useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Benediktini-klášter Břevnov, Praha Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově (0993-1948) 2
Fonds > CZ-NA > RBB > 2
Signature: 2
Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
1045, říjen 18., Praha
Břetislav [I.](Brecizlaus), kníže český, vysvědčuje, že založil větší kostel sv.Vojtěcha v Břevnově (Brevnov) a daroval mu vsi Smilovice, Kvasejovice (Waisovice), 3 poddané v Zduchovicích (Vezduhovicih), 8 poddaných v Podmoklech (Podmocleh), 8 v Rakovicích (Racovicih), polovinu vsi Budihostice (Bvdegosticih), polovinu Noutonic (Nvtovicih), Polovinu Mšeckých Žehrovic (Segrovicih), poddaného Keiena ve Zličíně (Zlicina) a jeho potomky s půdou a Lubena v Křepenicích (Crepeniz) s 6 otroky, kteří mají odvádět klášteru ročně 12 denárů a tříletého vepře a poskytovat opatu a jeho poslům v případě potřeby průvod. Na paměť blahoslaveného poustevníka Guntera, v kostele pohřbeného, dává kostelu svůj okrsek v Prácheňském (Prahensi) kraji, tj. vsi Malé a Velké Hydčice (Hidchice), Hejná (Hainv), Hliněný Újezd(Navgedci), v Domorazi (Domarazi), Kalenicích (Kalinicih) 2 poddané, Nezamyslice (Nezamizlice) a polovinu vsi Kejnice (Canicih), Krejnice (Crainice) a Škůdru (Scodru), Zvotoky (Dwocotloki), Žihobce (Sivohibice), Žichovice (Sihovice) s řekou Otavou a mlýny, Psáře (Psare), Kravolusice (Crauolusice), Volšovy (Volisovice), Dolní Staňkov (Stancovice) a Podmokly (Podmocli) se clem v Březnici (Breznich). Dále daruje kostelu a opatu Meinhardovi kapli na hradě Rajhrad (Raygrad) na Moravě s trhem, clem a poddanými, jež obdařuje všemi svobodami, které dal kníže Boleslav břevnovským poddaným (podléhání pouze soudu opata, osvobození od stavění měst, opravování mostů, od poskytování pohostinství lovčím, od cel aj.). břevnovským poddaným (podléhání pouze soudu opata, osvobození od stavění měst, opravování mostů, od poskytování pohostinství lovčím, od cel aj.)
Source Regest: CDB I, č. 379, s. 352-4.
 

Orig.: ano
 • Current repository
 • Národní archiv Praha

 • Seal1 pečeť přitištěna
 • Material: pergamen
 • Dimensions: 35,5 x 51,3 cm
  • Graphics: 


   Falsum XIII. st.

     x
     Editions
     • CDB I, č. 379, s. 352-4.


     Languagelatinsky
     Places
     • Praha
       
      x
      There are no annotations available for this image!
      The annotation you selected is not linked to a markup element!
      Related to:
      Content:
      Additional Description:
      A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.