useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondArchivy českých klášterů zrušených za Josefa II. (1115-1760) // ŘKI Krumlov
< previousCharters1358 - 1476next >
Charter: 1534
Date: 6. duben 1358
AbstractPapež Innocenc VI. povoluje Petrovi a jeho bratřím z Rožmberka založit v Městě Krumlově klariský klášter.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1535
Date: 2. červen 1364
AbstractPetr s bratřími z Rožmberka dávají krumlovskému klášteru 4 kopy grošů platu v Teškově, které jim darovala řeholnice tohoto kláštera Zdeňka.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1536
Date: 7. říjen 1364
AbstractKarel IV. povoluje Markétě, dceři císařského hofmistra Burgharda, magdeburského purkrabí, aby mohla volně naložit se svým majetkem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1537
Date: 5. leden 1365
AbstractKarel IV. povoluje řeholnici Markétě, dceři magdeburského purkrabí Burgharda a vdově po Jindřichovi z Hradce, aby darovala krumlovskému klášteru statky v hodnotě 400 kop grošů.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1538
Date: 15. červenec 1365
AbstractMarkéta, vdova po Jindřichovi z Hradce, řeholnice krumlovského kláštera, daruje tomuto klášteru statky v hodnotě 400 kop grošů v Jižné a dalších vsích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1539
Date: 28. únor 1367
AbstractPetr s bratřími z Rožmberka dávají krumlovskému klášteru ves Dudov za 100 kop grošů, jež u nich složila k opatření důchodu pro klášter Markéta, dcera zesnulého Hynka ze Žleb.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1540
Date: 3. květen 1371
AbstractPapež Řehoř XI. uděluje odpustky věřícím, kteří navštívili minoritského kláštera v Krumlově.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1541
Date: 7. květen 1375
AbstractOficiál pražského arcibiskupa ověřuje na žádost krumlovského kláštera listinu papeže Bonifáce VIII. z 2. 6. 1296 (Anagni)

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1542
Date: 25. květen 1375
AbstractMarkvart z Pořešína postupuje podle vůle zesnulého strýce Vernera z Pořešína krumlovskému klášteru 2 lány ve své vesnici Zubčicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1543
Date: 28. únor 1378
AbstractBratři Jindřich starší a Jindřich mladší z Hradce dávají krumlovskému klášteru 3 kopy grošů platu za vsi Pěna.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1544
Date: 12. březen 1381
AbstractAbatyše Anna z Ústí a konvent kláštera klarisek v Krumlově vyznávají, že přijaly od Jindřicha staršího a Jindřicha mladšího z Hradce 3 kopy grošů platu za vsi Pěna a slibují konat anniversaria.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1545
Date: cca 24. červen 1384
AbstractPetr a Jan z Rožmberka dávají krumlovskému klášteru 5 kop platu v Třebelicích, 23 kop na vsi Žabovřesky a 3 kopy 16 grošů v Malčicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1547
Date: 29. červen 1388
AbstractJan z Rožmberka prodává Dorotě, dceři zesnulého Petra z Kothbrunn, 2 1/2 kopy grošů platu v Záluží na dobu jejího života za 30 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1546
Date: 29. červen 1388
AbstractMarkvart z Pořešína prodává krumlovskému klášteru 5 lánů v Krasejovce s platem 5 kop grošů za 55 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1548
Date: 28. září 1389
AbstractHeřman z Hradce daruje krumlovskému klášteru 2 kopy grošů platu ve vsi Kejnicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1549
Date: 18. listopad 1389
AbstractPapež Bonifác IX. povoluje abatyši a konventu krumlovského kláštera, aby mohly získat odpustky jubilejního roku, aniž navštíví Řím.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1550
Date: 30. duben 1397
AbstractJan z Milíkovic prodává krumlovskému klášteru grunt v Krasejovce s platem 1 kopa grošů za 13 kop grošů.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1551
Date: 28. červen 1401
AbstractMach z Holkova prodává krumlovskému klášteru grunt v Milíkovcích s platem 42 grošů za 10 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1552
Date: 31. červenec 1401
AbstractAbatyše a konvent krumlovského kláštera a farář v Doudlebech Václav vyznávají ubrmanský výrok o jejich sporu o desátek ze dvoru v Branišovicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1553
Date: 16. říjen 1401
AbstractJindřich a jeho syn Petr z Rožmberka vyznávají, že jim nenáleží žádné právo ke dvoru krumlovského kláštera v Krasejovce, zakoupenému od Pavla z Krasejovky a že přijaly dvůr jen k jeho ochraně.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1554
Date: 1. červen 1404
AbstractDiviš z Vesce prodává Jindřichovi z Rožmberka grunt ve Vescích s platem 106 grošů za 25 kop a 5 grošů.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1555
Date: 11. říjen 1405
AbstractJan , farář ve Velešíně, postupuje krumlovskému klášteru kostelního poddaného Jana Krále z Branišovic za Blažka z Markvartic.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1556
Date: 4. duben 1407
AbstractVeřejný notář zlistiňuje nález ve sporu Jana faráře v Doudlebech, s krumlovským klášterem o desátky z klášterního gruntu v Branišovicích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1557
Date: 2. únor 1408
AbstractPetřík s Trojan prodává krumlovskému klášteru 1 kopu grošů platu ve vsi Lopatném (v Napajedlech) za 12 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1558
Date: 16. říjen 1423
AbstractAbatyše a konvent krumlovského kláštera prodávají krumlovskému měšťanu Martinovi z Kamenice louku pod Dobrkovicemi za 25 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1560
Date: 22. únor 1445
AbstractVaněk z Keblan prodává poddanému Machovi z Mohuřict a celé obci mohuřické nivu u Mohuřic za 100 grošů pražských.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1559
Date: 22. únor 1445
AbstractVaněk z Keblan prodává poddanému Machovi z Mohuřict a celé obci mohuřické nivu u Mohuřic za 100 grošů pražských.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1561
Date: 6. září 1474
AbstractJan z Krumlova, administrátor pražského arcibiskupa, ověřuje na žádost krumlovského kláštera inzerovanou listinu Jana staršího z Třebomyslic ze 14. 12. 1471 (Krumlov).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1562
Date: 23. duben 1476
AbstractMatyáš z Veveří, krumlovský měšťan, prodává poddanému Mikuláši Zechtonovi zákupním právem poplužní dvůr u Veveří za 60 kop grošů a roční plat 3 kopy.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1563
Date: 22. červen 1481
AbstractPřibík Had z Paběnic daruje klariskému a minoritskému klášteru v Krumlově list Jana Zibřida z Mostku na dědičný plat v Malém a Velkém Stradově.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1358 - 1476next >