 111
Date: 22. červen 1491
AbstractJiří Roskopf a jeho manželka Veronika (=Fronica), donuceni velkou nouzí, prodávají herburskému klášteru v Brně za 10 hř. gr. roční plat 1 hř. gr. na svém domě a zahradě, ležících na klášterním pozemku v Nové ulici, na tak dlouho, dokud se navyplatí ze své povinnosti.

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 112
Date: 21. březen 1492
AbstractDominik de Runcho, vikář, komisař a generální visitátor špitálníků sv. Ducha v Sassii (v Římě), přijímá Mikuláše Sporera z řezenské diecéze do řádového spolubratrství.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 113
Date: 28. červen 1492
AbstractVáclav Schrancko a jeho manželka Kateřina prodávají herburskému klášteru v Brně za 5 hřiven grošů roční plat půl hřivny na svém domě, ležícím na klášterním pozemku ve Švábské ulici, na tak dlouho, dokud se ze své povinnosti nevyplatí.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 114
Date: 23. červenec 1492
AbstractKonrád Althaimer, mistr a kanovník olomoucký, Jakub z Vilhartic a Václav z Krnova, generální prokurátoři olomoucké konsistoře, urovnávají spor mezi herburským klášterem v Brně a farníky Moutnic a Těšan o desátky, které klášter pro dlouhé uprázdnění farnosti moutnické potáhl na sebe. Klášter zůstává v držení desátků, ale má z nich vydržovat plebána v Moutnicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 115
Date: 9. říjen 1493
AbstractJan Unger a jeho žena Dorota, donuceni velkou nouzí, prodávají herburskému klášteru v Brně za 5 hř. gr. roční plat půl hřivny gr. na svém domě, ležícím na klášterním pozemku ve Švábské ulici, na tak dlouho, dokud se nevyplatí ze své povinnosti.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 116
Date: 14. květen 1495
AbstractVladislav II., král, potvrzuje na žádost herburského kláštera v Brně klášterní privilegia, udělená jeho předchůdci počínaje králem Václavem I..

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 117
Date: 2. leden 1497
AbstractBlasko a jeho žena Magdalena, seděním na Švábské ulici, donuceni velkou nouzí, prodávají herburskému klášteru v Brně za 3 hř. gr. roční plat 16 gr. na svém domě, ležícím na klášterním pozemku ve Švábské ulici.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 118
Date: 14. červen 1497
AbstractBartoloměj Alt, rychtář na Nové ulici, a jeho žena Barbara, donuceni velkou nouzí, prodávají herburskému klášteru v Brně za 5 hř. gr. roční plat půl hřivny na svém domě, ležícím na klášterním pozemku na Nové ulici, na tak dlouho, dokud se nevyplatí ze své povinnosti.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 119
Date: 22. srpen 1498
AbstractAntonín, převor kartuziánů v Olomouci, urovnává spor mezi kartuziánským klášterem v Králově Poli a herburským klášterem v Brně o pozemky herburského kláštera, ležící u velkého rybníka a statku kartuziánského. Za herburské pozemky dají kartuziáni klášteru herburskému náhradou pole zvané Erling a určitý díl louky v Žabovřeskách.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 120
Date: 2. únor 1499
AbstractJan Fügsel a jeho manželka Kateřina, donuceni velkou nouzí, prodávají herburskému klášteru v Brně za 5 hř. gr. roční plat půl hřivny gr. na svém domě, ležícím na klášterním pozemku ve Švábské ulici, na tak dlouho, dokud se ze své povinnosti nevyplatí.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1457 - 1498next >